Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spinhuisstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Spinhuisstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) H- H-082
Naastliggers vanSpinhuisstraat 5
ten oostenSpinhuisstraat 7
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westenSpinhuisstraat 3
ten noordenRozengracht 8


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0101v van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinhuisstraat 5Spinhuisstraat NZ [staat: aan de ZZ van de stad bij het Baanpad bij de stadsvesten]woning
 
koperEesge Lieuwes, gehuwd met50-00-00 GG
koperFoeckjen Symens
naastligger ten oostende kamers van Time Gerrits n.f.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Berbara Anna de Leeuw
naastligger ten noordende hof van Eesge Lieuwes
Anne Jans, opziener
Claes Romckes Braem, opzieners van
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde Duitse en Wate
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEesge Lieuwes x Foekjen Symens Stijl koopt een woning, bestaande uit een camer en een weefwinkel of loods, beide met een zolder, zz. v.d. Stad, omtrent de Stadsvesten bij het Baanpad. Ten O. die camers, ten W. erven Barbera Anna? de Leeuw, ten Z. de straat, ten N. de hof v.d. koper. Gekocht van Anne Jans en Claes Romkes Braam namens de D.G. Verenigde Duitse- en Waterlandse Gemeenten te Harlingen, voor 50 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0174r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinhuisstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEsge Lieuwes c.u.koopman


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0174v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinhuisstraat 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEsge Lieuwes c.u.koopman


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4107Spinhuisstraat 5 (H-082)Gerard Kater


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Spinhuisstraat 5 Klaas Leeuwesteijnwerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
Spinhuisstraat 5 Adrianus A. Merkxstoker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spinhuisstraat 5IJ.Scheffertransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Spinhuisstraat 5M. (Marten) Visser
  terug