Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 57-003 7-003 C-109C-102


Naastliggers vanSint Jacobstraat 5
ten oostenSint Jacobstraat 3
ten zuidenSint Jacobstraat 7
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 3


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0353v van 26 apr 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Tyerck goudsmid


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0037v van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Onnes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0001v van 14 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Onnis


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0088r van 25 aug 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Jansen mesmaker


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0069v van 23 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Jans


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0155r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrick Jansen* mesmaker


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0015r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 5achterSint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]180‑00‑00 GG2/3 huis of woning
koperClaes Claessen c.u.
naastligger ten oostenSirck Feddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Jansen* mesmaker
naastligger ten noordenvrije uitgang naar Greolts Siurdts
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Claessen c.u. koopt 2/3 huis of woning achter Hendrick [Jansen] mesmakers huis in de Katterugh. Ten O. Dirck Feddes, ten W. mesmaker Hendrick [Jansen]. Vrije uitgang ten noorden nae Greolt Smidts. Gekocht van [niet vermeld] voor 180 gg 19 st.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038v van 10 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Gerryts


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038v van 10 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwijlen Hendrick Jansen* mesmaker


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 5achterSint Jacobstraat OZ [staat: Katterug] achter het huis van smid Sioerd Bartels200‑00‑00 GG2/3 woning met een vrije uit- en ingang en het mede gebruik van een plaats ten noorden
biederPytter Jorris
huurderN. N. korfmaker
naastligger ten oostende plaats van de weduwe van Sierck Feddes* wagenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSioerd Bartels smid
naastligger ten noordenplaats
verkoperde curatoren over de 3 nagelaten weeskinderen van Claas Clasen


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019r van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 5achterSint Jacobstraat OZ [staat: Katterug] achter het huis van Sioerd Bartels smid100‑00‑00 GG1/3 woning
koperSipke Clasen
naastligger ten oostende plaats van de weduwe van Sierk Feddes* wagenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSioerd Bartels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe van Claas Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Clasen koopt 1/3 woning. Ten W. het huis van Sioerd Bartels smid, ten O. wd. wagenmaker Sierck. Vrij medegebruik van de plaats ten noorden. Gekocht van wd. Claas Clasen voor 100 GG.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028v van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Hendrick Jansen mr. mesmaker


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0038v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Hendrick Jansen* mesmaker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0097v van 5 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSioerd Bartels ijzerkramer


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118r van 24 nov 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSioerd Bartels


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0162v van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 5Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]500‑00‑00 GGnieuw gebouwd huis
koperAete Aetes, gehuwd mettrekschipper op Leeuwarden en winkelier
koperGrietie Jans winkelier
huurderCoenraad Jansen zadelmaker
naastligger ten oostenSytske Lammerts Salverda c.m.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrik Coenraadts Luydinga
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenJan Olckes glasmaker
verkoperSytske Lammerts Salverda, gehuwd met
verkoperDirk Aerntsmr. huistimmerman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-003Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarAte Ates
gebruikerAte Ates
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-003Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarAte Ates
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034v van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAte Ates


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0056v van 10 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 5Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterugh]420‑00‑00 GGhuis, put, bak
koperTrijntie Netters, gehuwd met
koperJouke Jelles
bewonerwijlen Ate Ates
naastligger ten oostenwoning en plaats waarover vrije uit- en ingang naar de grote sluis
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Ludinga
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenWouter Arents
verkoper q.q.Jaerigh Jacobs, executeur
verkoper q.q.Dirk Folkes, executeurs van
verkoperde boedel van wijlen Ate Ates


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-003Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarJouke Jelles
gebruikerJouke Jelles
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0030r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJouke Jelles


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-003Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarJouke Jelles
gebruikerJouke Jelles
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0027r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 5Sint Jacobstraat OZ of de zgn. Katterug660‑00‑00 GGhuis
koperJan Zeilmaeker, gehuwd metcommandeur
koperTjetske Rinses
naastligger ten oostenWouter Arents
naastligger ten zuidenChristiaan Dirks
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenWouter Arents
verkoperTrijntje Nettes, weduwe van
verkoperwijlen Jouke Jelles


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-003 Sint Jacobstraat 5wed. Jouke Jelles, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-003Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarwed. Jouke Jelles
gebruikerwed. Jouke Jelles
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056r van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Zeylmaker


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0095v van 18 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Seilmaker


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116v van 28 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Seilmaker


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0052r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 5Sint Jacobstraat OZ of de zgn. Katterug510‑14‑00 GGhuis
koperJacob Hendriks, gehuwd metschuitschipper
koperTrijntje Romkes
naastligger ten oostenArend Wouters Baksma
naastligger ten zuidenJan Jochems
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenArend Wouters Baksma
verkoper q.q.Pieter Lensius, curatormr. chirurgijn
verkoper q.q.Cornelis Bouwes Schiere, curatoren overmr. zeilmaker
verkoperTjietske Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansen Zeilmaaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendriks, schuitschipper x Trijntje Romkes kopen een brave welbetimmerde huizinge c.a. oz. St. Jacobistraat of zogenaamde katrug, bewoond als eigenaarse door Tjietske Rinses en metterdood ontruimd. Geen grondpacht. Ten O. een woning en plaats van Arend Wouters Baksma (over welke plaats deze Huizinge een vrije uit en ingang zampt op en afslag heeft, na de grote sluis), ten Z. Jan Jochems, ten W. de straat, ten N. Arend W. Baksma. Gekocht van (de redders van het sterfhuis en boedel van) Tjietske Rinses en haar wijllen man Jan Jansen Zeilmaaker, voor 510 gg. en 14 st.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Hendriks schipper


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044v van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Hendriks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-003, pag. 142Sint Jacobstraat 5Romke Jacobs2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-109Sint Jacobstraat 5Romke Jacobs Bakker... HRL 1800, 1806, 1808, 1810, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1830, ovl 1832; eigenaar en gebruiker van wijk C-109, verwer, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Sint Jacobstraat 5 Romke J. Bakkerfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-109Sint Jacobstraat 5Romke J Bakker Romke J Bakker verwer


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 9 van 13 jan 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-109Sint Jacobstraat 5koopaktefl. 700huis in de Katrug, C-109
 
verkoperYpe Simens de Groot
verkoperLijsbeth Siekmans
koperJohannes Heins Drost


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 75 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-109Sint Jacobstraat 5Ytje Hendriks Bleeker, overleden op 20 december 1826vrouw van Romke Jacobs Bakker, mr. verver/glazenmaker (Hoogstraat B 18, voorheen St. Jacobsstraat C 109), moeder van Jacob, idem en minderjarige Hendrik, Klaas, Jan, Trijntje en Sible Romkes Bakker. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 641Sint Jacobstraat 5wed. Frans Hendriks Fluks(grofsmid)Harlingenhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-109Sint Jacobstraat 5Levij Jesayas Spier... S, en Beeltje de Vries; BS huw 1832, huw 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-109; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-109Sint Jacobstraat 5Schoone Levi de Vriesgeb 1810 HRL, huwt met Levij Jesayas Spier op 6 dec 1832 HRL, koopvrouw, NI, dv Levi Liepmans dV, en Mariane Stokvis; BS huw 1832; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-109; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-109Sint Jacobstraat 5L Spier stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-109Grote SluisGeertina Drost4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-109Grote SluisLevy Jesaias Spier30 jkoopmanHarlingenm, israëliet, gehuwd
C-109Grote SluisSchone Levi de Vries29 jHarlingenv, israëliet, gehuwd
C-109Grote SluisBetje Levi Spier5 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
C-109Grote SluisMietje Levi Spier3 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
C-109Grote SluisJesajas Levi Spier2 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
C-109Grote SluisTeekje [Tetje] Bosch [Bos]22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50016 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 62 van 15 jun 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-109Sint Jacobstraat 5koopaktefl. 500huis in de Sint Jacobstraat
 
verkoperJohannes Heins Drost
koperBernardus Heins Drost


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1010 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-109Sint Jacobstraat 5Johannes Reins Damen, overleden op 24 februari 18482 jr (geboren 13/6/1846), overleden St. Jacobstraat C 109, zoon van Rein Damen, goud/zilversmid en Trijntje Balkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 78 van 15 dec 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-109Sint Jacobstraat 5koopaktefl. 800huis in de Sint Jacobsstraat C-109
 
verkoperHenderikus Fluks
koperRein Damen


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-109Sint Jacobstraat 5Rinske Zijlstra... dec 1817, N.H., dv Age Watses en Eelkje Jacobs; BS huw 1817, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-253, wijk C-109, wijk H-210, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 641Sint Jacobstraat C-109Reinder Tj. Damenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 641Sint Jacobstraat C-102Wed. en erven Rein Damenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 641Sint Jacobstraat 5 (C-102)Jan A. Dijstelbergewoonhuis


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11851
St. Jacobstraat 5Albertus Gonggrijp


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Jacobstraat 5A. Gonggrijpelectricien
Sint Jacobstraat 5bJ. v/d Heidehoutstekknecht


1935 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1996
adresgegevens
Sint Jacobstraat 5aug: Dhr. H. v.d. Veen opent zijn zaak in manufacturen in de St. Jacobstraat 5


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 5, HarlingenSint Jacobstraat 5H. van der Veenmanufacturen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Jacobstraat 5H. (Hendrik) v.d. Veen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 5rijksmonument 20432
  terug