Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 3 7-002 7-002 C-108 C-101
Naastliggers vanSint Jacobstraat 3
ten oostende Rommelhaven
ten zuidenSint Jacobstraat 5
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 1


 


 


 


 


 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0057r van 5 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Feb Willems


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075v van 22 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Trijn
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Sandes


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0088r van 25 aug 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat [staat: Catterugh]huis
 
koperGerleff Aetes, gehuwd metmr. schoenmaker665-00-00 GG
koperJantien Boeles
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrick Jansen mesmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDouwe Oenes
verkoperSicke Elensmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerloff Aetes, mr. schoenmaker x Jantien Boeles kopen een huis in de Catterugh. Ten Z. mesmaker Hendrick Jansen, ten N. Douwe Oenes. Gekocht van Sicke Reins?, mr. chirurgijn, voor 665 gg.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075v van 22 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0155r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis
 
koperAene Aenes, gehuwd metlakenkoper1480-00-00 CG
koperGriet Sibrens Terschelling
huurderN. N. 40-00-00 GG
naastligger ten oostende kamers van de erfgenamen van wijlen Sicke Johannis
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrick Jansen* mesmaker
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Douwe Oenes
naastligger ten noordensteeg met uitgang naar de Vallaten
verkoperJantien Boeles, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Gerlof Atismr. schoenmaker


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0242r van 4 sep 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kamer van Ane Anes kramer


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038v van 10 mei 1655 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]kamer waar tegenwoordig de gortmolen in staat
 
koperJantien Boeles 1100-00-00 GG
huurder voor 4 jarenN. N.
naastligger ten oostenSirck Feddes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Gerryts
naastligger ten westenhet huis bewoond door Douwe Oenes
naastligger ten noordenGreolt Aeges smid
verkoperde desolate boedel van wijlen Ane Anes* c.u.kramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantien Boeles koopt (2) een kamer waar tegenwoordig een gortmolen in staat, oz. Catrug. Ten O. Sirck Feddes, ten Z. de erven Jacob Gerryts, ten W. het huis bewoond door Douwe Oenes, ten N. Greolt Aeges smid. Gekocht van (burgemeesters Jan Sanstra en H. Wringer als commissarissen in de desolate boedel van) w. Ane cramer c.u., voor 1100 gg (1+2).


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038v van 10 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis
 
koperJantien Boeles 1100-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van wijlen Sicke Johannes
naastligger ten zuidenwijlen Hendrick Jansen* mesmaker
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Douwe Oenes
verkoperde desolate boedel van wijlen Ane Anes* c.u.kramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantien Boeles koopt (1) een huis oz. Catrug. Ten O. de kamer van de erven Sicke Johannes, ten Z. w. Hendrick [Jansen] mesmaker, ten W. de catrug, ten N. het huis bewoond door Douwe Oenes. Grondpacht 4 cg. Gekocht van (burgemeesters Jan Sanstra en H. Wringer als commissarissen in de desolate boedel van) w. Ane cramer c.u., voor 1100 gg (1+2).


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0097v van 5 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis met een plaatsje en een vrije uit- en ingang in de steeg ten oosten
 
koperSioerd Bartels c.u.ijzerkramer800-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
huurderPytter Folckerts kistmaker47-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSioerd Bartels ijzerkramer
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenAucke Jansen Haselaer
verkoperLourens Michiels c.u.schipper


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118r van 24 nov 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ of Katterughuis
 
koperJan Olckes mr. glasmaker750-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSioerd Bartels
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Aucke Jansens
verkoperSioerd Bartels


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191r van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Olckes


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 3[niet vermeld]grondpacht van 0-12-00 CG
 
koper provisioneelFredrick Bourman 290-18-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jan Olkis0-12-00 CG
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191r van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0162v van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSytske Lammerts Salverda c.m.
naastligger ten noordenJan Olckes glasmaker


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0162v van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSytske Lammerts Salverda c.m.
naastligger ten noordenJan Olckes glasmaker


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0341r van 30 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Olkes
naastligger ten zuidenHylke Martens


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-002Sint Jacobstraat 3huis
eigenaarwed. Jan Ockes
gebruikerwed. Jan Ockes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-002Sint Jacobstraat 3huis
eigenaarWouter Arents
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034v van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis
 
koperWouter Arens c.u.mr. schoenmaker200-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Bolman
naastligger ten zuidenAte Ates
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenClaes Wouters
verkoperDriekie Abes
verkoperSjoukje Abes


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0056v van 10 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwoning en plaats waarover vrije uit- en ingang naar de grote sluis
naastligger ten noordenWouter Arents


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0056v van 10 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwoning en plaats waarover vrije uit- en ingang naar de grote sluis
naastligger ten noordenWouter Arents


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten zuideneen kamer


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-002 Sint Jacobstraat 3huis
eigenaarWouter Arends
gebruikerWouter Arends
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-002 Sint Jacobstraat 3huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerWouter Arents
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0027r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWouter Arents
naastligger ten noordenWouter Arents


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0027r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWouter Arents
naastligger ten noordenWouter Arents


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-002 Sint Jacobstraat 3Wouter Arends, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-002 Sint Jacobstraat 3huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerWouter Arents
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0227v van 14 jul 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Munter c.soc.


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0227v van 14 jul 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0257v van 3 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSytze Baniers


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0179v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenArent Wouters


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0240r van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter Roussen


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0017r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenArent Wouters


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0052r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArend Wouters Baksma
naastligger ten noordenArend Wouters Baksma


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0052r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArend Wouters Baksma
naastligger ten noordenArend Wouters Baksma


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044v van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 3Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis en twee kamers
 
koperYpe Simons, gehuwd metwinkelier600-00-00 CG
koperLijsbeth Sichmans winkelier
naastligger ten oostentwee verkochte kamers
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Hendriks
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenJelle P. Horrius
verkoperJeltje Arends Baksma, gehuwd met
verkoperClaas Louwrens Costermr. slager


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-002 Sint Jacobstraat 3IJpe Sijmons


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-002 Sint Jacobstraat 3Ype Symons2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Simon Ypes de Groot... eigenaar van wijk A-163, gebruiker is Pieter Annes Bakker, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-108, eigenaar en medegebruiker is IJpe S. de Groot, winkelier, 1814. (GAH204); S. IJ. dG. en Sjouwkje Tijssen ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Ype Symons de Groot... in 1826, koopt een huis in 1802; BS ovl 1826; 1832 overlijdens, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-108, winkelier, medegebruiker is Symon IJ. de Groot, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-108Sint Jacobstraat 3Ype S de Groot Ype S de Groot winkelier
C-108Sint Jacobstraat 3Symon Y de Groot


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 642Sint Jacobstraat 3Johannes Heins DrostHarlingenwinkelierhuis en erf (180 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Johannes Heins Drost... BS huw 1817, huw 1819, ovl 1840, ovl 1868; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk C-108; VT1839; J.H.D. eigenaar van perceel nr. 642 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 179, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Saakje W Kruinoud 46 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-108; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Sierk Laases Wijnalda... W, en Gerritje Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1821, huw 1827, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-108Sint Jacobstraat 3J Drost stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-108Grote SluisJohannes H Drost51 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, metzelaar
C-108Grote SluisSaakje W Kruin46 jMakkumv, rooms katholiek, gehuwd
C-108Grote SluisHein J Drost21 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-108Grote SluisWillibrus J Drost19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-108Grote SluisPieter J Drost17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-108Grote SluisSybrandus Drost9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-108Grote SluisGrietje Drost16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-108Sint Jacobstraat 3Jan Drost, overleden op 9 augustus 184051 jr, metselaar, overleden St. Jacobstraat C 108, man van Saakje Willems Krijn, winkeliersche, vader van minderjarige Hein, Willem, Pieter, Grietje, Sybrandus en Christina Jans Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Saakje Willems Krijn... op 18 mei 1817 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1817, dienstbaar, wonende te HRL, winkelierse in 1851, ovl wijk C-108, wonende te HRL. 1840, dv Willem Jansen en Gaatske Sijbrens Visser/de Boer; BS huw 1817, ovl 1840, huw ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 642C-108 (Sint Jacobstraat)Pieter Johs. Drostwoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
C-108Sint Jacobstraat 3Tjeske Lieuwes de Jong... dJ, en Lijsbert Pekema; BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 642C-101 (Sint Jacobstraat)Hartog Parfumeurwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 3, HarlingenSint Jacobstraat 3J.A. Dijstelbergehorloges, uurwerken, naaimachines


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 642Sint Jacobstraat 3 (C-101)fa. H. Parfumeurwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Jacobstraat 3firma H. Parfumeurjongens: 0, meisjes: 4
vrouwen: 10
damesconfectie


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Sint Jacobstraat 3H. Parfumeur83lingeriefabr. ''t Noorden'


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Sint Jacobstraat 3H. Parfumeur83Lingeriefabr. ''t Noorden'


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3H. Parfumeur83Metaalhandel


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3H. Parfumeur83Metaalhandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3H. Parfumeur83Metaalh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3H. Parfumeur83Metaalh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3H. Parfumeur83Metaalh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3H. Parfumeur83Metaalh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 3F.Keilmanhorloger
Sint Jacobstraat 3G.Keilmanhorloger
Sint Jacobstraat 3H.Keilmanhorloger


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 3, HarlingenSint Jacobstraat 3G. Keilmanjuwelier


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 3, HarlingenSint Jacobstraat 3G. Keilmangoud en zilver


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3G. Keilman26Uurw., g., zilv. en optiek


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 3G. Keilman491Uurw., g., zilv. en optiek


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Keilman491Uurw., g., zilv. en optiek


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Keilman491Uurw., g., zilv. en optiek


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 3, HarlingenSint Jacobstraat 3 Keilmanhorloges, klokken, wekkers, goud en zilver


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Keilman491Uurw., g., zilv. en optiek


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Keilman491Uurw., g., zilv. en optiek


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 3F.J. (Folkert) Keilman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 3beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
  terug