Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 12 6-086 6-082 E-179 E-170
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 12
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 14
ten noordenSint Odolphisteeg 10


aangrenzende stegensteeg
Sint Odolphisteeg 12naamloze steeg ten zuiden


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0149r van 4 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende koper Gijsbert Willems c.u.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0260r van 3 mei 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGijsberth Willems c.u.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0116ar van 24 okt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0116ar van 24 okt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 12Sint Odolphisteeg WZ [staat: Oliffsteyg]huis
 
koperTonis Hendricks, gehuwd met415-03-08 GG
koperAntie Arians
verpachter grondN. N. 1-16-00 CG
bewonerJan Pyters Knas
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Folckert Pyters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHans Aerents zoutdrager
verkoperGijsbert Willems, gehuwd metHaarlem
verkoperJanneke GossesHaarlem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTonis Hendricks x Antie Arians kopen huis wz. Oliffsteyg. Ten N. Hans Aerents zoutdrager, ten Z. Folkert Pyters erven. Grondpacht 36 st. Gekocht van Gijsbert Willems te Haarlem x Janneken Gossens voor 450 GG 3st. 8 pn.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 12Sint Odolphisteeg WZ [staat: Olijffsteeg]huis
 
koperMichiel Coerts c.u.200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-16-00 CG
huurderLuytien briefdrager
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Folckert Pyters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHans Arents zoutdrager
verkoperdr. Andreas Heemstra c.soc.en q.q.secretaris van Harlingen


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0108v van 13 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0350v van 25 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaeske Camp


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0117r van 9 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaesje Camp


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0268r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 12Sint Odolphisteeghuis
 
koperJentie Ockes c.m.100-00-00 GG
koperWerp Bastiaens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jaapjen Boldewijns, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Gerrit Camp
verkoper q.q.Jaapjen Boldewijns, gelastigde van
verkoperde kinderen van wijlen Claasje Camp, weduwe van
verkoperwijlen Reiner Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJentie Ockes c.u. en Werp Bastiaens kopen een huis wz. Odulphisteegh. Geen naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Jaapjen Boldewijns wv Gerrit Camp, namens de kinderen van Claasje Camp wv Reiner Templar, voor 100 gg. en een zilveren ducaton tot verering voor `t kind van Dirkje Templar en een kindskind van Claesje Camp.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0029v van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJentie Ockes
naastligger ten zuidenWerp Bastiaens


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-086Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerWerp Bastiaans
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-086Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerJelle Douwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-086 Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarWerp Bastiaens
gebruikerStittert Jetzes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0097r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWerp Bastiaens


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-086 Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarerven burgemeester Westra
gebruikerRintie Harmens
huurwaarde29-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-06 CG
6-086 Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerStittert Jetses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
opmerking[nummer 6-086 is tweemaal vermeld]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-086 Sint Odolphisteeg 12Stittert Adams Bontekoe, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-086 Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarWerp Bastiaens
gebruikerStittert Adams
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0154r van 27 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWerp Bastiaens


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0019v van 27 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Werp Bastiaans


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0164r van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 12Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
kopervroedsman Harmen Radsma 223-00-00 GG
koperburgervaandrig Tjeerd Radsma
huurderPytje Jans van Slooten
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westenObe Hendriks Rademaker
naastligger ten noordenJacob Radsma
verkoper q.q.Bastiaan Bicker, gelastige van
verkoper van 1/2de weduwe van Bastiaan WerpsAmsterdam
verkoper van 1/2Trijntje Werps, gehuwd met
verkoper van 1/2Stittert Adams Bontekoetrekschipper


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0266r van 6 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen J. Radsma


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0234v van 23 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen J. Radsma


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0135r van 17 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen Ratsma


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0235v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Harmen Radsma


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0288v van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van H. Radsma


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0169v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van H. Radsma


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-082 Sint Odolphisteeg 12Jan J Thomas1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Frans Dirks van Laan... HRL 1811, BS huw 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1815, ovl 1816, ovl 1818, huw 1844; gebruiker van wijk E-179, boekverkoper, eigenaar is Jan T. Swanenburg 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Jan Thomas Zwanenburg... ovl 1883; eigenaar van wijk A-122; gebruiker Sjoerd vd Vorm, ketellapper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-179; gebruiker Teunis D. van Laan, boekverkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-214, werf, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-179Sint Odolphisteeg 12Jan T Spannenburg Frans D van Laan boekverkoper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1122Sint Odolphisteeg 12wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.Harlingenscheepstimmermanschehuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Antje Overdijk... H. Gonggrijp; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1836; oud 28 jaar, (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-179; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Auke Sybrens Molenaar... en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1819, huw 1825, ovl 1833, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk D-160, wijk E-179, supp wijk E-316, supp wijk G-437; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-145; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Reinder Steeksma... Abrahams (S), en Aaltje Reinders (Kronenburg); BS huw 1821, huw 1866, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, 179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 43 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, stadstimmerman, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Reyer Reyers Visser... en Risje Pietersz Duyzend; BS huw 1836, huw 1842; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk E-179; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-179Reyer R Visser36 jVlielandm, protestant, gehuwd, geen
E-179Antie K Overdijk28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-179Joannette Visser3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-179Anna Carolina Visser3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-179Jan Ulberg5 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-179Sint Odolphisteeg 12Reyer Reyers Visser, overleden op 26 mei 18412 dg, overleden Odolphisteeg E 179, zoon van Reyer R. Visser, korenmeter en Antje Klazes Overdijk, broer van minderjarige Johanetta-Sophia en Anna-Carolina-Elisabeth Reyers Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Rigtje Sybrands Wijkel... N.H., ovl wijk E-145, dv Sijbrand W, en Aafke IJlstra; BS huw 1821, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, wijk F-179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 42 jaar, Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-153; ... (alles)


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 en 5 van 15 jan 1851
adressoortbedraggebruik
E-179Sint Odolphisteeg 12provisionele en finale toewijzingfl. 433huis in de Sint Odolphisteeg, E-179
 
verkoperHilbrand Jans Zwanenburg
koperYpeus Pieters Rodenhuis


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1122E-179 (Sint Odolphisteeg)Hidtje Trompwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1122E-170 (St. Odolphisteeg)Hidtje Trompwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1122Sint Odolphisteeg 12 (E-170)Jan Nauta (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 12C.Molenaarschoenmaker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 12rijksmonument 20617
  terug