Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 147-062 7-067 C-120C-111


Naastliggers vanSint Jacobstraat 14
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 16
ten westenVoorstraat 67
ten noordenSint Jacobstraat 12


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 26r van 20 jan 1616 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Sint Jacobstraat 14(provisionele veiling) "Wordt provisioneel geveild ten verzoeke van Frans Marthens Kyl voor zichzelf en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij wl. Ida Baert, (b) een huis wz. Catteregh, daer St. Jacob uutsteeckt


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0105r van 11 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Aelcke Taackes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0095r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Wabbo Wabbes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0126r van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntke Wabes


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0047r van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntie Wabes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159v van 14 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntie Wabbes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055r van 24 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0225r van 30 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Jan Rogiers de Gavere


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0042v van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Rogiers de Gavere


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0095r van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem koperslager


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-062Sint Jacobstraat 14huis
eigenaarJan Heerts erven
gebruikerPieter Marnstra 16-00-00
gebruikereen wed. Maartie 8-00-00
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-062Sint Jacobstraat 14huis
eigenaarJan Heerts erven
gebruikerP. Marnstra 16-00-00
gebruikerMaartie Palses 8-00-00
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720
opmerking1720 den 16 mey van pieter marnstra ontfangen 3-4-0
opmerkingden selven dytto wegens martie ontfangen 1-12-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-062Sint Jacobstraat 14huis
eigenaarJan Heerts erven
gebruikerUilke Ruirds cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0200r van 22 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals bewoner Marnstra procureur


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0310r van 21 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat of Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]215‑14‑00 GGhuis
koperDirck IJsbrandts, gehuwd mettichelbaas en koopman
koperGepke Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑03‑07 CG
huurder voorhuisHaye Annes mr. kleermaker28‑00‑00 CG
huurder bovenste gedeelteHindrick Wilkes 15‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Servaes
naastligger ten westenFolkert Jansen van der Plaats
naastligger ten noordenoud burgerhopman Junius van Alama
verkoperBartholomeus di Vosmr. zilversmid te Amsterdam
verkoperCatharina Westeruydt, laatst weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Jan Wybeeckmr. kleermaker te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck IJsbrands, koopman en tichelbaas x Gepke Jans kopen een huis in de St. Jacobstraat. Ten O. de straat, ten Z. erven wl. Pieter Servaes, ten W. Folkert Jansen van der Plaats, ten N. oud burgerhopman Junius van Alama. Gekocht van Bartle Lourens de Vos, mr. zilversmid te Amsterdam x Catharina Westenijdt, laatst wd. van Jan Wybeeck [=Wubbeeq], in leven mr. kleermaker aldaar, voor 215 gg 14 st.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0017r van 11 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat of Katterug450‑00‑00 CGhuis
koperAbbe Jans, gehuwd metturfdrager
koperMaike Cornelis
bewonerHaye Annes
huurderPhilippus Levi 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Servaes
naastligger ten westenFolkert Jans van der Plaets
naastligger ten noordenoud burgerhopman Junius Alema
verkoperDirk IJsbrands, gehuwd mettichelbakker en koopman
verkoperGepke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbe Jans, turfdrager x Maike Cornelis kopen een huis in de St. Jacobistraat. Ten O. de straat, ten Z. erven wl. Pieter Servaes, ten W. Folkert Jans van der Plaats, ten N. oud burgerhopman Junius Alema. Gekocht van Dirk IJsbrands, koopman en tichelbaas x Gepke Jans, voor 450 cg.


1735 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Jacobstraat 14 (Hannemahuis), HarlingenSint Jacobstraat 14 (Hannemahuis)Jans, Abbe;Cornelis, MaikeAfbeelding van een turfdrager met een mand turf op zijn rug.
'A.I M.C
1735'
Afkomstig uit het pand Sint Jacobsstraat 14. De bijbehorende namen zijn afgeleid uit een verkoop van 1781, waarin het huis verkocht wordt door de weduwe van Jan Abbes. Deze wordt in 1772 ook vermeld als naastligger van Sint Jacobstraat 16, en bij dat huis wordt in 1750 vermeld als naastligger Abbe Jansen. Abbe Jansen huwde op 29 mei 1729 Maike Cornelis.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-062Sint Jacobstraat 14huis
eigenaarAbbe Jans
gebruikerAbbe Jans cum soc.
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑06‑10 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0019r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbbe Jansen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-062 Sint Jacobstraat 14Abbe Jansen, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-062Sint Jacobstraat 14huis
eigenaarAbbe Jansen
gebruikerAbbe Jansen cum soc.
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑18‑02 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0059v van 5 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAbbe Jansen


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0139r van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbbe Jans


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0188r van 1 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbbe Cornelis


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0022r van 7 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbbe Jansen


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0030v van 12 jul 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Abbes


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0038v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Abbes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0071v van 27 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat WZ of de zgn. Katterug610‑00‑00 CGhuis
koper door niaarPiebe Tjeerds turfdrager
geniaarde koperJan Bartels, gehuwd metmr. hovenier
geniaarde koperAkke Doekes
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenArend Wouters
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordende weduwe van Waller
verkoperJeltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiebe Tjeerds, turfdrager, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jan Bartels, mr. hovenier x Akke Doekes, huis Wz. St. Jacobstraat of zgn. Katterug. Ten O. de straat, ten Z. Arend Wouters, ten W. Folkert van der Plaats, ten N. wd. Waller. Gekocht van Jeltje Jans wv Jan Abbes, voor 616 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0148r van 18 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat WZ of zgn. Katrug660‑00‑00 CGhuis
koperHarke Zytzes, gehuwd met
koperAntje Jacobs
eerdere onderhandse verkoperJeltje Jans, weduwe van
eerdere onderhandse verkoperwijlen Jan Abbes
eerdere onderhandse koperJan Bartels, gehuwd metmr. hovenier
eerdere onderhandse koperAkke Doekes
bewonerPieter Willems c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenArend Wouters
naastligger ten westenVolkert van der Plaats
naastligger ten noordende weduwe van Waller
verkoperPiebo Tjeerdsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke Zytzes x Antje Jacobs kopen huis c.a. wz. St. Jacobstraat of Katrug, onlangs uit der hand aan Jeltje Jans wv Jan Abbes, aan Jan Bartels mr. hovenier x Akke Doekes is verkocht en vervolgens bij mij geniaard, voorts door de kopers van mij voor 10 jaar is gehuurd voor 35 cg. per jaar. Thans bewoond door mr. kleermaker Pieter Willems c.u. Geen grondpacht. Ten O. de St. Jacobistraat, ten Z. Arend Wouters, ten W. Volkert van der Plaats, ten N. wd. Waller. Gekocht van turfdrager Piebo Tjeerds, voor 660 cg.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0033r van 12 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat WZ of zogenaamde Katterug700‑00‑00 CGhuis
koperElias Gerrits Bijlsma, gehuwd metmr. blikslager
koperRegstje Fransen
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidende weduwe van Arent Wouters
naastligger ten westenV. van der Plaats
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Waller
verkoperHarke Sytses, weduwnaar vanblauwverver
verkoperwijlen Antje Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElias Gerrits Bijlsma, mr. blikslager x Rigstje Fransen kopen een huis wz. Sint Jacobstraat of zogenaamde Katrug. Geen grondpacht. Ten O. de Katrug, ten Z. wd. Arent Wouters [Baksma], ten W. V. van der Plaats, ten N. erven Waller. Gekocht van blauwverver Harke Sytses voor zich en als erfgenaam van zijn huisvrouw Antje Jacobs, voor 700 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-069 , pag. 109Sint Jacobstraat 14Elias Bijlsma, 35 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-067, pag. 148Sint Jacobstraat 14Elias Bijlsma3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-120Sint Jacobstraat 14Elias Gerrits Bijlsma... 1804, 1807, BS huw 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1819, ovl 1826, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-120, blikslager, 1814. (GAH204); E.G.B. ende Richtje Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Sint Jacobstraat 14 E. Bijlsmafl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-120Sint Jacobstraat 14Elias Bijlsma Elias Bijlsma blikslager


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 301 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-120Sint Jacobstraat 14Rigtje Fransen van der Vorm, overleden op 18 augustus 1826vrouw van Elias Bijlsma, mr. blikslager St. Jacobstraat C 120, moeder van Aukje (wed. Johannes Kerkhoven) en minderjarige Gerrit Elias Bijlsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 99 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-120Sint Jacobstraat 14Leentje Hommerts, overleden op 6 november 1826moeder van Trijntje, arbeidster, Hendrik, werkman, Homme, pakhuisknecht en Jetske Taekes Poort, arbeidster. ten huize van Elias Bijlsma, mr. blikslager St. Jacobstraat C. xx. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 625Sint Jacobstraat 14Elias BijlsmablikslagerHarlingenhuis (40 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 212 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-120Sint Jacobstraat 14Elias Bijlsma, overleden op 4 oktober 1834blikslagersbaas St. Jacobstraat C 120, vader van Aukje (vrouw van Yme Broers, kantoorbediende) en Gerrit Elias Bijlsma, blikslager. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-120Sint Jacobstraat 14Gerrit Bijlsma... 1835, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-122; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blikslager, wijk C-120; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-120Sint Jacobstraat 14Jetske Zwart/Swartgeb 1808 HRL, ovl 14 dec 1845 HRL, huwt met Gerrit Bijlsma, dv Sjouke Z en Hiltje Bekker; BS ovl 1845; 1859 overlijdens; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-120


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-120Sint Jacobstraat 14G E Bijlsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-120KatrugGerryt Bijlsma32 jblikslagerHarlingenm, protestant, gehuwd
C-120KatrugJetske Zwart31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-120KatrugElias Bijlsma37 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-120KatrugJanke Kerkhoven16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 530 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-120Sint Jacobstraat 14Richtje Gerrits Bijlsma, overleden op 11 oktober 1843bijna 1 jr (geboren 1/11/1842), overleden St. Jacobstraat C 120, dochter van Gerrit Bijlsma, blikslager en Jetske Zwart, zuster van minderjarige Elias en Hiltje Gerrits Bijlsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 198 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-120Sint Jacobstraat 14Rigtje Gerrits Bijlsma, overleden op 13 september 18441/2 jr (geboren 27/3/1844), overleden St. Jacobstraat C 120, dochter van Gerrit Elias Bijlsma, blikslager & Jetske Sjoukes Swart, zuster van minderjarige Elias en Hiltje Gerrits Bijlsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-120Sint Jacobstraat 14Simme Jans de Groot... HRL, zv Jan Meines en Trijntje Simmes; BS huw 1813, huw 1832, ovl 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk C-120; eigenaar en gebruiker van wijk C-116, winkelier, 1814. (GAH204); oud 74 jaar, geb Achlum en wonende te ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-120Sint Jacobstraat 14Trijntje Klazes de Vries... te HRL, dv Klaas Gerrits dV, en Mettje Overdijk; BS huw 1832, ovl 1852, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-120; oud 38 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk C-116; ... (alles)


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2510 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-120Sint Jacobstraat 14Jetske Gerrits Bijlsma, overleden op 3 juli 1852geboren 18/4/1852, dochter van Gerrit Bijlsma, blikslager (St. Jacobistraat C 120) en Trijntje de Beer, zuster van minderjarige Elias, Hiltje, Theunis en Johannes Gerrits Bijlsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 625Sint Jacobstraat C-120Hiltje Bijlsma en mede eig.woonhuis


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 14 van 31 jan 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-120Sint Jacobstraat 14koopaktefl. 3700huis en erf C-120 en pakhuis C-133
 
verkoperJan Frederik Valentin Behrns
koperHendrik Ouendag


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2873Sint Jacobstraat C-111Hendrik Ouendagwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4524Sint Jacobstraat 14 (C-111)Antje van Dorpen (wed. Hendrik Ouendag, en Cons.)woonhuis


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14H. Ouendag160Sigarenmag.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14H. Ouendag160Sigarenmag.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14H. Ouendag160Sigaren


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14H. Ouendag160Sigaren


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14H. Ouendag160Sigaren


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14H. Ouendag160Sigaren


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Jacobstraat 14A. van Eekensigarenhandelaar


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 14, HarlingenSint Jacobstraat 14J. Lammingasigarenmagazijn


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14J. Lamminga175Sigarenmag.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14J. Lamminga604Sigarenmag.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Borger638Sig.mag.


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-35478
Sint Jacobsstraat 14Marius Petrus Kleiss


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.Kooistra's Consumptie IJsbedrijf De IJsberg334


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma334Slijterij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Jacobstraat 14P. (Pieter) Hooisma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 14beeldbepalend pand8 van 10
  terug