Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinhuisstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSpinhuisstraat 5(niet bekend)(niet bekend)H-H-082


Naastliggers vanSpinhuisstraat 5
ten oostenSpinhuisstraat 7
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westenSpinhuisstraat 3
ten noordenRozengracht 8


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0101v van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 5Spinhuisstraat NZ [staat: aan de ZZ van de stad bij het Baanpad bij de stadsvesten]50‑00‑00 GGwoning
koperEesge Lieuwes, gehuwd met
koperFoeckjen Symens
naastligger ten oostende kamers van Inne Gerrits n.f.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Berbara Anna de Leeuw
naastligger ten noordende hof van Eesge Lieuwes
verkoper q.q.Anne Jans, opziener
verkoper q.q.Claes Romckes Braem, opzieners van
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde Duitse en Waterlandse)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEesge Lieuwes x Foekjen Symens Stijl koopt een woning, bestaande uit een camer en een weefwinkel of loods, beide met een zolder, zz. v.d. Stad, omtrent de Stadsvesten bij het Baanpad. Ten O. die camers, ten W. erven Barbera Anna? de Leeuw, ten Z. de straat, ten N. de hof v.d. koper. Gekocht van Anne Jans en Claes Romkes Braam namens de D.G. Verenigde Duitse- en Waterlandse Gemeenten te Harlingen, voor 50 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0174r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEsge Lieuwes c.u.koopman


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0174v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEsge Lieuwes c.u.koopman
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 5 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 5 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 5 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 5 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4107Spinhuisstraat 5 (H-082)Gerard Katerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Spinhuisstraat 5 Klaas Leeuwesteijnwerkmanf. 600f. 600
Spinhuisstraat 5 Adrianus A. Merkxstokerf. 600f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Spinhuisstraat 5IJ. Scheffertransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Spinhuisstraat 5M. (Marten) Visser
  terug