Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 20 6-082 6-078 1/2 E-175 E-166
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 20
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 22
ten noordenSint Odolphisteeg 18


aangrenzende stegensteeg
Sint Odolphisteeg 20naamloze steeg ten noorden


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0110r van 9 sep 1694 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 20Sint Odolphisteeg [staat: Odulphisteeg]grondpacht van 2-16-00 CG
 
koperJoannes Schuttenius notaris85-14-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van oud burgemeester Bylaen2-16-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrick Coenraedts Ludinga


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-082Sint Odolphisteeg 20huis
eigenaarmr. Claes Jansen
gebruikermr. Claes Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-082Sint Odolphisteeg 20huis
eigenaarClaes Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
opmerkingbetaeld aen den executeur


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-082 Sint Odolphisteeg 20huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0259r van 22 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJarig Westra


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0099r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 20Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperGerryt Jansen Wijngaerden, gehuwd met250-14-00 GG
koperYmkjen Douwes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Schuttenius 2-16-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Olivier
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordende kamer van Sikke Douwes
naastligger ten noordenHarmen Ratsma
verkoper enJarig Westralakenkoper
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
verkoperHarmanus Gongrijpwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jansen Wijngaarden x Ymkjen Douwes koopt een huis in de Sint Odolphisteeg, door 3 gezinnen bewoond, met vrij achter in- en uitgang door een steeg tussen dit huis en de camer die door Sikke Douwes is gekocht. Ten O. de Odolphisteeg, ten W. Harmen Ages Agema, ten Z. Jan Olivier, ten N. Sikke Douwes (12?) en Harmen Radsma (10?). Gekocht van Jarig Westra, lakenkoper, en Beatrix Westra x Harmanus Gongrijp, wijnhandelaar, voor 250 gg.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0100r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerryt Jansen


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-082 Sint Odolphisteeg 20huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerClaas Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerrit Jansen


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0121v van 16 okt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 20Odolphisteeghuis
 
koperJan Olivier, gehuwd metschoolmeester204-14-00 GG
koperJaepjen Sonnema
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Schuttenius notaris2-16-00 CG
naastligger ten oostenOdolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Olivier schoolmeester
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenCornelis Ulbes
verkoperGerrit Jansen Wijngaarden, gehuwd metmr. kleermaker
verkoperYmkjen Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Olivier, schoolmeester x Jaapjen Sonnema kopen huis wz. Odolphisteeg, door 3 gezinnen bewoond, met vrij in- en uitgang door een steeg tussen dit huis en de camer van Cornelis Ulbes. Ten O. de Sint Odolphisteeg, ten W. Harmen Ages Agema, ten Z. de koper, ten N. Cornelis Ulbes. Gekocht van Gerrit Jansen Wijngaarden, mr. kleermaker x Ymkjen Douwes, voor 204 gg.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0012v van 6 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Olivier


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-082 Sint Odolphisteeg 20huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerMaeyke Meyntes
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-05-08 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0246v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Olivier


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220av van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester J. Olivier


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0034r van 9 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Oliviers


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0291v van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFedde Adams


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0128r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAdam Lentz


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-078 1/2Sint Odolphisteeg 20Adam Lentz1-08-14 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Adam Lentz... A.L. eigenaar van wijk E-174, gebruiker is Hendr. Bakker, oud schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-175, gebruiker is Melle de Vrind wed., 1814. (GAH204); wed. A.L. gebruiker van wijk E-221, medegebruikers zijn ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Melle de Vrind... spek, vlees en wordt 1805-1809; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1820; wed. M. dV., gebruiker wijk E-175; eigenaar is Adam Lentz erven, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-175Sint Odolphisteeg 20Adam Lents ervenMelle de Vrind wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1118Sint Odolphisteeg 20Lourens LentzHarlingenbestellerhuis (51 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 323 en 335 van 21 nov 1832
adressoortbedraggebruik
E-175Sint Odolphisteeg 20provisionele en finale toewijzingfl. 302twee huizen in de St. Odolphisteeg E-174 en E-175
 
verkoperGeertje Martens Potma (weduwe van Lourents Adams Lentz)
verkoperNeeltje Adams Lentz
verkoperPieter Cornelis Martens
koperJan Wiersma


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 nov 1832
E-175Sint Odolphisteeg 20Huizinge met annexen naast E-174 in de Sint Odolphi steeg. Finaal verkocht op 28 nov 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Jan Dirks Wiersma... 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-206; oud 46 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk E-175; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Lena J Verschooroud 46 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk E-175; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
E-175Sint Odolphisteeg 20J D Wiersma stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-175Sint Odolphisteeg 20Jan Tjebbes de Groot, overleden op 4 februari 183971 jr, werkman, overleden St. Odolphisteeg E 175, gehuwd, vader van Tjebbe, schoenmakersknecht, Klaas, boekenbindersknecht, Pieter, molenaarsknecht, Rein, gleibakkersknecht (thans schutter in dienst), Zytse, idem en Ietje Jans de Groot, naaister. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-175Jan Dirks Wiersma46 jWijnaldumm, protestant, gehuwd, spekslager
E-175Lena Jacobs Verschoor46 jGroningenv, protestant, gehuwd
E-175Dirk Wiersma18 jHitzumm, protestant, ongehuwd
E-175Cornelis Wiersma9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-175Nanne Wiersma6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-175Yda Wiersma20 jHitzumv, protestant, ongehuwd
E-175Jeltie Wiersma7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-175Liena Wiersma4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-175Sint Odolphisteeg 20Hendericus Bakker, overleden op 11 december 18415 mnd (geboren 2/8/1841), overleden Kerkstraat E 175. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 151) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-175Sint Odolphisteeg 20Clazina M. des Tombe, overleden op 14 augustus 1846M.=Margaretha, 18 mnd, geboren Nijmegen 7/2/1845, overleden Voorstraat E 175 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-175Sint Odolphisteeg 20Cornelis Jans Wiersma, overleden op 17 augustus 184616 jr (geboren 5/3/1830), overleden St. Odolphisteeg E 175, zoon van Jan Dirks Wiersma, slager en Leena Jacobus Verschoor, broer van Trientje (vrouw van Wessel IJlstra, mr. kleermaker), Ida (vrouw van Sytze de Groot, kleibakkersknecht), Durk, slager en minderjarige Jeltje, Nanne en Leena Jans Wiersma Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Antje Hendriks Tamsma... 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1820, huw 1824, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-209, 211, wijk E-175, wijk H-153, 191; derk Michiels en A.H.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Hielkje W. van der Hoekgeb 1778/85 HRL, ovl 18 mrt 1857 HRL, huwt met Christiaan de Vries; BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-175, wijk G-303, supp wijk G-402; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-175Sint Odolphisteeg 20Lykle Rimkema... (gk), werkman, N.H., zv Lambertus R, en Sjoukje Venema; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk E-175; oud 34 jaar, geb Parrega (!), en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1118E-175 (Sint Odolphisteeg)Jan Wiersmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3246E-166 (St. Odolphisteeg)Dirk Jans Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3246Sint Odolphisteeg 20 (E-166)Herke Wiersmawoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Odolphisteeg 20H. Wiersmajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
St. Odolphisteeg 20 Herke Wiersmaslager
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Adolphisteeg 20H. Wiersma166Vleeeschhouwerij en spekslagerij, handel in fijne vleeschw.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Adolphisteeg 20H. Wiersma166Vleeeschhouwerij en spekslagerij, handel in fijne vleeschw.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. AdolphisteegH. Wiersma166Vleeeschh. en speksl., vleeschw.


1923 - kentekenadresnaam
B-6910
St. Odolphisteeg 20Thomas Wiersma


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegH. Wiersma166Vleeeschh. en speksl., vleeschw.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegH. Wiersma166Vleeeschh. en speksl.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegH. Wiersma166Vleeeschh. en speksl.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Odolphisteeg 20, HarlingenSint Odolphisteeg 20Fa. H. Wiersmaslagerij, rund-, gemest kalfs- en varkensvleesch


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 20B.Wiersmaslager


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolophisteegH. Wiersma166Vleeschh.


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 20H. (Harmen) Anema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8361Sint Odolphisteeg 20gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8361Sint Odolphisteeg 20
  terug