Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 11 6-094 6-089 E-186 E-178
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 11
ten zuidenSint Odolphisteeg 13
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordenSint Odolphisteeg 9


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0529v van 30 nov 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 11Sint Odolphisteeg OZ [staat: Oleffsteeg]kamer met weefkamer of huis daarachter met nog een kamer ten noorden daarachter
 
koperN. N. 150-00-00 GG
demonstrantFecke Eelckes, gelastigde van
demonstrantTrijn Hendricks, weduwe van
demonstrantwijlen Eelcke Feckes
demonstrantTrijn Hendricks, universele erfgenaam van haar vader
demonstrantwijlen Hendrick Harmens
bewonerLodowijck Jacobs
bewonerJelis Joestes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Lourens
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenAndries Willems
crediteur (triumphant)Douwes Taeckes
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Pieters zeelander
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTen verzoeke van Douwe Taeckes als triumphant en ten nadele van Cornelis Pieters Zeelander als gecondemneerde, ter voldoening van een schuld van 150 GG met interest, wordt verkocht een kamer met een weefkamer of huis daarachter nu bewoond door Lodowijck Jacobs, en een kamer daar aan ten noorden nu bewoond door Jelis Joostes OZ. Oleffsteeg. Ten Z. Jan Lourens, ten N. Andries Willems.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0214v van 1 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 11Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olijffsteeg]kamer met loods en lege plaats erachter
 
koperWybe Mellis, gehuwd met250-00-00 GG
koperBarber Sybrandts
verpachter grondJacob Claesen slachter0-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Lourens
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenSiert Martens
verkoperJylles Janssen, gehuwd met
verkoperPietrick Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Mellis x Barber Sybrandts kopen kamer en loods in de Oliffsteech. Ten N. Heert Martens en de verkopers andere woning, ten Z. Jan Lourens. Grondpacht 2 st. aan Jacob Claesz. Slachter. Gekocht van Jylles Tonyss x Pietrick Cornelis voor 250 GG.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0255v van 4 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRein Lolckes c.soc.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0050v van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAte Intes


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 11Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olysteeg]2 kamers
 
koper provisioneelN. N. 228-00-00 GG
bewonerHarmen Jansenwachtmeesters assistent
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWybren Heres Coster
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordende kamer van Jeltie Eelckes
verkoperde erfgenamen van Mayke Sybrens


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0008v van 27 jan 1678 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSybren Haytses rogmeter


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0075r van 25 jan 1680 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaas Fransen


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0162v van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybren Haytses rogverschieter


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0058v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 11Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]kamer met schuurtje en loods
 
koperHaringh Joannissen, en zijn broederscheepstimmerman208-00-00 CG
koperJoannes Joannissen scheepstimmerman
naastligger ten oostenHeins koopman
naastligger ten zuidende erfgenamen van Sibren Haitses rogmeter
naastligger ten westensteegje [staat: seker uitgang]
naastligger ten westende koper Haringh Joannissen en zijn broeder
naastligger ten noordenSybren Feddes
verkoperJacomijntie Boldewijns, weduwe en erfgenaam volgens testament voor de helft van
verkoperwijlen Hendrick Camp


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-094Sint Odolphisteeg 11huis
eigenaarRommert Jans
gebruikerRommert Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-094Sint Odolphisteeg 11huis
eigenaarElske Huiberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur bet:


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0056r van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenIisbrandt Veltes n.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-094 Sint Odolphisteeg 11huis
eigenaarBauke Harkes
gebruikerBauke Harkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-094 Sint Odolphisteeg 11woning
eigenaarIJsbrand Velthuis
gebruikerIJsbrand Velthuis
huurwaarde15-12-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG
6-094 Sint Odolphisteeg 11woning
eigenaarBauke Harkes
gebruikerBauke Harkes Velthuis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerking[tweede vermelding van 6-094]


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0191v van 29 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenIJsbrant van Velsen


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-094 Sint Odolphisteeg 11Elske Huyberts, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0107r van 21 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van IJsbrand Cornelis


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0209r van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van IJsbrand Cornelis


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0070v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenwijlen Jacob Baukes


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0102v van 24 mrt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van IJsbrand Cornelis


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0205r van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 11Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperCornelis Zijlstra havenmeester225-07-00 GG
naastligger ten oostenS. Wybenga n.u.
naastligger ten zuidenFreek Wouters
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordenS. Wybenga n.u.
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperwijlen Trijntje IJsbrands, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Baukes
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, aangestelde redders van de boedel en nalatenschap volgens pr
erflaterTrijntje Jacobs, gehuwd metDokkum
erflaterSamuel JacobsDokkum
verkoperBauke Jacobs uitlandig in 1782
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Zijlstra, havenmeester, koopt huis in de Odolphisteeg. Geen grondpacht. Ten O. en N. S. Wybenga n.u., ten Z. Freerk Wouters, ten W. de Odolphysteeg. Gekocht van (de alimentatoren van) Trijntje IJsbrands wv Jacob Baukes, voor 225 gg. 21 st.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0015r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis* Zijlstra havenmeester


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0062r van 8 okt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 11Sint Odolphisteeg OZhuis
 
koperClaas Claazes Postma, gehuwd metmr. leidekker300-00-00 CG
koperAntje Annes
huurderde weduwe van Claas Hendriks 0-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van S. Wybenga
naastligger ten zuidenFreerk Wouters
naastligger ten westenOdolphisteeg
naastligger ten noordende weduwe van S. Wybenga
verkoperCornelis Dirks Zijlstraoud havenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Claasen Postma, mr. leidekker x Antje Annes te Leeuwarden, kopen een huis oz. Odolphisteeg. Ten O. wed. S. Wijbenga, ten Z. Freerk Wouters, ten W. de Olodphisteeg, ten N. wed. S. Wijbenga. Gekocht van Cornelis Dirks Zijlstra, oud havenmeester, voor 300 CG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-089 Sint Odolphisteeg 11Claas Posthumus1-00-00 CGhuis


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 79 van 27 apr 1812
adressoortbedraggebruik
E-186Sint Odolphisteeg 11koopaktefl. 105huis E-186
 
verkoperKlaas Postmus (te Leeuwarden)
huurderCornelis Andries Smit (te Leeuwarden)
koperWillem Daniels Ploeg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-186Sint Odolphisteeg 11Ekko Friesemanovl voor 1815; zie ook: Vrieseman/Frijsman; wed. E.F. gebruiker van wijk E-186, eigenaar en medegebruiker is Willem D. Ploeg, timmerknegt, 1814. (GAH102)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-186Sint Odolphisteeg 11Willem Daniels Ploeg... te passeeren ten behoeve van het huwelijk van Cornelia Wilhelmina ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-186Sint Odolphisteeg 11Willem D Ploeg Willem D Ploeg timmerknegt
E-186Sint Odolphisteeg 11Ekko Frieseman wed


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 40 van 31 jan 1825
adressoortbedraggebruik
E-186Sint Odolphisteeg 11koopaktefl. 80huis in de St. Odolphisteeg E-186
 
verkoperWillem Daniels van der Ploeg
koperJacob Uilkes de Vrij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1276Sint Odolphisteeg 11Jacob Uilkes de VrijHarlingenvarensgezelhuis en erf (84 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-186Sint Odolphisteeg 11Jacob Uilkes de Vrij... BS huw 1812, huw 1827, ovl 1832, ovl 1846; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-186; VT1839; geb 31 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL, zv Uilke Siebes de Vrij en Wimke Jacobs; J.U. d. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-186Jacob Uilkes de Vrij41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, varensgezel
E-186Uilke de Vrij18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-186Wimkje de Vrij14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1861 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49059 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 59 van 19 mrt 1861
adressoortbedraggebruik
E-186Sint Odolphisteeg 11koopaktefl. 300huis in de Sint Odolphisteeg
 
verkoperAntje Vogelzang (weduwe van Jacob Uilkes de vrij)
koperRein Wijnalda


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1276E-186 (Sint Odolphisteeg)Geertje Anthonie Posthumawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3900E-178 (St. Odolphisteeg)Geertje Antonie Posthuma, vrouw van Marinus Hardorffwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3900Sint Odolphisteeg 11 (E-178)Nicolaas Hardorffwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
St. Odolphisteeg 11 Simon de Weerdbootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500


1923 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
E-186Sint Odolphisteeg 11Het woonhuis met erf c.a. in de Sint Odolfisteeg no. 11, in huur bij mej. de wed. de, weerd. Finaal verkocht op 12 dec 1923 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 1623..


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 11B.Vissertransportarbeider


1940 - kentekenadresnaam
B-26456
St. Odulphussteeg 11Jelle Visser


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 11J. (Johannes) Pascal


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 11beeldbepalend pand7 van 10
  terug