Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spinstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Spinstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) H- H-187
Naastliggers vanSpinstraat 11
ten oostende Spinstraat
ten zuidende Spinstraat
ten westenSpinstraat 9


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0042r van 24 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Spinstraat NZ [staat: hoek bij de Lange Lijnbaan achter de hof van kapitein Jan Gerckes Hoptilla]huis
 
koperTiepke Sioerts, gehuwd met
koperJantjen Clinghs
verpachter grondJan Gerckes Hoptilla kapitein1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Lijnbaan en straat]
naastligger ten westenJarich Frieses
naastligger ten noordenJan Gerckes Hoptilla kapitein
verkoperWillem Beerns, gehuwd met
verkoperJel Lamberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiepcke Sioert x Jantjen Elinghs wandelkopen een huis in de nieuwe stad bij de lange lijnbaan achter de hof van kapitein Jan Gerckes Hoptilla, zijnde een hoek. Ten Z. en O. de straat, ten W. Jarich Sieses, ten N. kapitein Jan Gerckes Hoptilla. Grondpacht 30 st aan kapitein Jan Gerckes Hoptilla.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0096v van 2 feb 1640 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van Luytie Lambarts


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0052v van 5 feb 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten [staat: noorden]de hoekkamer van Sioerd Tiepkes


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0087r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenkapitein Hoptilla


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0122r van 31 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArjen Arjens


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015v van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0181v van 8 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Steenhouwersstraat WZ hoekhuis
 
koperJan Alles, gehuwd metbrouwersgezel130-00-00 CG
koperSytske Bauckes
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenAndries Jansen gleibakker
naastligger ten noordenontvanger generaal P. Widenbrugh
verkoperde Stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Alles (Rauwerda?), brouwersgezel x Sytske Bauckes koopt een huis op de zuidwesthoek van de Steenhouwersstraat. Ten O. die straat, ten W. Andries Jansen, gleibakker, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de hof v.d. Ontvanger-generaal Widenbrug. Gekocht van de voogden der huiszittende Armen, voor 130 cg.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0203v van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Alles


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0219r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Spinstraat NZ [staat: Steenhouwersstraat hoek stadsvesten]huis
 
koperdr. Alexander Widenbrugh c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland141-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westende koper Alexander Widenbrugh c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordende koper Alexander Widenbrugh c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
verkoperJan Alles, gehuwd met
verkoperSydske Baukes


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0029v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11wijk H-159 achter de zgn. Nakene Mannenhuis
 
koperWopke Joerds koopman41-05-00 CG
huurderGeert Harmens c.u.22-00-00 CG
naastligger ten oostenKlaas Koster
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJelle Jacobi
naastligger ten noordendr. A. van Ring
verkoperAlbert Bolman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Djoerds koopt huis wijk H-154, achter 'de Nakende Mannen'. Ten O. Klaas Koster, ten W. Jelle Jacobi, ten Z. de straat, ten N. dr. A. van Ring. Gekocht van Albert Bolman, koopman.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4258Spinstraat 11 (H-187)Thomas Dijkstrawerkplaats


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spinstraat 11aP.Nielsentransportarbeider
  terug