Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Smidstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Smidstraat 1,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Smidstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) H- H-202
    Smidstraat 1 4-223 4-230 H-169 H-202
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-223 Smidstraat 1
eigenaarGerrit Cornelis
gebruikerGerrit Cornelis
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-223 Smidstraat 1kamer
eigenaarGerrit Cornelis
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-223 Smidstraat 1
eigenaarGerrit Cornelis
gebruikerGerrit Cornelis
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-223 Smidstraat 1huis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerwed. Doede Eelkes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-223 Smidstraat 1Pals Bokkes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-230 Smidstraat 1 Admiraliteit0-00-00 CGbeklemd onder no 228


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-169Smidstraat 1 de Marine werf


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 en 59 van 5 mei 1824
adressoortbedraggebruik
H-169Smidstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 204woningen H-168 en H-169
 
verkoperIsaac Telting (te Franeker)
verkoperGerbrand Pettinga
koperJan Horreus


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1945Smidstraat 1Johannes Dirks AltaHarlingenscheepstimmermanscheepstimmerschuur (550 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-169Smidstraat 1Johannes Dirks Alta, overleden op 8 augustus 1834scheepstimmerbaas Noorderhaven H 169, wednr. NN, man van Wilhelmina Frans Kransen, vader van Dirk, scheepstimmerman, Lieuwe, idem, Trijntje (vrouw van Thomas Jans Zwanenburg, idem) en Grietje Johannes Alta (uit 1e huwelijk) en minderjarige Liske Johannes Alta (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-169Smidstraat 1Albertina Cornelis van der Veer... 1802, BS huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-169; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-169Smidstraat 1Dirk Johannes Alta... 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 36 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-169; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-169Smidstraat 1Lieuwe Altaoud 28 jaar, geb Workum, wonende te HRL. 1839, wijk H-169; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-169Dirk J Alta36 jLemmergezin 1, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
H-169Albertina van der Veer37 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-169Johannes Alta11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-169Cornelis Alta8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-169Annette Alta9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Itske Alta5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Albertina Alta2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Wilhelmina Alta1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Geertruida Groen20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Lieuwe Alta28 jWorkumgezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
H-169Janke Lamminga26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-169Jetske Alta3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-169Bieuwkje Alta1,5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-169Rebekka Alta18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-169Smidstraat 1Riemer Lieuwes Alta, overleden op 5 augustus 18462 jr (geboren 20/6/1844), overleden Zuiderhaven H 169, zoon van Lieuwe Johannes Alta, scheepsbouwmeester en Janke Lamminga, broer van minderjarige Jetske, Beuwkje, Johannes en Marijke Lieuwes Alta. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-169Smidstraat 1Eelkje Smitgeb 1792/1801 Workum, ovl 28 feb 1857 HRL, EvL, Rooms Katholiek, dv Hendrik S, en Baukje Kann?; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-159, wijk H-169


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1945H-170 (Zuiderhaven)Philippe A. Braamsankersmederij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1945H-202 (Zuiderhaven)Dirk Johs. Alta en medeëigen.pakzolder


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1945Smidstraat 1 (H-202)Johannes Alta (Lzn.)
  terug