Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Sint Jacobstraat 2 7-057 7-061 C-127 C-117
Naastliggers vanSint Jacobstraat 2
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 4
ten westenNoorderhaven 110
ten noordenNoorderhaven 114


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 387r van 15 jan 1614 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Sint Jacobstraat 2(provisionele veiling) "Wordt geveild ten verzoeke van kuiper Pieter Nannings voor hemzelf en als vader en wettige voorstander van zijn kinderen bij zijn eerdere vrouw Jantien Jobs, met Gerryt Jobs als oom en curator divisionis over die kinderen, een huis in of op de wz. Catterugh, waar de verkoper nu woont. Ten Z. Jan Willems, ten N. erven Louw Ripperts [Forsenburg].


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130v van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybe Riencx


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0091r van 19 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRienck Wybes kuiper


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0139r van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat WZhuis met loods en een lege plaats ten zuiden
 
koperBartel Willems, gehuwd met1100-00-00 GG
Jantie Gerrits
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenhet huis waar de Ruiter uithangt
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAge Hemmes
verkoperJeltie Winties, weduwe van
wijlen Rient Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Willems x Jantie Gerrits koopt een huis met loods en ledige plaets ten Z. daarvan, wz. Katterugh. Ten O. die straat, ten Z. het huis waar de ruiter uithangt, ten W. ?, ten N. Age Hemmes. Grondpacht 50 st aan de Stad. Gekocht van Jeltie Winties wv Rient Wybes, voor 1100 GG.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0235r van 16 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBartel Willems* kuiper


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBartel Willems kuiper


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0083r van 4 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2achterSint Jacobstraat WZ [niet vermeld]bierhuis, nette opkamer en een schrijfkamertje boven de steeg gebouwd
 
koper van 1/2Feyte Tjeerdts c.u., en200-00-00 GG
koper van 1/2Antie Tjeerdts
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenBartel Willems
naastligger ten zuidenClaes Burger c.soc.
naastligger ten westenhet huis bewoond door Haringh Sinnema, gehuwd met
Joostie Meyes Lyklama
naastligger ten noordende weduwe van Aege Hemmes
verkoperHaringh Sinnema, gehuwd met
Joostie Meyes Lyklama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeyte Tjeerdts en Antie Tjeerdts kopen elk 1/2 van het bierhuis met de opkamer erboven en het schrijfkamertje dat daaraan over de steeg is gebouwd. Het bierhuis heeft een uitgaande steeg die noordwaarts strekt tot de Heerestraat. Ten O. Bartel Willems, ten W. het huis en de plaets van de verkoper, ten Z. Claes Burgers, ten N. wd. Aege Hemmes. etc. Bij het bierhuis is ook een paardenstal en eest. Gekocht van Haringh Sinnema, brouwer x Joostie..? Lijcklema, voor 200 gg. Er is geniaard door enige hypotheek cred., die accoord gaan met de verkoop, mits de koopsom aan hun wordt betaald.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBartel Willems* kuiper


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0197v van 28 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2achterSint Jacobstraat WZ [staat: Oude haven ZZ]pakhuis, dat het brouwhuis is geweest van Haringh Sinnama
 
koperWillem Coenes, gehuwd metmr. knoopmaker120-00-00 GG
Jancke Harmens
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet achterhuis van Willem Coenes, gehuwd met
Jancke Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis genaamd de Drie Cronen bewoond door Tytte Aesges c.u.
naastligger ten noordenPyter Roorda mr. stadssmid
verkoperJan Hessels, gehuwd mettimmerman
Antie Aedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Coenes, mr. knoopmaker x Jancke Harmens koopt een pakhuis dat eerder het brouwhuis van Haringh Sinnema was geweest, zz. Oude Noorderhaven. Ten O. het achterhuis van de kopers, ten W. het huis 'De 3 Cronen' van erven Tytte Esges? Gekocht van Johannes Hessels, mr. timmerman x Antie Edes, voor 120 gg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ar van 7 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBartel Willems kuiper
naastligger ten noordenZierck Dircks


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0195v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat [staat: Katterug]huis, loods en ledige plaats
 
koperFeyte Tjeerdts schipper (kaag-)205-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuiden[als huurder] Willem Koenes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erven van wijlen Agge Hemmes
verkoperBartel Willemskuiper


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0211r van 30 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0226v van 12 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperSybren Jansen, gehuwd metwagenmaker237-14-00 GG
kopersAuckien Rienx
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuiden[als huurder] Willem Coenes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erven van wijlen Agge Hemmes
verkoperFeyte Tjeerdtsschipper (kaag-)


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0211r van 30 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0103r van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2achterSint Jacobstraat WZ [staat: Catterugh]grondpacht 2-10-00 CG uit kopers pakhuis
 
koperSipke Feytes schipper (smal-)2-10-00 CG
naastligger ten oostenSybren ijzerkramer
naastligger ten zuidenWillem Coenes knoopmaker
naastligger ten noordenHeyman Gijsberts Leeuwarden
naastligger ten noordenNoorderhaven met het huis genaamd De Gekroonde Werelt
verkoperHeyman GijsbertsLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sipke Feytes, smalschipper, koopt 50 stuivers jaarlijkse grondpacht uit zijn pakhuis, met ten O. ijzerkramer Sybren in de Katterug, ten Z. knoopmaker Willem Coenes, ten W.?, ten N. het huis van verkoper, 'de Gecroonde Werelt', aan de Noorderhaven. Gekocht van Heyman Gijsberts te Leeuwarden, voor 50 cg.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0107v van 17 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 114, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSybren Jansen wagenmaker


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0020r van 30 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenSibren Jansen wagenmaker


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0020r van 30 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0044v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2achterSint Jacobstraat WZ [staat: bij het Groot Vallaat]pakhuis
 
koperYzak Willems, gehuwd met202-00-00 CG
Janke Sipkes
naastligger ten oostenSybren Jansen wagenmaker
naastligger ten zuidenYzak Willems, gehuwd met
Janke Sipkes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erven van Andries Feddes
verkoper van 1/4Johannis Fransen, als man en voogd van zijn huisvrouwslagter
Antie Sipkes
verkoper van 1/4Arjen Theunis, als man en voogd van zijn huisvrouw
Geertie Sipkes
verkoper van 1/4Jane Jans, als man en voogd van zijn huisvrouw
Tjeerdtie Sipkes
verkoper van 1/4Dirk Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsak Willems x Janke Sipkes koopt een pakhuis en paardenstal omtrent het Groot Vallaat. Ten O. Sybren Jansen, wagenmaker, ten W.?, ten Z. de koper, ten N. erven Andries Feddes. Het huis is vrij van grondpacht, welke door de koper is afgekocht volgens koopbrief van jul 1685, met conditie dat de kopers zullen moeten gedogen dat het huis ten W. bij tijden van storm en watervloed de onderaardse goot in de steeg met een prop moet dichtstoppen, om daardoor het inlopen van het zeewater in hun kelder te beletten. Gekocht van Johannes Fransen, slager x Antie Sipkes, Arjen Teunis x Geertie Sipkes en Jan Jans x Tjeerdtie Sipkes, samen voor 3/4 en Dirk Sipkes voor 1/4.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063v van 2 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSibren Jansen wagenmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-057 Sint Jacobstraat 2huis
eigenaarSibren Jansen
gebruikerSibren Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-057 Sint Jacobstraat 2huis
eigenaarSibren Jans erven
gebruikerWillem Servaas
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoor de executeur insolvent verclaert


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-057 Sint Jacobstraat 2huis
eigenaarwed. Sybren Jansen
gebruikerwed. Sybren Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1723 insolvent verklaerd


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0283r van 13 okt 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Sybrens


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0055r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 114, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Jan Sybrens


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-057 Sint Jacobstraat 2huis
eigenaarerven Jan Vuirmans
gebruikerPhilippus Levy
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0130r van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat [staat: Katterug]huis
 
koper door niaarDouwe Lieuwes mr. wagenmaker122-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
geniaarde koperBernhardus Dreyerprocureur fiscaal
huurderJan van Beek c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenvroedsman Lourens Klinkhamer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Tuininga procureur
verkoperGuirtje Jans, gehuwd metAmsterdam
Evert VosAmsterdam
verkoperJeltje Jans, gehuwd metAmsterdam
Luit SchaegenAmsterdam
verkoperAaltje Jans, gehuwd metAmsterdam
Lieuwe BackerAmsterdam
verkopermeerderjarige vrijster Grietje JansAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Lieuwes, mr. wagenmaker koopt, na niaar rat. Sanguinis tegen Bernhardus Dreyer, procureur fiscaal, een huis in de Katrug, bewoond voor 30 cg. door Jan van Beek c.u. Grondpacht 2 cg. 10 st aan de Stad. Ten O. de straat, ten Z. vroedsman Lourens Klinkhamer, ten W. N.N., ten N. procureur Jacob Tuininga. Gekocht van Guirtje Jans x Evert Vos, Jeltje Jans x Suit Schaegen, Aaltje Jans x Lieuwe Backer en Grietje Jans, meerderjarige vrijster, allen te Amsterdam, voor 122 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0143r van 10 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Tuininga c.s.procureur


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0182r van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis en wagenhuis
 
koperRein Jansen, gehuwd metsleeper300-00-00 CG
Trijntje Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
huurder huis boven het wagenhuisSybren Dirks c.u.sleeper
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenAuke Wassenaar
naastligger ten westenAuke Wassenaar
naastligger ten noordenJacob Tuininga procureur
verkoperDouwe Lieuwesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Janz, sleper x Trijntje Douwes koopt een huis met een woonkamer erboven c.a., wz. Katterug, boven bewoond door Sybren Dirks, sleper, en het wagenhuis door de verkoper. Ten O. die straat, ten W. en Z. Auke Wassenaar, ten N. de procureur Jacob Tuininga. Gekocht van Douwe Lieuwes, mr. wagenmaker, voor 300 cg.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0003ra van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis en wagenhuis
 
koper provisioneelGeert Jans 255-07-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
bewoner benedenste deelDouwe Lieuwes
bewoner bovenste deelJochem Sybrens
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenAuke Wassenaar
naastligger ten westenAuke Wassenaar
naastligger ten noordenvroedsman Minne Tuyninga
Douwe Lieuwes, grootvader en uit dien hoofde wettige voogd vanoud voerman
zijn minderjarige kleinzoon Hendrik Reins


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0093v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat WZ of de zgn. Katterughuis
 
koperHarmen van Beemen, gehuwd metgerechtsbode500-14-00 GG
Anna Blom
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenAuke Wassenaar koopman
naastligger ten westenAuke Wassenaar koopman
naastligger ten noordenvroedsman Minno Tuininga
verkoperGeert Jans, gehuwd metbrouwer
Tytje Waltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen van Beemen, gerechtsbode x Anna Blom kopen huis c.a. Wz. St. Jacobistraat (of zogenaamde katrug). Grondpacht 2 cg. 10 st aan de stad. Ten O. de katrug, ten Z. en W. Auke Wassenaar, coopman, ten N. Minno Tuininga, vroedsman. Gekocht van Geert Jans Brouwer x Tyttje Walles voor 500 gg. 14 st.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0103r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenM. Tuininga


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0158r van 28 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 2Sint Jacobstraat of zgn. Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperJohannis Cornelis van Bemen, gehuwd metmr. metselaar700-00-00 CG
Marijke Jurjens Iskanp
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of zgn. Katterug
naastligger ten zuidende erven van Auke Wassenaar
naastligger ten westende erven van Auke Wassenaar
naastligger ten noordenraadsman Menno Tuyninga
verkoperAnna Blom, weduwe van
wijlen Harmen van Bemengerechtsbode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannis Cornelis van Bemen, mr. metselaar x Marijke Iskamp kopen een huis wz. Sint Jacobstraat. Ten Z. en W. erven Auke Wassenaar, ten N. raadsman Menno Tuininga. Gekocht van Anna Blom wv Harmen van Bemen, gerechtsbode, voor 700 cg.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0355v van 11 jun 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRoeperssteeg


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0238r van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 114, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes van Beemen mr. metselaar


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0265r van 23 nov 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-062 Sint Jacobstraat 2Johannes van Beemen


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0214r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 114, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes van Beemen mr. metselaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-061 Sint Jacobstraat 2Johannes van Beemen2-00-00 CGmetzelaar


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-127Sint Jacobstraat 2Johannes Cornelis van Beemen... Anna Maria van Beemen, geb 18 jul 1784, ged 3 aug 1784 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk C-127, metselaar, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 128:14:0 terzaake arbeidsloon ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-127Sint Jacobstraat 2Johannes Cornelis van Beemen Johannes Cornelis van Beemen metzelaar


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-127Sint Jacobstraat 2Trijntje Johannes van Beemen, overleden op 18 september 1824vrouw van Wigle de Vries (Scheerstraat ), geen kinderen, dochter van Johannes Cornelis van Beemen, mr. metselaar (St. Jacobstraat C 127), zuster van wijlen Cornelis Johannes van Beemen, in leven metselaar (man van Akke Minnes Vink, vader van minderjarige Johannes Cornelis van Beemen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-127Sint Jacobstraat 2Johannes Cornelis van Beemen, overleden op 13 augustus 1826mr. metselaar St. Jacobstraat C 127, vader van wijlen Cornelis Johannes van Beemen (man van Aukje Vink, vader van minderjarige Johannes Cornelis van Beemen). Legaat (fl. 242,-) voor zijn 48-jarige huishoudster Rinske Jolles Bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 617Sint Jacobstraat 2wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (56 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
C-127Sint Jacobstraat 2Huizinge, met er dood ontruimd in de Sint Jacobstraat, weduwe Schelte Piers van der, Hoef. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-127NoordijsAnne Bleeker23 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, huisschilder
C-127NoordijsCristina C Repko22 jFranekerv, protestant, gehuwd
C-127NoordijsKlaas A Bleeker1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-127NoordijsAnna K Trompetter17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-127Sint Jacobstraat 2Aaltje de Wit... dv Jan dW, en Clara Hendriks (Vaster); BS huw 1843, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 617C-127 (Sint Jacobstraat)Maaike Boon vrouw van Atze Sjoerds Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 617C-117 (Sint Jacobstraat)erven Maaike Boon vrouw van A.S. Boon, vrouw v. A.S. Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 617Sint Jacobstraat 2 (C-117)Johannes Nauta (Pzn.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 2J.Nauta-
Sint Jacobstraat 2M. de Witgardenier


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 2L. (Lipkje) v.d. Veen
  terug