Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Sint Jacobstraat 217-010 7-010 C-117C-109


Naastliggers vanSint Jacobstraat 21
ten oostenVoorstraat 73
ten zuidenVoorstraat 71
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 19


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-010Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerJacob Scheltes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-010Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerHarmen Cornelis
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-010Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Foppes
eigenaarnu Dirk IJbrands
gebruikerJacob Scheltes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-010Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarDirk IJsbrand
gebruikerGerryt Gerryts
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-010 Sint Jacobstraat 21Geert Gerrits, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg0
7-010 Sint Jacobstraat 21wed. Dirk IJsbrands, bestaande uit 2 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-010Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarwed. Dirk IJsbrands
gebruikerGeert Gerrits
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑06 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-010, fol. 118Sint Jacobstraat 21Sipke Hennes, bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderenbakker, mr.£ 010-17-0£ 2geringh


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-010, pag. 142Sint Jacobstraat 21Claas de Boer erven2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Jurjen Ypes Tuinstra... HRL 1801, 1803, 1804, 1806, 1808, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1832, huw 1840, ovl 1842; gebruiker van wijk C-117, tuinier; eigenaar is Klaas de Boer erven, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Klaas de Boerovl voor 1815; erven K. dB. eigenaar van wijk C-117; gebruiker Jurjen J. Tuinstra, tuinier, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 63; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-117Sint Jacobstraat 21Klaas de Boer ervenJurjen J Tuinstra tuinier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 633Sint Jacobstraat 21erven Klaas de BoerHarlingenhuis (45 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 126 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-117Sint Jacobstraat 21Johannes Jans Feersma, overleden op 15 november 1836varensgezel, overleden in Spaanse Zee, zoon van wijlen Jan Feersma, in leven scheepsmakelaar Grote Bredeplaats C 117 (zoon van Angenietje van Bachum) en wijlen Eelkje Dirks Heslinga, broer van Angenietje (vrouw van Jan Jacob Doyer, koopman Zwolle), Trijntje, winkelierster, Klaaske en minderjarige Dirk, Jeltje en Foekje Jans Feersma (voogd is Isaac Ouwenbroek, effectencommissionair). Saldo fl. 769,24. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Aukje Tjepkes Blok... van genoegzaam bewijs, 8 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-117; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Cornelis Bouwes Zoete... Lolke S. Zwaal, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. trekveerschipper, wijk C-117; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-117Sint Jacobstraat 21Cornelis B Zoete stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-117KatrugCornelis B Zoete52 jtrekveerschipperHarlingenm, protestant, gehuwd
C-117KatrugAukje Tj. Blok58 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-117KatrugBouwe C Zoete24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-117KatrugTjepke C Zoete21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-117KatrugDieuwke C Zoete25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 110 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-117Sint Jacobstraat 21Aukje Tjepkes Blok, overleden op 6 oktober 184261 jr (geboren 21/6/1781), overleden St. Jacobstraat C 117, gehuwd, moeder van Dieuwke (vrouw van Jacob S. Sloterdijk, scheepstimmermansknecht), Bouwe, verver Wijnaldum en Tjepke Cornelus Zoete, timmermansknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Auke Oepkes Loper... zv Oepke Auctijnes L, en Claaske Aukes; BS huw 1833, ovl 1850, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Grietje Atses... dv Atse Douwes en Antje Scheltes; BS huw 1819, huw 1833, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2458Voorstraat C-064Johannes H. Wittewoonhuis
Sectie A nr. 2458Sint Jacobstraat C-117Johannes H. Wittewoonhuis
  terug