Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Sint Odolphisteeg 15 6-094 6-091 E-188 E-180
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 15
ten oostenLanen 43
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordenSint Odolphisteeg 13


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-094Sint Odolphisteeg 15huis
eigenaarRommert Jans
gebruikerRommert Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-094Sint Odolphisteeg 15huis
eigenaarElske Huiberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur bet:


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-094 Sint Odolphisteeg 15huis
eigenaarBauke Harkes
gebruikerBauke Harkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-094 Sint Odolphisteeg 15woning
eigenaarIJsbrand Velthuis
gebruikerIJsbrand Velthuis
huurwaarde15-12-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG
6-094 Sint Odolphisteeg 15woning
eigenaarBauke Harkes
gebruikerBauke Harkes Velthuis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerking[nummer 6-094 is tweemaal vermeld]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-094 Sint Odolphisteeg 15Elske Huyberts, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-094 Sint Odolphisteeg 15woning
eigenaarIJsbrand Felten
gebruikerIJsbrand Felten
opmerking1742 insolvent verklaard
6-094 /2Sint Odolphisteeg 15huis
eigenaarElske Huberts
gebruikerElske Huberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-092 Sint Odolphisteeg 15Hendrik Meijer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-091 Sint Odolphisteeg 15Wopke Djoerds2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Sint Odolphisteeg 15Douwe Martens van der Mey... Douwes Siderius; BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1870; gebruiker van wijk E-188, varensgesel; eigenaar is Wopke D. van der Stel, 1814. (GAH204); oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Sint Odolphisteeg 15Wopke Djoerds van der Stel... ovl 1860, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk E-080, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-188; gebruiker Douwe M. vd Mey, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-102, pakhuis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-188Sint Odolphisteeg 15Wopke D van der Stel Douwe M van der Mey varensgesel


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-188Sint Odolphisteeg 15Sara Berends van Messel, overleden op 17 augustus 1822dochter van Barend Gomperts van Messel, koopman (Laanen E 188) en Heintje Abrams de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 287 van 4 nov 1823
adressoortbedraggebruik
E-188Sint Odolphisteeg 15koopaktefl. 150huis op de Laanen E-188
 
verkoperWopke Joerds van der Stel
koperRinske Sjoerds Hoekstra (wv Dirk Hendriks Faber)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1274Sint Odolphisteeg 15Lykle Jans de BoerHarlingenlootshuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Sint Odolphisteeg 15Martje Jans de Bruin... van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-188; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Sint Odolphisteeg 15Ruurd Leenstra... HRL 1851 wijk E-120, wijk F-309, 315; oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, slakkebakker, wijk E-188 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Sint Odolphisteeg 15Ruurdtje Vertuinoud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk E-188; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-188LaanenRuurd Leenstra42 jSneekgezin 1, m, protestant, gehuwd, slakkebakker
E-188LaanenRuurdtie Vertuin40 jSneekgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-188LaanenAalle Leenstra7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-188LaanenJohannes Leenstra5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-188LaanenCatryna Leenstra3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-188LaanenMartje de Bruin62 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Sint Odolphisteeg 15Dirk Rinses Jager... 1818, zv Rinse Dirks J, en Sjoerdje Rinkes vd Werf 1818; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, wijk F-112, supp wijk H-254; oud 44 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Sint Odolphisteeg 15Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Sint Odolphisteeg 15Sophia Magdalena Elskampgeb 3 dec 1791 Leeuwarden, N.H., Vst mei 1854 uit Leeuwarden, weer vertrokken, verbleef te HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, bev.reg. HRL 1860-80


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1274E-188 (de Lanen)erv. Dirk H. Faberwoonhuis


1862 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49060 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 48 van 26 mrt 1862
adressoortbedraggebruik
E-188Sint Odolphisteeg 15koopaktefl. 1000huis E-188
 
verkoperHendrik Dirks Faber
koperJacob Benjamin de Vries


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1274E-180 (St. Odolphisteeg)Jacob B. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1274Sint Odolphisteeg 15 (E-180)Laas Wijnalda (Rzn.)woonhuis
  terug