Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 36-018 6-016 E-184E-175


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 3
ten zuidenSint Odolphisteeg 5
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordenSint Odolphisteeg 1


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046v van 31 dec 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 3Odulphssteeg OZ00‑00‑00 cghuis en plaats
koperN. N.
naastligger ten zuidenHidje Lous
naastligger ten zuideneen klein steegje
naastligger ten noordende ;edige plaats van de erfgenamen van wijlen Haenke Hessels
verkoperde erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliere


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0066v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Annius Theodori


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0157r van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van conrector Annius Theodori


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0177r van 11 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnnius Theodori oud conrector


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0267r van 29 apr 1683 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnnius Theodori conrector


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0012r van 26 mrt 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnnius Theodori


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274r van 25 jan 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Romkes Braam koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-018Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaardr. Suringar
gebruikerFocke Andries
huurwaarde180‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde36‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-018Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaardr. H. Suringar
gebruikerFocke Andries
huurwaarde180‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde36‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-018Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaardr. Zuringar
gebruikerdr. Zuringar
huurwaarde180‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde30‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-018Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaarCaye Slaapkool
gebruikerCaye Slaapkool
huurwaarde180‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde30‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-018 Sint Odolphisteeg 3Caye Slaapkool, bestaande uit 3 personen20‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-018Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaarCaye Slaapkool
gebruikerCaye Slaapkool
huurwaarde132‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑00‑00 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-016, pag. 126Sint Odolphisteeg 3D C Zijlstra8‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Dirk Cornelis Zijlstra... van wijk E-033, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-034, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-184; gebruiker Jacob S. dekker, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-185; gebruikers Jan Ales Wobma, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Jacob Sybes Dekker... BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1824, huw 1827, huw 1829, ovl 1839, ovl 1859; gebruiker van wijk E-184, pakhuisknegt; eigenaar is D.C. Zijlstra, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-184Sint Odolphisteeg 3D C Zijlstra Jacob J Dekker pakhuisknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1115Sint Odolphisteeg 3Dirk Cornelus ZijlstrazeehandelaarHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Engeltje Cornelis Rinia... 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk H-244, wijk I-006; oud 36 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk E-184; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Meyer L Schippersoud 38 jaar, geb Steenvelde en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk E-184; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-184Sint Odolphisteeg 3Sipkje Schippers, overleden op 25 april 18391 wk, overleden St. Odolphisteeg E 184. (CzOG nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-184Meyer L Schippers38 jstalknegtSteenveldem, protestant, gehuwd
E-184Engeltie Corns. Rinia36 jWijnaldumv, protestant, gehuwd
E-184Jan Schippers11 jMidlumm, protestant, ongehuwd
E-184Arsen Schippers5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-184Fimkje Schippers8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Aaltje van der Vliet... aug 1795 Franeker, ovl 25 jan 1864 HRL, huwt met Nicolaas Giel, A 5 mei 1861 Grettingharst (?), ovl wijk E-184, dv Haye vdV, en Trijntje Berends (Faber); BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Hendrik Willems Bakker... N.H., A 6 jan 1853 Midlum, zv Willem Hendriks en Tjepkjen Gatses; BS huw 1841, bev.reg. HRL 1851 wijk E-184, wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1115St. Odolphisteeg E-175Sijbrand Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1115Sint Odolphisteeg 3 (E-175)Tarquinius Joh. Hoekstra (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 3H. v/d Heideopperman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Odolphisteeg 3J. (Joukje) Dijkstra wv Bijlsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 3rijksmonument 20616
  terug