Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 6 7-059 7-063 C-125 C-115


Huisnaam in: 1614
Gebruik:
Naam: de golden kroon
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanSint Jacobstraat 6
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 8
ten noordenSint Jacobstraat 4


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0218v van 22 mei 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat [staat: Katterug]1/4 huis waar de Gulden Croon uithangt
 
koperN. N.
crediteur (impetrant)Jan Bredael
verkoper (gesuccumbeerde)Take Willems de Fries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Jan Bredael als crediteur van) Take Willems de Fries, 1/4 huis daer de gulden Croon uuthanckt op de Catterugh.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130v van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Hansen


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0036r van 4 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 6Katterug (Sint Jacobstraat) strekkende westwaarts tot aan de Roeperssteeghuis met lege plaats en bakkerij erachter
 
koper, met als voorstanders1013-00-00 GG
voorstanderDouue Keimpes, en als voorstander
voorstanderWalingh Tiaerdts
koperPeter Ates, gehuwd metbakker
Antie Clases
verpachter grondde Stad Harlingen3-07-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenhet Vermaenhuis van de Waterlandsche gemeente
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenBerber Riencx
verkoperLijsbet Sioerts, weduwe van
wijlen Jan Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Keimpes [Vlasbloem] en Waling Tiaerdts, als voorstanders van de Waterlantsche Gemeente alhier en tot profijt van deselve, mitsgaders bakker Peter Ates x Antie Clases voor haerselven, kopen een huis met een ledige plaats en backerije erachter, op de Catterugh of Sint Jacobsstraat, strekkende westwaarts tot aan de Roeperssteeg. Ten Z. het Vermaenhuys, ten N. Berber Riencx. Gekocht van Lijsbet Sioerts wv Jan Hansen.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0091r van 19 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Hansen


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0235r van 16 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSchelte bakker


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003ra van 22 jan 1665 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat [staat: Katterug]huis
 
koperDoopsgezinde Gemeente (Waterlandse) 531-21-00 GG
bewonerScheltebakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Gosse Janzen, curator over
verkoperhet nagelaten weeskind van Claas Pieters


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende schuur van de Keetsgezinden


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Jelle Tjeerdts


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ar van 7 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Jelle Tjeerdts


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0211r van 30 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0020r van 30 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen huis van de Doopsgezinde gemeente


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063v van 2 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente huisinge


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0073r van 18 nov 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat WZhuis
 
koper van 1/4Isak Willems c.u., en120-00-00 CG
koper van 3/4Coene Willems
verpachter grondde Stad Harlingen3-08-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenTiaard Bentes
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente vermaning in de Roeperssteeg
naastligger ten noordenIzaak Willems
verkoperDoopsgezinde Gemeente diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsak Willems voor 1/4 en Coene Willems voor 3/4 kopen een huis. Ten O. de Sint Jacobstraat, ten W. de D.G. Vermaning in de Roeperssteeg, ten N. Isak Willems zelf. Gekocht van de diaconie van de D.G. Gemeente.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-059 Sint Jacobstraat 6huis
eigenaarCoene Willems cum socio
gebruikerCoene Willems
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-059 Sint Jacobstraat 6huis
eigenaarCoene Willems
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-059 Sint Jacobstraat 6huis
eigenaarCoene Willems
gebruikerCoene Willems
opmerkingpro deo begeert


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0283r van 13 okt 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenals bewoner Anthoni Eyses de Vries


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0008v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat [staat: Katterug]3/4 huis
 
koperCornelis Annes timmerman (stads-)100-00-00 GG
eigenaar van 1/4vroedsman LourensKlinkhamer
verpachter grondde Stad Harlingen3-07-04 CG
huurderCasper Dirks c.u.
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente woningen
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente woningen
naastligger ten noordenvroedsman Louwrens Klinkhamer
verkoperDirk IJsbrandskoopman
verkoperAbraham Rosen, gelastigde van
Aerse Balthove, hypothecaire crediteuren overRotterdam
wijlen Coenraad Willems, gehuwd geweest met
Douwtien Gerrits


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-059 Sint Jacobstraat 6huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerJochem Cornelis c.s.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-059 Sint Jacobstraat 6Dirk Cornelis, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0143r van 10 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Cornelis timmerbaas


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0103r van 3 sep 1786 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]1/4 huis
 
koperAdam Bontekoe, gehuwd met2300-00-00 CG
Anna Wassenaar
verpachter grondde Stad Harlingen3-07-04 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of zgn. Katterug
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenM. Tuininga e.a.
naastligger ten noordende weduwe van Auke Wassenaar koopman
verkoperMagcheltje Scholtes, weduwe van
wijlen Auke Wassenaarkoopman
eigenaar van 3/4Dirk Cornelis Zijlstra


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0103r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Cornelis Zijlstra


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0149v van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat of Katterughuis
 
koperCornelis Zijlstra havenmeester250-07-00 GG
huurderJacob Houtkoper e.a.
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten westende weduwe van A. Bontekoe
naastligger ten noordende weduwe van A. Bontekoe
verkoper van 1/4Marijke Jans, weduwe van
wijlen Dirk Cornelis Zijlstra
verkoper van 1/4Cornelis Zijlstrahavenmeester
verkoper van 1/4Zytske Dirks Zijlstra, gehuwd met
Jan Cornelis van der Meulen
verkoper van 1/4Maartie Dirks Zijlstra, gehuwd met
vroedsman Sybren Pieters Molenaar, alle verkopers als erfgenaam van
wijlen Dirk Cornelis Zijlstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Zijlstra, havenmeester koopt huis. Ten O. de Katrug, ten W. en N. wd. Adam Bontekoe, ten Z. de D.G. Gemeente. Gekocht van erven Dirk Cornelis Zijlstra: Marijke Jans zijn wd. voor 1/4, koper zelf voor 1/4, Zytske Dirks Z. x Jan Cornelis v.d. Meulen voor 1/4 en Maartie Dirks Z. x Sybren Pieters Molenaar ook voor 1/4.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0287v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 6Sint Jacobstraat WZ of Katterughuis
 
koperBeernt Johannes, gehuwd metmr. wieldraaier 460-00-00 CG
Mintje Ages
verpachter grondde Stad Harlingen2-07-04 CG
huurderBeernt Johannes c.u.mr. wieldraaier
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten westende erven van A. Bontekoe
naastligger ten noordende erven van A. Bontekoe
verkoperburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrahavenmeester


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0355v van 11 jun 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis* Zijlstra havenmeester


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0265r van 23 nov 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeernd Johannes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-064 Sint Jacobstraat 6Beerend Johannes
7-064 Sint Jacobstraat 6Johannes Beerends, 18 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-063 Sint Jacobstraat 6Jan Zudersma4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-125Sint Jacobstraat 6Berend Johannes Wielinga... en ovl 1815, ovl 1828, BS Franeker huw 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk C-125, wieldraayer, 1814. (GAH204); B.J.W., wieldrayer, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-125Sint Jacobstraat 6Berend Johannes Wielinga Berend Johannes Wielinga wieldrayer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 619Sint Jacobstraat 6wed. Age Berends WielingaHarlingenwieldraaisterhuis en erf (97 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-125Sint Jacobstraat 6Elisabeth Rintjes Deventer, overleden op 23 november 1835winkeliersche St. Jacobstraat C 125, wed. Age Berends Wielinga, moeder van minderjarige Berend en Rintje Ages Wielinga (voogd is Jelle Harings van der Wal, mr. metselaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-125Sint Jacobstraat 6Berend Ages Wielinga, overleden op 4 juni 183819 jr, soldaat, overleden Groningen (hospitaal), St. Jacobistraat C 125, broer van minderjarige Rintje Ages Wielinga (voogd is Jelle Harings van der Wal, mr. metselaar). Saldo fl. 220,75. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-125Sint Jacobstraat 6Elisabeth van der Waloud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-125; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-125Sint Jacobstraat 6Pieter Klases Visser... Pieters Hoedemaker; BS huw 1836; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-125; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-125NoordijsPieter K Visser36 jVlielandm, protestant, gehuwd, schipper
C-125NoordijsElisabeth van der Wal39 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-125Sint Jacobstraat 6Johannes Berends Wielinga, overleden op 24 maart 18416 dg, overleden St. Jacobstraat C 125, zoon van Berend Johannes Wielinga, korfmaker en Tjietske Pieters Bollema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-125Sint Jacobstraat 6Pieter Berends Wielinga, overleden op 18 november 18442 mnd (geboren 21/9/1844), overleden St. Jacobstraat C 125, zoon van Berend Johannes Wielinga, mandenmaker en Tjietske Pieters Bollema, broer van minderjarige Jitske en Johannes Berends Wielinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 619C-125 (Sint Jacobstraat)Sjieuwke Westerbaan vrouw van A.R. Blijstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 619C-115 (Sint Jacobstraat)Sjieuwke Westerbaan, vrouw v. A.R. Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4691Sint Jacobstraat 6 (C-115)Hein van Asperen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 6H. van Asperenaannemer


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 6S. (Sijbout) Poelsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 6beeldbepalend pand9 van 10
  terug