Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 67-059 7-063 C-125C-115


Naastliggers vanSint Jacobstraat 6
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 8
ten noordenSint Jacobstraat 4


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0219r van 6 jul 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Ryourdt Wopckes


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0245v van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ryourdt Wopckes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0173v van 5 sep 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ryoert Wopckes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0218v van 22 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0262r van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0269v van 23 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0276r van 14 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Albert loodske


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0049v van 18 aug 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0050v van 15 sep 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0144v van 24 okt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat [staat: Kattenrug]568‑00‑00 GGhuis
koperTijs Jansen, gehuwd metkramer te Leeuwarden
koperFokel Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenals bewoner Haencke Aeltses kramer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Laurens
verkoperGerryt Gerryts, gehuwd met
verkoperAuck Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTijs Jans, cramer x Fokel Gerryts te Leeuwarden kopen huis op de Catterugh. Grondpacht twee cg. aan de Stad. Gekocht van Gerryt Gerryts x ? ? Voor 568 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157v van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ryoerd Wopkes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0163v van 6 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234v van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0238v van 1 jul 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat [staat: katterug]500‑00‑00 GGhuis
koperOtte Harmens, gehuwd metkleermaker
koperTrijn Siuerdts
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenHaentie Aeltses
naastligger ten westen
naastligger ten noordenJan Lourens
verkoperTijs Jansen, gehuwd metlakenkoper te Leeuwarden
verkoperFoockel Gerryts te Leeuwarden


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0337r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat WZ704‑00‑00 GGhuis
koperPieter Jacobs, gehuwd met
koperAntie Claesen
verpachter grondde stad Harlingen3‑07‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirck Claesen metselaar
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenJan Willems
verkoper van 1/2Here Gatses
verkoper van 1/2Lieuue Eelckes, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/2Tyeetske Rinses


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0375v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOtte Harmens


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0389r van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenOtte Harmans


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0038v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOtto Harmens


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0031r van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jacobs bakker


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jacobs kuiper


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0142v van 4 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jacobs


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0027r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat WZ [staat: oude Sint Jacobstraat]0‑00‑00 GGhuis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen3‑07‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirck Clasen metselaar
naastligger ten westen*Roeperssteeg
naastligger ten noordenJan Willems
verkoper q.q.Jacob Tyebbes Popta, geauthoriseerde curator bonorum
verkoper q.q.Tiberius Tempelaer, geauthoriseerde curatoren bonorum over
verkoperde geabandonneerde goederen van Pieter Jacobs, gehuwd metbakker
verkoperAntje Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Jacob Tiebbes Popta en Tiberius Templaer als geauthoriseerde curatores bonorum over de geabandonneerde goederen van) bakker Pieter Jacobs x Antje Claeses, een huis wz. Oude St. Jacobstraat, strekkende tot aan de Roeperssteeg. Ten Z. erven metselaar Dirck Clasen, ten N. Jan Willems. Grondpacht 3 cg aan de Stad.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0042v van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Jacobs bakker


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130v van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hansen


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0036r van 4 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]1013‑00‑00 GGhuis met ledige plaats en bakhuis erachter
koper, met als voorstanders
koper q.q.Douue Keimpes, en
koper q.q.Walingh Tiaerdts
koperPeter Ates, gehuwd metbakker
koperAntie Clases
verpachter grondde stad Harlingen3‑07‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Waterlandse): vermaanhuis
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenGerben Riencx
verkoperLijsbet Sioerts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Keimpes [Vlasbloem] en Waling Tiaerdts, als voorstanders van de Waterlantsche Gemeente alhier en tot profijt van deselve, mitsgaders bakker Peter Ates x Antie Clases voor haerselven, kopen een huis met een ledige plaats en backerije erachter, op de Catterugh of Sint Jacobsstraat, strekkende westwaarts tot aan de Roeperssteeg. Ten Z. het Vermaenhuys, ten N. Berber Riencx. Gekocht van Lijsbet Sioerts wv Jan Hansen.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0091r van 19 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hansen


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0235r van 16 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchelte bakker


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat [staat: Katterug]531‑21‑00 GGhuis
koperN. N.
bewonerScheltebakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Gosse Janzen, curator over
verkoperhet nagelaten weeskind van Claas Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Goffe Janzen als curator over) het nagelaten weeskind van Claas Pieters, een huis in de Catterugh, nu bewoond door bakker Schelte. Geboden 531 GG 14 st. Finaal gekocht door de Waterlandse Mennonytgezinden, voor 531 GG 21 st.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende schuur van de Keetsgezinden


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 8rSint Jacobstraat 6Schelte, bakkerf. 0-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Jelle Tjeerdts


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ar van 7 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0211r van 30 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0212r van 4 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: huis


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0020r van 30 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen huis van de Doopsgezinde gemeente


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063v van 2 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: huis


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0073r van 18 nov 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat WZ120‑00‑00 CGhuis
koper van 1/4Isak Willems c.u., en
koper van 3/4Coene Willems
verpachter grondde stad Harlingen3‑07‑08 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat (staat: straat]
naastligger ten zuiden[als huurder] Tiaard Bentes
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: vermaning in de Roeperssteeg
naastligger ten noordende medekoper Izaak Willems
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsak Willems voor 1/4 en Coene Willems voor 3/4 kopen een huis. Ten O. de Sint Jacobstraat, ten W. de D.G. Vermaning in de Roeperssteeg, ten N. Isak Willems zelf. Gekocht van de diaconie van de D.G. Gemeente.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-059Sint Jacobstraat 6huis
eigenaarCoene Willems cum socio
gebruikerCoene Willems
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-059Sint Jacobstraat 6huis
eigenaarCoene Willems
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-059Sint Jacobstraat 6huis
eigenaarCoene Willems
gebruikerCoene Willems
opmerkingpro deo begeert


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0283r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals bewoner Anthoni Eyses de Vries


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0008v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat [staat: Katterug]100‑00‑00 GG3/4 huis
koperCornelis Annes stadstimmerman
eigenaar van 1/4vroedsman Lourens Klinkhamer
verpachter grondde stad Harlingen3‑07‑04 CG
huurderCasper Dirks c.u.
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten noordenvroedsman Louwrens Klinkhamer
verkoper q.q.Dirk IJsbrands, gelastigdekoopman
verkoper q.q.burgervaandrig Abraham Rosen, gelastigde van
verkoper q.q.Aerse Balthove, hypothecaire crediteuren van te Rotterdam
verkoperwijlen Coenraad Willems, gehuwd geweest met
verkoperDouwtien Gerrits


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-059Sint Jacobstraat 6huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerJochem Cornelis cum soc.
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-059 Sint Jacobstraat 6Dirk Cornelis, bestaande uit 6 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-059Sint Jacobstraat 6huis
eigenaarDirk Cornelis
gebruikerDirk Cornelis
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑14‑08 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0143r van 10 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Cornelis mr. timmerbaas


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0103r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Cornelis Zijlstra


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0103r van 3 sep 1786 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]2300‑00‑00 CG1/4 huis
koperAdam Bontekoe, gehuwd met
koperAnna Wassenaar
verpachter grondde stad Harlingen3‑07‑04 CG
eigenaar van 3/4Dirk Cornelis Zijlstra
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of zgn. Katterug
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenM. Tuininga e.a.
naastligger ten noordende weduwe van Auke Wassenaar koopman
verkoperMagcheltje Scholtes, weduwe van
verkoperwijlen Auke Wassenaarkoopman


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0149v van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat of Katterug250‑07‑00 GGhuis
koperCornelis Zijlstra havenmeester
huurderJacob Houtkoper e.a.
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westende weduwe van A. Bontekoe
naastligger ten noordende weduwe van A. Bontekoe
verkoper van 1/4Marijke Jans, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Dirk Cornelis Zijlstra
verkoper van 1/4Cornelis Zijlstrahavenmeester
verkoper van 1/4Zytske Dirks Zijlstra, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Cornelis van der Meulen
verkoper van 1/4Maartie Dirks Zijlstra, gehuwd met
verkoper van 1/4vroedsman Sybren Pieters Molenaar
erflaterwijlen Dirk Cornelis Zijlstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Zijlstra, havenmeester koopt huis. Ten O. de Katrug, ten W. en N. wd. Adam Bontekoe, ten Z. de D.G. Gemeente. Gekocht van erven Dirk Cornelis Zijlstra: Marijke Jans zijn wd. voor 1/4, koper zelf voor 1/4, Zytske Dirks Z. x Jan Cornelis v.d. Meulen voor 1/4 en Maartie Dirks Z. x Sybren Pieters Molenaar ook voor 1/4.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0287v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat WZ of Katterug460‑00‑00 CGhuis
koperBeernt Johannes, gehuwd metmr. wieldraaier
koperMintje Ages
verpachter grondde stad Harlingen2‑07‑04 CG
huurderBeernt Johannes c.u.mr. wieldraaier
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Bontekoe
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen A. Bontekoe
verkoperburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrahavenmeester


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0355v van 11 jun 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis* Zijlstra havenmeester


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0265r van 23 nov 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeernd Johannes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-064 , pag. 108Sint Jacobstraat 6Beerend Johannes
7-064 , pag. 108Sint Jacobstraat 6Johannes Beerends, 18 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-063, pag. 148Sint Jacobstraat 6Jan Zudersma4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-125Sint Jacobstraat 6Berend Johannes Wielinga... en ovl 1815, ovl 1828, BS Franeker huw 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk C-125, wieldraayer, 1814. (GAH204); B.J.W., wieldrayer, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Sint Jacobstraat 6 Berend Johs. Wielingafl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-125Sint Jacobstraat 6Berend Johannes Wielinga Berend Johannes Wielinga wieldrayer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 619Sint Jacobstraat 6wed. Age Berends WielingawieldraaisterHarlingenhuis en erf (97 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 24 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-125Sint Jacobstraat 6Elisabeth Rintjes Deventer, overleden op 23 november 1835winkeliersche St. Jacobstraat C 125, wed. Age Berends Wielinga, moeder van minderjarige Berend en Rintje Ages Wielinga (voogd is Jelle Harings van der Wal, mr. metselaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 293 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-125Sint Jacobstraat 6Berend Ages Wielinga, overleden op 4 juni 183819 jr, soldaat, overleden Groningen (hospitaal), St. Jacobistraat C 125, broer van minderjarige Rintje Ages Wielinga (voogd is Jelle Harings van der Wal, mr. metselaar). Saldo fl. 220,75. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-125Sint Jacobstraat 6Elisabeth van der Waloud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-125; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-125Sint Jacobstraat 6Pieter Klases Visser... Pieters Hoedemaker; BS huw 1836; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-125; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-125NoordijsPieter K Visser36 jschipperVlielandm, protestant, gehuwd
C-125NoordijsElisabeth van der Wal39 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 293 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-125Sint Jacobstraat 6Johannes Berends Wielinga, overleden op 24 maart 18416 dg, overleden St. Jacobstraat C 125, zoon van Berend Johannes Wielinga, korfmaker en Tjietske Pieters Bollema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 197 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-125Sint Jacobstraat 6Pieter Berends Wielinga, overleden op 18 november 18442 mnd (geboren 21/9/1844), overleden St. Jacobstraat C 125, zoon van Berend Johannes Wielinga, mandenmaker en Tjietske Pieters Bollema, broer van minderjarige Jitske en Johannes Berends Wielinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 619Sint Jacobstraat C-125Sjieuwke Westerbaan vrouw van A.R. Blijstrawoonhuis


1866 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 20-05-1866
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 6, HarlingenSint Jacobstraat 6D. Westerhuistabakswaren


1870 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 25-05-1870
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 6, HarlingenSint Jacobstraat 6J.A. Dijstelbergehorlogemaker


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 619Sint Jacobstraat C-115Sjieuwke Westerbaan, vrouw v. A.R. Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4691Sint Jacobstraat 6 (C-115)Hein van Asperenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Jacobstraat 6H. van Asperenaannemer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Jacobstraat 6S. (Sijbout) Poelsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 6beeldbepalend pand9 van 10
  terug