Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spinhuisstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Spinhuisstraat 9,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Spinhuisstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) H-073 H-084
 huisnummer lager  huisnummer hoger Spinhuisstraat 9 4- 4- H-153 H-
Naastliggers vanSpinhuisstraat 9
ten oostenSpinhuisstraat 11
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westenSpinhuisstraat 7
ten noordenRozengracht 14


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-153Spinhuisstraat 9Roelof Jacobsgeb 1807 Leeuwarden, ovl 2 aug 1812 HRL; wijk H-153, zv Jacob Jongs en Baukje Saagmans; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-153Spinhuisstraat 9Weltje Jacobsgeb 1799 Leeuwarden, ovl 6 aug 1812 HRL; wijk H-153, dv Jacob Jongs en Baukje Saagmans; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Gerryt Johannes Olinjus... Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1803, BS ovl 1812, huw 1824, ovl 1858; gebruiker van wijk H-073, gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Jan Wytses Vettevogel... sjouwer, Pieter Gabbes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-332, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-073; gebruiker Gerrijt J. Olinjus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-074; gebruikers Anske Pieters ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-073Spinhuisstraat 9J W Vettevogel ervenGerryt Johannes Olinjus gealimenteerd
H-153Spinhuisstraat 9 de Stad casern


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1887Spinhuisstraat 9Jacob Pieters PoelstraHarlingenbakkerhuis (18 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1913Spinhuisstraat 9de Stad HarlingenHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Trijntje Pieters de Boer... dv Pieter de B., en Sijtske Sippes; BS huw 1815, ovl 1847; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-073; VT1839; deze bewijzen bestaande in een acte van Geboorte en Bekendheid behooren bij de Huwelijks acte van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-153Spinhuisstraat 9Louwrens Westerhof... bev.reg. HRL 1851 wijk H-144; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, opziener der spinfabriek, wijk H-153; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-153Spinhuisstraat 9Marijke Battelesoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-153; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-073Bij de Kleine SluisTrijntie de Boer56 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-073Bij de Kleine SluisSipke Schellingwouw [Schellenwo22 jOosterbierum [Harlingen]m, protestant, ongehuwd
H-073Bij de Kleine SluisJanke Schellingwouw [Schellenwo24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-153Lourens Westerhof44 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, opziener der spinfabriek
H-153Marijke Battels42 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-153Bernardus Westerhof3 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-153Marijke Westerhof16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-153Anthonie Westerhof11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Maaike IJverson... met Sjoerd Lepstra, (gk), N.H., dv Pieter IJ, en Trijntje Boersma; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk H-073; oud 30 jaar, (vnm: Meyke), geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk G-281; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Simon Hiddes de Weerd... Schutterij, 2e huwt met Sjoukje Broersma, (gk), op 20 jan 1858 HRL, werkman 1851, N.H., ovl wijk H-073, zv Hidde Sipkes dW, en Tietje Durks (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, huw 1858, ovl ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Trijntje Tjebbes Boersmageb 1773 Boer, ovl 9 feb 1855 HRL, 1e huwt met Pieter IJverson, 2e huwt met Abraham Boon, N.H., dv Tjebbe B., en ... ; BS ovl 1852; 1855 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk H-073


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-153Spinhuisstraat 9Antje Hendriks Tamsma... Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1820, huw 1824, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-209, 211, wijk E-175, wijk H-153, 191; derk Michiels en A.H.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1887H-073 (Over de waschbleek)erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1887H-084 (Nieuweburen)Kersje Wouwenaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4882Spinhuisstraat 9 (H-084)Meindert A. Meinsma (te Haarlem)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spinhuisstraat 9D. de Bruinwerkman gemeente reiniging
Spinhuisstraat 9C.Riemtransportarbeider


1937 - variaadresbronbericht
Spinhuisstraat 9Raadsvergadering 21 juniOnbewoonbaar verklaard
  terug