Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 2 6-089 6-086 E-ong E-174
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 2
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 4


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0100r van 1 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0123v van 10 jan 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLijsbet Hanses


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0082r van 24 sep 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ bij het einde aan de Voorstraathuis
 
koperClaes Sibes c.u.linnenwever350-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendr. Andraeas Heemstra secretaris
naastligger ten noordendr. Andraeas Heemstra secretaris
verkoperLijsbet Sioerdts, weduwe van
wijlen Jan Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Sibes, linnenwever, koopt een huis ten W. v.d. Odolphisteeg, bij `t einde naar de Voorstraat. Ten O. die steeg, ten W. en N. de secretaris Andreas Heemstra. Gekocht van Lijsbet Sioerdts wv Jan Hansen, voor 350 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0142r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Claes Sibes


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0122v van 12 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMoses Abrahams


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149v van 19 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMoses Abrahams


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0208v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPytter Ghijsberts


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMoses Abrahams


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0268r van 10 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeghuis
 
koperJentie Ockes c.m.100-00-00 GG
koperWerp Bastiaens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Jaapjen Boldewijns, weduwe van
wijlen Gerrit Camp, als gelastigde van
verkoperde kinderen van wijlen Claasje Camp, weduwe van
wijlen Reiner Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJentie Ockes c.u. en Werp Bastiaens kopen een huis wz. Odulphisteegh. Geen naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Jaapjen Boldewijns wv Gerrit Camp, namens de kinderen van Claasje Camp wv Reiner Templar, voor 100 gg. en een zilveren ducaton tot verering voor `t kind van Dirkje Templar en een kindskind van Claesje Camp.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0037v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende school van Jan van Swyten
naastligger ten zuidenwoning en plaats van Jentie Ockes n.u.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194r van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBrechtie Jacobs


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-089 Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtie Jacobs
gebruikerBregtie Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-089 Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtie Jacobs
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0225r van 11 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ [staat: Adolphisteeg]1/2 huis
 
koperCornelius Gongrijp s.s. theol. studiosus te Frane, zoon van75-00-00 CG
gesterkt door Hanso Gongrijp
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
huurderde weduwe van Dirk Gerryts c.s.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJan Gerrits mr. kleermaker
naastligger ten westenJanneke Alberts
naastligger ten noordenDouwe Jansen mr. bakker
verkoperdr. Folkerus Nijkerk, zoon en erfgenaam vanadvocaat Hof van FrieslandWorkum
wijlen dr. Wybrandus Nijkerk


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-089 Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0049v van 30 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperCornelis Cornelis de Jong, gehuwd met175-00-00 CG
Sjoukjen Tjeerds Esta
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Gerryts mr. kleermaker
naastligger ten westenJanneke Alberts
naastligger ten noordenDouwe Jans mr. bakker
verkoperHanso GongrijpkoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis de Jong x Sjoukje Tjeerds van Esta, winkeliers, koopt huis in de Sint Odolphisteeg, recht achter het huis van Douwe Jans (Vettevogel), mr. bakker. Ten O. die steeg, ten W. Janneke Alberts, ten Z. Jan Gerryts, mr. kleermaker, ten N. Douwe Jans. Met beschrijving. Gekocht van Hanso Gongrijp te Franeker, voor 175 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-089 Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-089 Sint Odolphisteeg 2Clara Claases, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0065v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZhuis, wagenhuis en stalling
 
koperburgemeester Hendrik Schaaf, gehuwd met599-19-00 CG
Aafke Bierma
huurderPytter Heeres
huurderEeke
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Gerryts
naastligger ten westenPetrus Ferwerda n.u.
naastligger ten noordenDouwe Jansen
verkoperJan Sybouts Cramer, weduwnaar vankoopman
Lijsbet Cornelis de Jong, en als voogd van
hun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramer
Sybout Jansen Cramer
Sjoukje Jansen Cramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus Ferwerda, koffieschenker x Sytske Popta koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Schaaf, burgemeester x Aefke Bierma, een huis, wagenhuis en stalling wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. de steeg, ten W. de koper, ten Z. Jan Gerryts, ten N. Douwe Jansen. De stal kan 2 paarden en hooi bergen. Verkoper Jan Sybouts Cramer x wl. Lijsbeth Cornelis de Jong, voor 599 gg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0159r van 17 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. H. Radsma


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0177v van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenObbe Hendriks


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZachterhuis, stal en wagenhuis
 
koper van 1/2 Lupkjen Douwes, weduwe van
wijlen Gerryt Offringa
koper van 1/2 Johannes Frank, gehuwd metmr. bakker
Gertie Offringa
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLupkjen Douwes
naastligger ten westengroot huis en tuin
naastligger ten noordenLupkjen Douwes
verkoperObbe Hendriks Rademaker


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Tjeerds Radsma


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0035v van 18 mrt 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Everts


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0186r van 15 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenA. Terwogt


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0189v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 32, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan van der Heide


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-086 Sint Odolphisteeg 2Jan L Faber1-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-ongSint Odolphisteeg 2Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1128Sint Odolphisteeg 2Allart Scheltinga OosterbaanHarlingenapothecarhuis en erf (278 m²)


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1128E-036 Allard scheltinga OosterbaanHarlingende gevel vernieuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1128E-036 (Voorstraat)Allart Scheltinga Oosterbaanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3124E-174 (St. Odolphisteeg)Esscher Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3124Sint Odolphisteeg 2 (E-174)Kornelis Posthumus


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 2S.Breidenbachwerkman


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 2A. (Aaaltje) Bouma wv de Vrij
  terug