Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spinstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Spinstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) H- H-187
Naastliggers vanSpinstraat 11
ten oostende Spinstraat
ten zuidende Spinstraat
ten westenSpinstraat 9


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSpinstraat [staat: straat en lijnbaan]
1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Zuiderhaven ZZ aan de voors. hovingehoekhuis
 
koper finaalN. N. 101-00-00 GG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat en lijnbaan]
naastligger ten westende andere kamer van de verkoper
naastligger ten noordenHenninck Lampes
verkoperN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0147v van 1 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Spinstraat NZ aan de hof van wijlen Jacob Loushoekhuis
 
koperWillem Beernts, gehuwd met124-00-00 GG
koperJeltie Lammerts
verpachter grondhet grote huis 1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: lijnbaan
naastligger ten noordende hof van wijlen Jacob Lous
naastligger ten noordenHenning Lampes
verkoperHarnius Amama, gehuwd met
verkoperJancke Moriaus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Beernts x Jeltie Lammerts kopen een hoekhuis staande aan de hof van wl. Jacob Lous. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten W.?, ten Z. de straat en de lijnbaan, ten N. Henning Lampen en die hof. Belast met 30 stuivers grondpacht aan de eigenaars van het grote huis. Gekocht van Harnius Amama x Jancke Moriaus, voor 624 GG.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0042r van 24 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Spinstraat NZ [staat: hoek bij de Lange Lijnbaan achter de hof van kapitein Jan Gerckes Hoptilla]huis
 
koperTiepke Sioerts, gehuwd met
koperJantjen Elinghs
verpachter grondJan Gerckes Hoptilla kapitein1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Lijnbaan en straat]
naastligger ten westenJarich Frieses
naastligger ten noordenJan Gerckes Hoptilla kapitein
verkoperWillem Beerns, gehuwd met
verkoperJel Lamberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiepcke Sioert x Jantjen Elinghs wandelkopen een huis in de nieuwe stad bij de lange lijnbaan achter de hof van kapitein Jan Gerckes Hoptilla, zijnde een hoek. Ten Z. en O. de straat, ten W. Jarich Sieses, ten N. kapitein Jan Gerckes Hoptilla. Grondpacht 30 st aan kapitein Jan Gerckes Hoptilla.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0052v van 5 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hoekkamer van Sioerd Tiepkes
1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0087r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoptilla kapitein
1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0122r van 31 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Arjens
1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0007r van 18 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Spinstraat NZ [niet vermeld]huis
 
koperGerrit Cornelis c.u.280-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende lange lijnbaan
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSioerd Tiepkes c.u.koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Cornelis c.u.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015v van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0022v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Lange lijnbaan, op dehuis
 
koperHendrick Takes c.u.170-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Gerckes Hoptilla 1-10-00 CG
protesteert vanwege grondpachtChristina Rogeau, weduwe van
protesteert vanwege grondpachtwijlen burgemeester Schelto Aitsma [staat: Etsma]
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Aitsema secretaris
naastligger ten noordende weduwe van Aitsema secretaris
verkoperde weduwe van Gerrit Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Takes c.u. kopen een huis bij de lange lijnbaan. Ten O. en Z. de straat, ten W. en N. de wv de secretaris Aitsema. Grondpacht 30 st aan de erven Jan Gerckes Hoptilla. Gekocht van de wv Gerrit Cornelis voor 170 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0180r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Spinstraat NZ [staat: bij de lange lijnbaan]huis
 
koperGuilleaen Willem Willems mr. linnenwever200-00-00 GG
verpachter grondsecretaris A. Adius 1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensecretaris A. Adius
verkoperHendrick Taekes c.u.grootschipper


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0060r van 7 okt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Spinstraat NZ [staat: bij de lange lijnbaanspoort]kamer
 
koperBeern Dirxsen c.u.107-00-00 GG
verpachter grondN. N. 1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende kamer eerder van Lourens Philips
naastligger ten westenAdius secretaris
naastligger ten noordenburgemeester Knijff
verkoperWytse Beyma c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017v van 17 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Spinstraat NZ [staat: bij de grote lijnbaan aan des kopers hof]huis
 
koperWytzo Beima, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland500-00-00 GG
koperReinuke Thijssen
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: de straat aan de stadsvesten langs lopende]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Wytzo Beima, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenReinuke Thijssen
verkoperde erfgenamen van wijlen Antie Jans


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 26rSpinstraat 11Willem Willems, wever (linnen-)f. 0-00-00


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0079r van 6 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Steenhouwersstraat WZ op de hoekhuis
 
koperJan Hendriks, gehuwd metlinnenwever178-00-00 CG
koperJidtie Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenAndries Jansen gleibakker
naastligger ten noordende hof van A. Widenbrugh ontvanger
verkoperBerber Jans, weduwe van
verkoperwijlen Willem Willemsmr. linnenwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks, linnenwever x IJdtie Jans koopt huis in de zogen. Steenhouwersstraat. Ten O. die straat, ten W. gleibakker Andries Jansen, ten Z. de stadsvesten, ten N. de hof van de Ontvanger Widenbrugh. Gekocht van Berber Jans wv mr. linnenwever Willem Willems.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0181v van 8 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Steenhouwersstraat WZ hoekhuis
 
koperJan Alles, gehuwd metbrouwersgezel130-00-00 CG
koperSytske Bauckes
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenAndries Jansen gleibakker
naastligger ten noordenontvanger generaal P. Widenbrugh
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Alles (Rauwerda?), brouwersgezel x Sytske Bauckes koopt een huis op de zuidwesthoek van de Steenhouwersstraat. Ten O. die straat, ten W. Andries Jansen, gleibakker, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de hof v.d. Ontvanger-generaal Widenbrug. Gekocht van de voogden der huiszittende Armen, voor 130 cg.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0203v van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Alles
1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0219r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Spinstraat NZ [staat: Steenhouwersstraat hoek stadsvesten]huis
 
koperdr. Alexander Widenbrugh c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland141-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westende koper Alexander Widenbrugh c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordende koper Alexander Widenbrugh c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
verkoperJan Alles, gehuwd met
verkoperSydske Baukes


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0072v van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Spinstraat [staat: achterstraat bij de steenhouwersstraat]huis
 
koperAlbert Bolman mr. verver en glasmaker225-00-00 GG
koperJelle Jacobi stadsbouwmeester
koperHarmen Gonggrijp adjunct executeur
koperJohannes van Beemen mr. metselaar
naastligger ten oostenHendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Achterstraat bij de Steenhouwersstraat]
naastligger ten westenE. M. van Beyma
naastligger ten noordenJan Rutgers
verkoper q.q.Hendrik Philip Stambke, gelastigde vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperPieter Baerend van Wijdenbrugritmeester van een compagnie huzaren onder het korps van's-Gravenhage
verkoperRhijngrave van Salmkolonel in dienst van de Verenigde Nederlanden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Bolman, mr. verwer en glaazemaker, Jelle Jacobi, stadsbouwmeester, Harmen Gonggrijp, executeur en Johannes van Beemen, mr. metzelaar, kopen een huis aan de agterstraat omtrent de Steenhouwersstraat, (tegen)over de spinsolder. Ten O. de verkoper, ten W. Eduart Marius van Beyma, ten Z. de openbare straat, ten N. Jan Rutgers. Gekocht van Pieter Baerends van Wijdenbrugh.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0029v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 11Spinstraat NZ [staat: wijk H-159 achter de zgn. Nakene Mannen]huis
 
koperWopke Joerds koopman41-05-00 CG
huurderGeert Harmens c.u.22-00-00 CG
naastligger ten oostenKlaas Koster
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJelle Jacobi
naastligger ten noordendr. A. van Ring
verkoperAlbert Bolman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Djoerds koopt huis wijk H-154, achter 'de Nakende Mannen'. Ten O. Klaas Koster, ten W. Jelle Jacobi, ten Z. de straat, ten N. dr. A. van Ring. Gekocht van Albert Bolman, koopman.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4258Spinstraat 11 (H-187)Thomas Dijkstrawerkplaats


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spinstraat 11aP.Nielsentransportarbeider
  terug