Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Sint Jacobstraat 8,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 8 7-059 1/2 7-064 C-124 C-114


Huisnaam in: 1630
Gebruik:
Naam: de ruiter
Kwartier/wijk
Verkoper: jans, sicke
Koper/eigenaar: hanenburg, jelle cornelis


Huisnaam in: 1662
Gebruik:
Naam: de ruiter (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper: rinties, jeltie
Koper/eigenaar: willems, bartel


Huisnaam in: 1664
Gebruik:
Naam: de swarte ruiter
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1671
Gebruik:
Naam: de swarte ruiter
Kwartier/wijk
Verkoper: winsemius, nicolaus
Koper/eigenaar: willems, claas
Naastliggers vanSint Jacobstraat 8
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 8
ten zuidenSint Jacobstraat 10
ten noordenSint Jacobstraat 6


aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 8naamloze steeg ten zuiden


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 42v van 21 jan 1632 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Sint Jacobstraat 8Douwe Keimpes [Vlasbloem] en Arjen Dircks van Hemert, als administrateuren van de Waterlantsche- of Keetsgesinde Gemeente in Harlingen, kopen een huis in de Catterugh of St. Jacobsstraat, strekkende van voren van de straat tot aan de Roeperssteeg. Ten Z. goudsmid Aucke Tyercks, ten N. bakker Pieter Jacobs. Grondpacht 10 st aan Grietie Jan Martens en 2 cg 17 st aan de Stad. Gekocht van Frans Dirckz en Lenart Cornelis [Croddenbosch] x Brechtie Doekes voor 750 gg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0168v van 16 jan 1642 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhuurder Piter Piters
naastligger ten noordenhuurder Piter Piters
naastligger ten noordende keetsgezinden
naastligger ten noordende keetsgezinden


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0036r van 4 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet Vermaenhuis van de Waterlandsche gemeente


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 212r van mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Sint Jacobstraat 8Sierck Dircks Hylaarda, mede-regerende burgemeester voor 3/4, en koopman Jan Jansen Reyers voor 1/4, kopen 2/3 van een huis, loods, binnenplaets en pakhuis erachter, strekkende tot de stal van erven Andries Feddes, waarvan Jan Jansen Reyers al 1/3 bezit. Vrij achter in- en uitgang. Het huis staat wz. Katterug en heet 'de Vergulde Cronen'. Ten O. die straat, ten W. erven Andries Feddes, ten Z. een huis van de Doopsgezinde Gemeente, ten N. Sibren Jans, wagenmaker en erven Andries Feddes. Gekocht van Beletie? Hendrix van Diepenburg? x Enog Betzou? te Haarlem, voor 1/2 en Annetie....? wv Willem Coenes en Sioucke? Auckes, bontreder en winkelier, als redders van de boedel van Willem Coenes, voor 1/2, voor 177 gg.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0073r van 18 nov 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTiaard Bentes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-059 Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarCoene Willems cum socio
gebruikerCoene Willems
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-059 Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarCoene Willems
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-059 Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarCoene Willems
gebruikerCoene Willems
opmerkingpro deo begeert


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0008v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente woningen


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-059 Sint Jacobstraat 8huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerJochem Cornelis c.s.
huurwaardeCG 48:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-059 Sint Jacobstraat 8Dirk Cornelis, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0103r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0149v van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0287v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-065 Sint Jacobstraat 8IJede de Ruiter


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-064 Sint Jacobstraat 8Doopsgezinde GemeenteCG 3:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Yede Reins de Ruiter... 1806; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812, huw 1815, huw 1816, ovl 1818, ovl 1829; gebruiker van wijk C-124, bakker; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); IJ.R. dR. en Marijke Jans, beide van HRL, hebben ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-124Sint Jacobstraat 8Doopsgezinde Gemeente Yede de Ruiter bakker


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 11 feb 1817
adressoortbedraggebruik
C-124Sint Jacobstraat 8koopaktefl. 800huis en bakkerij C-124
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperYde de Ruiter
koperMaria Everts


1818 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-124Sint Jacobstraat 8Yede Reins de Ruiter, overleden op 22 april 1818mr. bakker (Katrug C 124), man van Maria Everts, bakkerin (testamentair erfgenaam), ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest Joost Rienje Gonggrijp (volle neef) en Grietje Sakes de Ruiter, te Terschelling. Saldo fl. 1.050,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-124Sint Jacobstraat 8Marijke Everts, overleden op 16 juni 182962 jr, bakkersche St. Jacobstraat C 124, wed. Yde de Ruiter, zuster van Trijntje, te Kimswerd (legaat fl. 50,-) en Sjoukje Everts, te Achlum (legaat fl. 50,-), testamentair erfgenamen zijn de niet verwante kinderen van Poppe Minnes Houttuin en Antoinette Willems ten Zweege (te weten: Catharina, Maria, Antje en Minne Poppes Houttuin: samen voor 1/2) en voor andere helft Trijntje Willems ten Zweege (vrouw van Jan Dirks Buisman, rijkscommies St. Anna o/Nijmegen). Verder legaat voor dienstknechten Okke Jans de Boer en Anne Wytzes Blom. Saldo fl. 1.102,92. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 620Sint Jacobstraat 8Okke de BoerHarlingenbakkerhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Jacob Tjeerds Spanjer... eigenaar van wijk H-036, ledig, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; VT1839; J.T.S. eigenaar van perceel nr. 646, grofsmid. woonplaats HRL, legger nr. 638, huis en erf, 114 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Okke Jans de Boer... huw 1829, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-126; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-124; VT1839; O. d. B. eigenaar van perceel nr. 620, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 96, huis en erf, 70 m2, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Trijntje Jacobs Spanjer... 1804, BS huw 1829, ovl 1896, bev.reg. Ha18 51 wijk C-126; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-124 Okke de Boer stemgerechtigde


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 620 Okke de BoerHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-124NoordijsOkko J de Boer37 jHarlingenm, protestant, gehuwd, bakker
C-124NoordijsTrijntie Spanjaard35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-124NoordijsJacob de Boer7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsJan de Boer21 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsDetje de Boer4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsHiltie de Boer2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsHiltie Bruinsma18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-124NoordijsJacob Spanjaard72 jLeeuwardenm, protestant, weduwnaar


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-124Sint Jacobstraat 8Jan Okkes de Boer, overleden op 1 oktober 18412 jr (geboren 8/10/1839), overleden St. Jacobstraat C 124, zoon van Okke de Boer, bakker en Trijntje J. Spanjaard, broer van minderjarige Jacob, Dettje en Hiltje Okkes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-124Sint Jacobstraat 8Wopkje Jelles van der Laan... 1817, wonende te HRL, dv Jelle Hayes vdL, en Antje Klazes; BS huw 1817, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-124; oud 45 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-002; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2304C-124 (Sint Jacobstraat)Okke J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2304C-114 (Sint Jacobstraat)Sijbe T. Mellemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2304Sint Jacobstraat 8 (C-114)Sybe T. Mellema


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb. en in chocoladebruin


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb. en in chocoladebruin


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb. en in chocoladebruin


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 8Joh.Dijkstrabanketbakker


1935 - variaadresbronbericht
Sint Jacobstraat 8Oud Harlingen Magazine 1996okt. Dhr. Joh. Dijkstra opent nast zijn banketbakkerij in de St. Jacobstraat een luxe broodbakkerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Jacobstr. 8J. Dijkstra214Banketb.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 8J. Dijkstra765Banketb.


1941 - variaadresbronbericht
Sint Jacobstraat 8Oud Harlingen Magazine 1993mei: De banketbakkerij van de heer Joh. Dijkstra St. Jacobstraat 8 werd na een verbouwing overgenomen door zijn zoon J. Dijkstra


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij765


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij765


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij765


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 8J. (Jan) Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 8rijksmonument 20433
  terug