Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spekmarkt 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Spekmarkt 1 5-069 5-065 F-187 F-178
Naastliggers vanSpekmarkt 1
ten oostende Heiligeweg
ten zuidende Heiligeweg
ten westende Spekmarkt
ten noordenLanen 82a


 


 


 


 


 


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0051v van 24 jun 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 1Spekmarkt OZ [staat: aan de twee bruggen alwaar het Vergulden Peert met de gulden vijsel in de gevel staat]hoekhuis
 
koperRoelff Harmens, gehuwd metmr. glasmaker821-12-00 GG
koperGeertie Claeses
verpachter grondJacob Jurriens de Lange 1-08-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Anna Hessels
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenSpekmarkt [staat: straat]
naastligger ten noordenJacob Jurriens de Lange
verkoperHaeske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Sprongh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelff Harmens, mr. glasmaker x Geertie Claeses kopen een hoekhuis aan de twee bruggen, alwaer 't vergulden peert, met de gulden vijsel in de gevel staat. Ten O. erven Anna Hessels, ten Z. en W. de straat, ten N. Jacob Jurriens de Lange. Gekocht van Claeske Jans, wed. van Jacob Sprongh, voor 821 GG 12 st.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Roeloffs


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-069Spekmarkt 1huis
eigenaarwed. Doede Jans
gebruikerwed. Doede Jans
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0294r van 21 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Roeloffs


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-069Spekmarkt 1huis
eigenaarwed. Doede Jansen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-069 Spekmarkt 1huis
eigenaarwed. Doede Jansen
gebruikerwed. Doede Jansen
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-069 Spekmarkt 1huis
eigenaarerven wed. Doede Jansen
gebruikerCornelis Gabes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0182v van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 1Spekmarkt OZhuis
 
koper op redemptieDouwe Jansen mr. glasmaker999-19-00 CG
verpachter grondJarig Westra koopman1-08-00 CG
naastligger ten oostenWopke Esges stuurman
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat of diept]
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenUilke Fockes
verkoperPieter Roelofsmr. glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Janzen koopt (bij redemptie van 5 jaar) een huis op de Spekmarkt. Ten O. Wopke Aeges, ten Z. de straat en het diept, ten W. de Spekmarkt, ten N. Uilke Fockes. Gekocht van Pieter Roelofs.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-069 Spekmarkt 1wed. Douwe Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
5-069 Spekmarkt 1Wopke Edsgers, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-069 Spekmarkt 1huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerwed. Douwe Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
grondpacht aanburgemr. Westra erven
grondpacht01-08-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG
5-069 /2Spekmarkt 1huis
eigenaarWopke Edsges
gebruikerWopke Edsges cum soc.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0029v van 28 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 1Spekmarkt OZhuis
 
koperAbraham Bout 800-00-00 GG
verpachter grondvroedsman Jarig Westra 1-08-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Wopke Aesges
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Uilke Foekes
verkoperYttje Dirks, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Janzen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Bout te A`dam koopt huis oz. Spekmarkt. Overgenomen moet worden de spektafels, haken, schalen en gewichten.Ten O. wd. Wopke Aeges, ten Z. de straat, ten W. de Spekmarkt, ten N. Uilke Fockes. Gekocht van Ytje Dirks wv Douwe Janzen.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0044r van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 1Spekmarkt OZhuis
 
koperJacob Norel mr. loodgieter705-00-00 GG
verpachter grondvroedsman Jarig Westra 1-08-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Wopke Edsges
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Uylke Foekes
verkoperAbraham Boutkolvemaker en koopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Norel, mr. loodgieter, koopt een huis oz. Spekmarkt. Ten O. wd. Wopke Edsges, ten Z. en W. de straten, ten N. wd. Uilke Fockes. Met overname van de spektafels, haken, schalen en gewichten voor 56 cg. Gekocht van Abraham Bout, kolvenmaker? te A`dam, voor 705 gg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0220r van 27 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Norel


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0217v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden[als bewoner?] Jan Philippis


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0232v van 11 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 1Spekmarkt OZhuis
 
koperTjeerd Durks, gehuwd metschipper600-00-00 CG
koperHiske Hessels
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenHenderik Frederiks
verkoperAnna Norel vrijster, zuster van
verkoperwijlen Jacob Norelloodgieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Dirks, schipper van Harlingen op Franeker x Hiske Hessels, koopt een huis oz. Spekmarkt. Ten O. Johannes Alberts, ten Z. de straat, ten W. die straat, ten N. Hendrick Fredericks?. Met overname van de spektafel, haken, schalen en gewichten. Gekocht van Anna Norel, als erfgenaam van haar wl. broer Jacob Norel, loodgieter.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0253r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden[als bewoner?] Jan Philippus


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-068 Spekmarkt 1Tjeerd Durksfranequerschipper


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0284v van 14 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 1Spekmarkt OZhuis
 
koperAdam Sterk, gehuwd metapothekersknecht600-00-00 CG
koperJohanna Catharina
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenHendrik Fredriks
verkoperTjeerd Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Sterk koopt een huis oz. Spekmarkt. Ten O. Johannes Norel, ten W. die straat, ten Z. de straat, ten N. Hendrik Frederiks. Gekocht van Tjeerd Dirks.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0253r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0210v van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 1Spekmarkt OZ wijk F-187huis
 
koperJan Jansen Park, gehuwd metvarensgezel800-00-00 CG
koperRinske Dirks
huurderJan Jansen Park varensgezel40-00-00 CG
huurderRinske Dirks
naastligger ten oostende weduwe van J. W. Arend
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenHendrik F. Duman
verkoperAdam Sterkapothekersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuis Spekmarkt wijk F-187. Gekocht van Adam Sterk. Zie ook bij Lanen 82.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-065 Spekmarkt 1Jan J Park2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-187Spekmarkt 1Folkert Jans Park... 1809, 1811, BS huw 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1824, ovl 1835, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk F-187, schipper, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk F-160; VT1839; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-187Spekmarkt 1Folkert Park Folkert Park schipper


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 130 van 15 apr 1815
adressoortbedraggebruik
F-187Spekmarkt 1koopaktefl. 700huis op de Spekmarkt F-187
 
verkoperVolkert Jans Park (gehuwd met Antje Jans Reydmaker)
koperZijke Jans (wv Jan Glinstra)


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-187Spekmarkt 1Zijke Jans, overleden op 6 januari 1823winkeliersche (Spekmarkt F 187), wed. Jan Jennes van Glinstra, moeder van Lampkje, Jan, schipper en Jentje Jans van Glinstra, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 78 van 24 mrt 1827
adressoortbedraggebruik
F-187Spekmarkt 1koopaktefl. 915huis F-187
 
verkoperJantje Jans van Glinstra
koperJacob Jacobs Kerkhoven
koperAnna Hubertus Smith


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 277 van 31 aug 1829
adressoortbedraggebruik
F-187Spekmarkt 1koopaktefl. 975huis F-187
 
verkoperJacob Jacobs Kerkhoven
verkoperAnna Helena Hubertus Smits
koperWybe Hylkes Overmeer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1032Spekmarkt 1Wybe Hylkes OvermeerHarlingenwafelkramerhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-187Spekmarkt 1Maatje Taekemaoud 36 jaar, geb Longerhouw en wonende te HRL. 1839, wijk F-187; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-187Spekmarkt 1Simme van der Meeroud 38 jaar, geb Greonterp (!) en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-187; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-187Spekmarkt 1S O van der Meer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-187SpekmarkSimme van der Meer38 jGroenterpm, rooms katholiek, gehuwd, veerschipper
F-187SpekmarkMaatje Taekema36 jLongerhouwv, rooms katholiek, gehuwd
F-187SpekmarkObbe van der Meer6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-187SpekmarkNiskje van der Meer10 jBolswardv, rooms katholiek, ongehuwd
F-187SpekmarkSjouwkje van der Meer7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-187SpekmarkDirkje van der Meer3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-187SpekmarkAntie van der Meer2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50017 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 101 en 105 van 1 nov 1843
adressoortbedraggebruik
F-187Spekmarkt 1provisionele en finale toewijzingfl. 535huis op de Spekmarkt
 
verkoperWiebe Hielkes Overmeer (te 's-Hertogenbosch)
koperDirk van der Meer


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-187Spekmarkt 1Sjouke Namles van der Woude, overleden op 1 mei 18469 mnd (geboren 9/6/1845), overleden Spekmarkt F 187, zoon van Namle van der Woude, trekschipper. (in akte 11/5) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-187Spekmarkt 1Dirk van Noordgeb 7 aug 1798 Leeuwarden, huwt met Neeltje Mantz, (gk), commies in 1858, Vst 10 mei 1858 uit Heerenveen, A 6 mei 1864 Workum, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-187, wijk G-008, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-187Spekmarkt 1Maaike Atsma... supp wijk F-379, supp wijk G-403; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-067; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-187Spekmarkt 1Theodorus Holvoetgeb 1790 prov, wieldraayer, A 18 apr 1854 Leeuwarden, RK; bev.reg. Ha18 51 wijk G-090, wijk F-187


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1032F-187 (Spekmarkt)Jacob Nontjeswoonhuis


1864 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49062 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 137 van 22 okt 1864
adressoortbedraggebruik
F-187Spekmarkt 1koopaktefl. 1500huis
 
verkoperJacob Nontjes
koperHeinrich Franz Wehberg


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3608F-178 (Spekmarkt)Anna Catharina, Louisa en Maria Margaretha Wehbergwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3608Spekmarkt 1 (F-178)Anna C.L. Wehberg (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Spekmarkt 1 Wijbren Boumawinkel. en venter
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spekmarkt 1D.Taekemagroentenventer


1936 - kentekenadresnaam
B-22746
Spekmarkt 1Rintje Wilhelm Taekema


1965 - adresboekadresnaam
Spekmarkt 1P. (Pieter) Attema
  terug