Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 126-0866-0866-082E-179E-170


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 12
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 14
ten noordenSint Odolphisteeg 10


aangrenzende stegen
adresheeft
Sint Odolphisteeg 12naamloze steeg ten zuiden


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0116ar van 24 okt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 12Sint Odolphisteeg WZ [staat: Oliffsteyg]415‑03‑08 gghuis
koperTonis Hendricks, gehuwd met
koperAntie Arians
verpachter grondN. N. 1‑16‑00 cg
bewonerJan Pyters Knas
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Folckert Pyters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHans Aerents zoutdrager
verkoperGijsbert Willems, gehuwd met te Haarlem
verkoperJanneke Gosses te Haarlem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTonis Hendricks x Antie Arians kopen huis wz. Oliffsteyg. Ten N. Hans Aerents zoutdrager, ten Z. Folkert Pyters erven. Grondpacht 36 st. Gekocht van Gijsbert Willems te Haarlem x Janneken Gossens voor 450 GG 3st. 8 pn.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 12Sint Odolphisteeg WZ [staat: Olijffsteeg]200‑00‑00 gghuis
koperMichiel Coerts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑16‑00 cg
huurderLuytien briefdrager
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Folckert Pyters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHans Arents zoutdrager
verkoperdr. Andreas Heemstra c.soc.en q.q.secretaris van Harlingen


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 13rSint Odolphisteeg 12Bastiaen Werpsf. 0-00-00


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0268r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 12Sint Odolphisteeg100‑00‑00 gghuis
koperJentie Ockes c.m.
koperWerp Bastiaens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jaapjen Boldewijns, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Gerrit Camp
verkoper q.q.Jaapjen Boldewijns, gelastigde van
verkoperde kinderen van wijlen Claasje Camp, weduwe van
verkoperwijlen Reiner Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJentie Ockes c.u. en Werp Bastiaens kopen een huis wz. Odulphisteegh. Geen naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Jaapjen Boldewijns wv Gerrit Camp, namens de kinderen van Claasje Camp wv Reiner Templar, voor 100 gg. en een zilveren ducaton tot verering voor `t kind van Dirkje Templar en een kindskind van Claesje Camp.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerWerp Bastiaans
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerJelle Douwes
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarWerp Bastiaens
gebruikerStittert Jetzes
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerStittert Jetses
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 6-086]


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarWerp Bastiaens
gebruikerStittert Adams
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-086, fol. 108vSint Odolphisteeg 12Stittert Adams cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderengalliootschipper37:9:00 cg6:5:00 cgbestaet wel nae sijn doen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerStittert Adams
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0164r van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 12Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]223‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Harmen Radsma
koperburgervaandrig Tjeerd Radsma
huurderPytje Jans van Slooten
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westenObe Hendriks Rademaker
naastligger ten noordenJacob Radsma
verkoper q.q.Bastiaan Bicker, gelastige van
verkoper van 1/2de weduwe van wijlen Bastiaan Werps te Amsterdam
verkoper van 1/2Trijntje Werps, gehuwd met
verkoper van 1/2Stittert Adams Bontekoetrekschipper


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerCaye Slaapkool wed.
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarHarm. Radsma
gebruikerTjerk J. de Boer
huurwaarde32‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082Sint Odolphisteeg 12huis
eigenaarH. Radsma
gebruikerSimon Foppes
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-082 , pag. 133Sint Odolphisteeg 12Jan J. Thomas 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Frans Dirks van Laan... HRL 1811, BS huw 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1815, ovl 1816, ovl 1818, huw 1844; gebruiker van wijk E-179, boekverkoper, eigenaar is Jan T. Swanenburg 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Jan Thomas Zwanenburg... ovl 1883; eigenaar van wijk A-122; gebruiker Sjoerd vd Vorm, ketellapper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-179; gebruiker Teunis D. van Laan, boekverkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-214, werf, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-179Sint Odolphisteeg 12Jan T SpannenburgFrans D van Laanboekverkoper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1122Sint Odolphisteeg 12wed. Jan Zwanenburg en mede eig.scheepstimmermanscheHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Antje Overdijk... H. Gonggrijp; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1836; oud 28 jaar, (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-179; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Auke Sybrens Molenaar... en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1819, huw 1825, ovl 1833, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk D-160, wijk E-179, supp wijk E-316, supp wijk G-437; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-145; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Reinder Steeksma... Abrahams (S), en Aaltje Reinders (Kronenburg); BS huw 1821, huw 1866, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, 179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 43 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, stadstimmerman, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Reyer Reyers Visser... en Risje Pietersz Duyzend; BS huw 1836, huw 1842; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk E-179; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-179Reyer R Visser36 jgeenVlielandm, protestant, gehuwd
E-179Antie K Overdijk28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-179Joannette Visser3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-179Anna Carolina Visser3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-179Jan Ulberg5 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 312 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-179Sint Odolphisteeg 12Reyer Reyers Visser, overleden op 26 mei 18412 dg, overleden Odolphisteeg E 179, zoon van Reyer R. Visser, korenmeter en Antje Klazes Overdijk, broer van minderjarige Johanetta-Sophia en Anna-Carolina-Elisabeth Reyers Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-179Sint Odolphisteeg 12Rigtje Sybrands Wijkel... N.H., ovl wijk E-145, dv Sijbrand W, en Aafke IJlstra; BS huw 1821, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, wijk F-179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 42 jaar, Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-153; ... (alles)


1851 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 en 5 van 15 jan 1851
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-179Sint Odolphisteeg 12provisionele en finale toewijzingfl. 433huis in de Sint Odolphisteeg, E-179
 
verkoperHilbrand Jans Zwanenburg
koperYpeus Pieters Rodenhuis


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1122Sint Odolphisteeg E-179Karel Jans Timmer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1122St. Odolphisteeg E-170 Hidtje Tromp woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1122Sint Odolphisteeg 12 (E-170)Jan Nauta (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 12C. Molenaarschoenmaker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 12rijksmonument 20617  terug