Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinhuisstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSpinhuisstraat 1(niet bekend)(niet bekend)H-H-080


Naastliggers vanSpinhuisstraat 1
ten oostenSpinhuisstraat 3
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westenSteenhouwersstraat 3
ten noordenSteenhouwersstraat 1


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0081r van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Steenhouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Gerrit Thonis


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0144v van 18 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 1Spinhuisstraat NZ [staat: zuider nieuwe stad bij de grote lijnbaan]113‑00‑00 GGhuis met de wijnstok ten zuiden, strekkende oostwaarts tot aan het huis van Focke Obbes toe
koperPieter Jans Groenlant, gehuwd met
koperHylck Gerlofs
verpachter grondde stad Harlingen5‑19‑00 CG
naastligger ten oostenFocke Abbes
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat en grote lijnbaan]
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Feddes
verkoperReiner Jans
verkoperGeert Jans, gehuwd met
verkoperFrans Jans
verkoperGeys Jans, gehuwd met
verkoperJan Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de zuider nieuwe stad bij de grote lijnbaan


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0054v van 1 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 1Spinhuisstraat NZ [staat: zuider nieuwe stad bij de grote lijnbaan]119‑00‑00 GGhuis met de wijnstok ten zuiden, strekkende oostwaarts tot aan het huis van Focke Obbes toe
koperJasper Jaspers, gehuwd met
koperWypck Willems
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Piter Robijns 5‑19‑00 CG
naastligger ten oosten*Focke Abbes
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: grote lijnbaan en de zuider nieuwe stad]
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Feddes
verkoperPiter Jans Groenland


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0174r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Augustinus Pieters


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0220v van 1 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Steenhouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylcke Sytses


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0133r van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 1Spinhuisstraat NZ [niet vermeld]40‑00‑00 CGkamer
koperJacob Jansen turfdrager
naastligger ten oostenerfgenamen v Augustinus Pyters
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadsmuren]
naastligger ten westenerfgenamen v Ayse Arjens
naastligger ten noordenerfgenamen v Augustinus Pyters
verkoperTjallingh Hylkes
verkoperHarmen Hylkes c.s.
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 1 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 1 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 1 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 1 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4969Spinhuisstraat 1 (H-080)Germen Beidschat (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Spinhuisstraat 1 Rients D. van der Zeestadsreinigerf. 500f. 700


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Spinhuisstraat 1W. (Willem) v.d. Heide
  terug