Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinhuisstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSpinhuisstraat 7(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)H-H-083


Naastliggers vanSpinhuisstraat 7
ten oostenSpinhuisstraat 9
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westenSpinhuisstraat 5
ten noordenRozengracht 12


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0174v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 7Spinhuisstraat NZ [staat: oosteinde baanspad bij de stadsvesten]50‑00‑00 ggkamer met een weefwinkel erachter
koperEsge Lieuwes, gehuwd metkoopman
koperFoeckjen Symens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Michiels
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanspad en straat]
naastligger ten westenEsge Lieuwes c.u.koopman
naastligger ten noordenEsge Lieuwes c.u.koopman
verkoperInne Gerritsmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEesge Lieuwes x Foeckje Symons Stijl koopt een camer met weefwinkel erachter, aan het oosteinde van het Baanpad omtrent de Stadsvesten. Ten O. erven Joost Michiels, ten W. en N. de koper, ten Z. de straat en het Baanpad. Gekocht van Inne Gerrits, mr. schoenmaker, voor 50 gg.
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 7 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 7 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 7 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinhuisstraat 7 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4947Spinhuisstraat 7 (H-083)Petrus L.C. Mirandewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Spinhuisstraat 7aR. v/d Zeegrondwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Spinhuisstraat 7S. (Sijbren) Wassenaar  terug