Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 17 7-008 7-009 C-115 C-108
Naastliggers vanSint Jacobstraat 17
ten oostenVoorstraat 73
ten zuidenSint Jacobstraat 19
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 15


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 353r van sep 1613 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Sint Jacobstraat 17Jantien Hendricks, rechthebbende van Ritske Abes, kistmaker, koopt 1/5 huis, zoals dat aan de verkoperse door haar ouders nagelaten is, oz. Catterugh. Ten Z. wed. en erven Claes Freerx, ten N. Jacob Alberts. Gekocht van Maycke Hendricks x Marthen Hendricks voor 200 CG.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 354r van sep 1613 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Sint Jacobstraat 17Jantien Hendricks koopt 1/5 huis zoals dat door schoenmaker Hendrick Rommerts metterdood is ontruimd, op de Catterugh. Gekocht van Riscke Aebes, kistmaker, voor 200 CG.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 371r van 31 okt 1613 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Sint Jacobstraat 17Jantien Hendricks koopt 1/5 huis op de Catterugh, waar zij nu woont. Gekocht van Sybrant Heris te Bolsward, als vader en legitimus tutor over zijn kind bij wl. Sijcke Hendricks, voor 200 cg.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMartie(n) Hessels, weduwe van


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0356r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 17Sint Jacobstraat OZ [staat: vooraan in de Katterug]huis
 
koperJan Foppes koekbakker350-00-00 GG
huurderHarmen Jaspers boendermaker
naastligger ten oostenTjerk Feddrix
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidende erven van Claas Borgers
naastligger ten noordende erven van Wybe Fransen
verkopercurator Aucke Jacobs, namensmr. metselaar
Cornelis Ulbes, zoon van
wijlen Ulbe Cornelismr. schoenmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-008 Sint Jacobstraat 17huis
eigenaarwed. Marten Willems
gebruikerwed. Marten Willems
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0304v van 24 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Marten Willems


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-008 Sint Jacobstraat 17huis
eigenaarJan Jacobs
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo begeert


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-008 Sint Jacobstraat 17huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerJan Jacobs
opmerkingpro deo begeert


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0003r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPytje Serwaes


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0139r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPytie Serwaes*


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0263v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 17Sint Jacobstraat OZ [staat: Sint Jacobistraat off soo genaamde Katterugh]1/3 huis
 
koper van 1/2Symon Fockes koopman100-00-00 CG
koper van 1/2Rinke Heeres koopman
huurderAbe Jansen
naastligger ten oostenSymon Fockes q.q.koopman
naastligger ten oostenRinke Heeres q.q.koopman
naastligger ten zuidenSipke Hennes bakker
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenReinder Swaal
verkoperOtte Sybes SalverdaHarlingen resp. Franeker
verkoperGysbert Sybes SalverdaHarlingen resp. Franeker
verkoperTrijntie Sybes SalverdaHarlingen resp. Franeker
verkopersHeyltie Sybes Salverda, gehuwd metHarlingen resp. Franeker
Philippus Lucas Salverda


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-008 Sint Jacobstraat 17huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerAbbe Jansen
huurwaarde31-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-008 Sint Jacobstraat 17Hendrik Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-008Sint Jacobstraat 17wed. wed. Fokke Abbesspoelster£ 006-12-0£ 1seer gering


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0140r van 20 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Focke Abbes


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0124r van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 17Sint Jacobstraat of Katterughuis en een 2e huis erachter
 
koperSimon Fokkes Backer mr. koperslager317-00-00 GG
huurderJohannes Jansen c.u.
naastligger ten oostenDoede Vosma
naastligger ten zuidenSimon Fokkes Backer mr. koperslager
naastliggersteeg waarin een vrije uit- en ingang naar de Voorstraat
naastligger ten westenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Jacob slotmaker
verkoper van 1/2Marten Fokkestimmerman
verkoper van 1/2Marijke Fokkes, gehuwd met
Teewis Jacobs Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Fokkes Backer, mr. koperslager koopt huis en huis erachter, oz. Sint Jacobsstraat met vrij in- en uitgang door een steeg naar de Voorstraat. Ten O. Doede Vosma, ten W. de straat, ten Z. de koper, ten N. Jacob Slotmaker. Gekocht van timmerman Marten Fokkes en Mayke Fokkes x Teewis Jacobs Backer, elk voor 1/2.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 17Sint Jacobstraat OZ of Katterughuis
 
koperDirk Jans, gehuwd metwolkammer314-21-00 GG
Tettje Foppes
huurderSytze Pieters metselaar24-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSipke Dirks IJsbrands
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordende weduwe van Folkert de Haas
verkoperSimon Fokkes Bakkermr. koperslager (oud -)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jans, wolkammer x Tettje Foppes kopen een huis oz. Sint Jacobstraat of Katrug. Geen grondpacht. Ten O. B. Coelmans, ten Z. Sipke Dirks IJsbrands, ten W. de Katrug, ten N. wd. Folkert de Haas. Gekocht van Simon Fokkes Bakker, mr. koperslager, voor 314 gg.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0035r van 19 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Zeilmaker


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0238v van 16 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Jans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-009 Sint Jacobstraat 17Dirk Jans wed1-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 54 van 4 jun 1811
adressoortbedraggebruik
C-115Sint Jacobstraat 17koopaktefl. 275huis C-115
 
verkoperTettie Foppes (wv Dirk Jans)
koperEva Besling (wv Frederik Eedes)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
C-115Sint Jacobstraat 17Harmen Freerks Lemsmageb 1809 HRL, ovl 24 nov 1813 HRL; wijk C-115, zv Freerk eyses L, en Eva Besling; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-115Sint Jacobstraat 17Freerk Freerks Lemsmageb 1811 HRL, ovl 19 jul 1814 HRL; wijk C-115, zv Freerk eyses L en Eva Besling; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-115Sint Jacobstraat 17Freerk eyses... kwartier, no. 80, 28 jaar, ongehuwd, 1 mrt ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-115Sint Jacobstraat 17Freek Eyzes wedFreerk Eyzes wedwinkeliersche


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 8 jan 1831
adressoortbedraggebruik
C-115Sint Jacobstraat 17koopaktefl. 225huis C-115
 
verkoperEva Besling (wv Auke Ypes Molenaar)
koperAugustinus Decker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 635Sint Jacobstraat 17wed. Freerk Eizes van LemsmaHarlingenhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-115Sint Jacobstraat 17Jan Henricus Gastrik... bewijs, 1 dec 1808; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb Kirchheinden en won, . HRL. 1839, koopman, wijk C-115; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-115Sint Jacobstraat 17Maria Elisabeth Gastrikgeb 15 feb 1810 HRL, ovl 12 mei 1884 HRL, ongehuwd, dv Johannes G, en Maria Koelman; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk B-037; oud 28 jaar, (vnm: Maria A. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-115; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-115Sint Jacobstraat 17Maria Koelmans... bewijs, 1 dec 1808; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Sluis, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, wijk C-115; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-115KatrugJohannes H Gastrik62 jKrichheinden in Pruissenm, rooms katholiek, gehuwd, koopman
C-115KatrugMaria Koelmans55 jSluis in Vlaanderenv, rooms katholiek, gehuwd
C-115KatrugMaria Elisabeth Gastrik28 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-115KatrugAnna Maria Gastrik23 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-115KatrugMaria Louza Gastrik20 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-115KatrugMaria Otto Gastrik*1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-115Sint Jacobstraat 17Augustinus de Dekker, overleden op 23 april 184774 jr, geboren Lokeren/Oost-Vlaanderen 6/3/1774, mr. kleermaker, overleden St. Jacobstraat C 115, wednr. Maria-Johanna Buitenaar, man van Maria Coulbaut (mede testamentair erfgenaam), vader van Johanna-Maria Augustinus de Dekker, tapster (vrouw van Johannes van Elst, ge(r)stverkoper) (uit 1e huwelijk), legaten voor RK-gemeente (fl. 80,-). Saldo fl. 811,85. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 van 16 jun 1847
adressoortbedraggebruik
C-115Sint Jacobstraat 17koopaktefl. 2021/2 deel in huis in de Sint Jacobstraat, C-115
 
verkoperJohanna Maria Decker (gehuwd met Johannes van Elst)
verkoperJacobus Cornelius Rooswinkel
koperMaria Coulbaut (wv Augustinus de Decker)


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 13 sep 1851
adressoortbedraggebruik
C-115Sint Jacobstraat 17koopaktefl. 450huis C-115
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperTiete van der Veer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 635C-115 (Sint Jacobstraat)Tiete van der Veerwoonhuis


1875 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50052 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 39 en 45 van 10 mrt 1875
adressoortbedraggebruik
C-115Sint Jacobstraat 17provisionele toewijzing en inhoudingfl. 4002winkelhuis C-115
 
verkoper en inhouderTiete van der Veer
provisioneel koperWillem van der Meulen (timmerknecht)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 635C-108 (Sint Jacobstraat)Laauwe Cupidowoonhuis


1895 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 996 van 4 nov 1895
adressoortbedraggebruik
C-108Sint Jacobstraat 17koopaktefl. 800huis en erf aan de Sint Jacobstraat C-108
 
verkoperAnne Klazes Wietsma
koperGrietje Wietsma
koperJohanna Wietsma


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 635Sint Jacobstraat 17 (C-108)Grietje Wietsma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 17mej. J.Wijtsmamodiste


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 17beeldbepalend pand6 van 10
  terug