Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 96-091 6-088 E-ongE-177a


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 9
ten zuidenSint Odolphisteeg 11
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordenSint Odolphisteeg 7


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0529v van 30 nov 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndries Willems


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0214v van 1 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSiert Martens


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0312r van 4 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Laurens


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0357r van 17 mei 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg [staat: Oliffsteeg]200‑00‑00 CGhuis
koperSibrant Dircks, gehuwd met
koperAnna Jansen
verpachter grondRinse Martens 0‑12‑08 CG
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenCornelis [staat: Selanders] te Zeeland
naastligger ten westen
naastligger ten noordenClaes Wolters
verkoperGriet, weduwe van
verkoperwijlen Andries Willems


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van Jeltie Eelckes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Jeltie Eelckes


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0008v van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olysteeg]100‑00‑00 GGhuis bestaande uit twee kamers en een weefwinkel
koperHarmen Jansen wachtmeestersassistent
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: armvoogdij kamers
naastligger ten zuidenSybren Haytses rogmeter
naastligger ten westenJeltie Eelckes
naastligger ten noordende hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners
huurderhet gezin van Gosse Pieters
huurderhet gezin van Joannes Harmens
verkoper q.q.Joris Symons Hiddema, gelastigde van
verkoperEster Iemans, erfgenaam te Amsterdam
verkoperPietertie Iemans, erfgenaam te Amsterdam
verkoperJan Iemans, erfgenamen van te Amsterdam
verkoperwijlen Pietertie Cornelis


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0074v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]670‑08‑00 GGkamer
koperClaas Fransen
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers
naastligger ten zuidenhuis of woningen van Sybren Haytses rogmeter
naastligger ten westenJeltie Eelckes
naastligger ten noordenGrietie Arjens
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperStijntie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Jansen


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0075r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]60‑00‑00 GGkamer
koperGrietie Arjens, weduwe van
koperwijlen Ocke Jenties
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenClaas Fransen
naastligger ten westenIngang
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Reyners
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperStijntie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Jansen


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0136v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGrietie Arjens, dochter van wijlen Arjen Snel


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0198v van 12 feb 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGrietie Arjens


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0019v van 20 jan 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGrietie Arjens


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0058v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybren Feddes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0054r van 18 feb 1700 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper Sybe Feddes c.u.schuitschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 9huis
eigenaarJacob Romkes Braem
gebruikerJohannes Ymes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 9huis
eigenaarJacob R. Braem
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdoet geen huir


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0056r van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZ295‑00‑00 CGkamer, tuin, plaats, loods
koperJelle Douwes Wildeman, gehuwd met
koperAntie Jans
naastligger ten oostenoud burgemeester Heins c.f.
naastligger ten zuidenIisbrandt Veltes n.u.
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten westenMaertie Bastiaens
naastligger ten noordenMaertie Bastiaens
verkoper q.q.Sytse Claesen, gelastigde van
verkoperHaeringh Johannes, gehuwd met te Amsterdam
verkoperAntie Sipkes te Amsterdam


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0230v van 17 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelle Douwes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 9huis
eigenaarJacob R. Braam
gebruiker
opmerkingdoet geen huir


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 9woning
eigenaarwed. Hindelopen
gebruikerAntie Hayes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-091 Sint Odolphisteeg 9Gerben Johannes, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0
6-091 Sint Odolphisteeg 9Steeven Obbes, bestaande uit 3 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 9woning
eigenaarFroukjen Braem
gebruikerSteven Obbes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG
gebruikerGerben Johannes
opmerkingwoont vergeefsch
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091Sint Odolphisteeg 9stal
eigenaarFroukjen Braem
gebruiker
opmerkingleedigh


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0107r van 21 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]230‑00‑00 GGwoning met tuintje en bleekveld
koperJan Sybrands, gehuwd metassistent
koperBaukjen Minnes
huurderGijsen c.s.sergeant0‑16‑00 CG
naastligger ten oostenFokeltie Hendriks c.s.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen IJsbrand Cornelis
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordenFroukjen Braam
verkoperJelle Reindersmolenaar


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0209r van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZ450‑00‑00 CGwoning en tuintje
koperPyter Hannema koopman
naastligger ten oostenFokeltje Hendriks c.s.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen IJsbrand Cornelis
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenFroukje Braam
verkoperJan Sybrands, gehuwd metassistent
verkoperBaukje Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Hannema koopt een woning met tuintje, oz. Sint Odolphisteeg. Ten O. Fokeltje Hendriks, ten W. die steeg, ten Z. erven IJsbrand Cornelis, ten N. Froukje Braam. Verk. is Jan Sybrands, assistent x Baukje Minnes, voor 450 cg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0102v van 24 mrt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZ800‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperjuffrouw Baukjen Feitama, gehuwd met
koperheer Feddrik Fontein medicinae doctor
huurderJan Sybrens assistent32‑00‑00 CG
naastligger ten oostende ? diaconie: woningen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen IJsbrand Cornelis
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordende heer Feddrik Fontein
verkoperPieter Hannemakoopman


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0205r van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. Wybenga n.u.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0062r van 8 okt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van S. Wybenga


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-088, pag. 133Sint Odolphisteeg 9S Wybenga2‑00‑00 cgstond: m vellinga


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-ongSint Odolphisteeg 9Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1112Sint Odolphisteeg 9Dirk Cornelus ZijlstrazeehandelaarHarlingenwagenhuis (50 m²)


1863 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Odolphisteeg 9 (oostgevel binnenplaats), HarlingenSint Odolphisteeg 9 (oostgevel binnenplaats)Hanekuijk, JacobDe eerste steen
gelegd door
JACOB HANEKUIJK
op den 20 Mei
1863


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3899St. Odolphisteeg E-177Simon Wiardawoonhuis en school


1884 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 11 jan 1883
vermeld alsgeschat adresbericht
E-ongSint Odolphisteeg 9Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Provisioneel verkocht op 23 jan 1884 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1884 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 25 jan 1883
vermeld alsgeschat adresbericht
E-ongSint Odolphisteeg 9Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Finaal verkocht op 6 feb 1884 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2207.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3899Sint Odolphisteeg 9 (E-177)Sjoerd W. Langiuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
St. Odolphisteeg 9 Eele Nauta Pzn.ververf. 1100f. 1100


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 9W. Nautaverver


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Odolphisteeg 9E.W. (Eeltje) Nauta


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Sint Odolphisteeg 9, HarlingenSint Odolphisteeg 9 Nautaschildersbedrijf
  terug