Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 7 7-004 7-004 C-110 C-103
Naastliggers vanSint Jacobstraat 7
ten oostenSint Jacobstraat 9
ten zuidenSint Jacobstraat 11
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 5


aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 7naamloze steeg ten zuiden


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0052r van 5 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0069v van 23 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrick Jans


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028v van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 7Catterugh (Sint Jacobstraat) waar de IJseren Man uithangthuis met achterkamer, loods en een lege plaats ertussen
 
kopergemeensman Hendrick Coenraedts burger750-00-00 GG
koperWillem Gisberts burger
huurderJan leerbereider58-00-00 GG
naastligger ten oostenhet dwarshuis (met steeg)
naastligger ten zuidenGosse Jansen
naastligger ten westenKattterug (Sint Jacobstraat)
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Hendrick Jansen mr. mesmaker
verkoperPytter Minnes Loenen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Coenraadts, gemeensman, en Willem Gijsberts kopen een huis met een camer en loods erachter en een ledige plaats ertussen, met mede-gebruik van de steeg en de put door de eigenaar van het naastgelegen dwarshuis, staande in oz. Katterug, waar 'de IJzeren Man' uithangt. Ten O. dat dwarshuis, ten W. die straat, ten Z. Hessel? Jansen, ten N. het huis dat van mesmaker mr. Hendrick Jansen was. Gekocht van Pytter Minnes Loenen, voor 750 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0038v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Hendrick mesmaker


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0162v van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van oud burgemeester Hendrik Coenraadts Luydinga


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-004 Sint Jacobstraat 7huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-004 Sint Jacobstraat 7huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
opmerking1720 den 20 juny van dr luidenga wed voor 1/2 ontfang 2-8-0
aansl. huurw. voldaan21-6-1720
opmerkingden 21 juny nog voor 1/2 betaelt 2-8-0


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0056v van 10 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van burgemeester Ludinga


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-004 Sint Jacobstraat 7huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0030r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJouke Jelles


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-004 Sint Jacobstraat 7huis
eigenaards. Luidinga
gebruikerDirk Christiaans
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0027r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenChristiaan Dirks


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-004 Sint Jacobstraat 7Christiaen Dirks, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0029v van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenChristyaan Dirks


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056r van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ [staat: Jacobistraat]1/2 huis
 
koper door niaards. Cornelius Ludinga, en zijn zusterhoedenmaker175-05-00 CG
Helena Ludinga bejaarde dochter
eigenaar van 1/2ds. LudingaWelsrijp
geniaarde koperBenjamin Levihoedenmaker
naastligger ten oostenOtte Sybes
naastligger ten zuidenJan Gosses
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Zeylmaker
verkoperDirk Christiaansmr. ijzersmid
verkoperJanke Christiaans, gehuwd met
Rinse Douwesgleibakker
verkoperAntje Christiaans, gehuwd met
Fedde Claesesmr. bontwever


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0095v van 18 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ of de zgn. Katterughuis
 
koperDirk Cornelis mr. timmerman315-00-00 GG
koperDirk Christiaans Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenOtte Salverda
naastligger ten zuidenClaas Christiaans
naastligger ten westenSint Jacobstraat of de zgn. Katterug
naastligger ten noordenJan Seilmaker
verkoperSimon CoomachirurgijnSint Jacobiparochie


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116v van 28 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ of zogenaamde Katterughuis
 
koperJogchem Jans, gehuwd met575-00-00 CG
Marijke Geerts
huurderClaes Pyters c.u.
naastligger ten oostenOtte Salverda
naastligger ten zuidenClaas Christiaans
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordende weduwe van Jan Seilmaker
verkoperDirk Cornelismr. timmerman
Dirk Christiaans Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJogchem Jans x Mayke Geerts kopen een huis in de St. Jacobstraat of zogenaamde Katrug, met vrije uit- en ingang door een steeg bezijden dit erf. Ten O. Otte Salverda, ten Z. Claas Christiaans, ten W. de straat, ten N. wed. Jan seilmaker. Geen grondpacht. Gekocht van mr. timmerman Dirk Cornelis en mr. ijzersmid Dirk Christiaans Faber voor 575 CG.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0052r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jochems


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0021r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenArend Baksma


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 7Sint Jacobstraat OZ of zgn. Katterughuis
 
koperluitenant Yege Fokkes Visser burgermr. ijzersmid506-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Jochums van der Veen winkelier
naastligger ten zuidenClaas Christiaans
naastligger ten westenSint Jacobstraat of zgn. Katterug
naastligger ten noordenJacob Hendriks schipper
verkoperJan Jochums van der Veenwinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYege Fokkes Visser, burgerluitenant en mr. ijzersmid, koopt twee huizen achter elkaar, in de St. Jacobstraat of Katrug. Ten O. het tweede perceel, ten Z. Claas Christiaans, ten W. de straat, ten N. schipper Jacob Hendriks. Geen grondpacht. Gekocht van winkelier Jan Jochums van der Veen voor 506 GG.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-003 Sint Jacobstraat 7Pieter Martens
7-003 Sint Jacobstraat 7Jan Beidschat


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0307v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenY. Visser


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0243v van 30 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYge Visser


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-004 Sint Jacobstraat 7Yge Visser1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-110Sint Jacobstraat 7Reinder Jans Beidschat... B., en Ruurdje Reinders; BS huw 1814 1815 huwelijken, ovl 1835, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-110; stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-111, 1814. (GAH204); geb 4 jan 1777, ged 4 feb 1777 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-110Sint Jacobstraat 7Reinder Beidschat Reinder Beidschat stal en wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 639Sint Jacobstraat 7wed. Frans Hendriks FluksHarlingen(grofsmid)stal (105 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-110Sint Jacobstraat 7Doetje van der Moolengeb 29 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, dv Jan Jansen van der Moolen en Pietje Thijssen Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-110; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-110Grote SluisPieter J Bakker36 jHarlingenm, protestant, gehuwd
C-110Grote SluisDoetje van der Molen38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-110Grote SluisIdske P Bakker10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 79 van 17 dec 1849
adressoortbedraggebruik
C-110Sint Jacobstraat 7koopaktefl. 550pakhuis in de Sint Jacobsstraat C-110 en huis C-111
 
verkoperHenderikus Fluks
koperMeinte Heerts Tigchelaar


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-110Sint Jacobstraat 7Pieter J Bakker... huw 1829, ovl 1862, bev.reg. 1851 wijk A-075, wijk H-206; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-110; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 639C-110 (Sint Jacobstraat)erv. Meinte H. Tigchelaartimmerwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 639C-103 (Sint Jacobstraat)Cornelis van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 639Sint Jacobstraat 7 (C-103)Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot)


1926 - kentekenadresnaam
B-10995
St. Jacobstraat 7aReinold Faber


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 7R.Faberkruidenier
Sint Jacobstraat 7A.Zeldenrustwinkelier


1932 - kentekenadresnaam
B-18217
St. Jacobstraat 7Hantje Hooisma


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 7H. Hooisma331Veth. en f. vleeschw.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 7H. Hooisma957Veth. en f. vleeschw.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Veth. en f. vl.w.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Veth. en f. vl.w.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Slijterij (b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Veth. en f. vl.w.


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 7H. (Hantje) Hooisma


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 7, HarlingenSint Jacobstraat 7 de Lachende Katerboetiek


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8644Sint Jacobstraat 7gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8644Sint Jacobstraat 7
  terug