Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spinstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Spinstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) H-246 H-180
Naastliggers vanSpinstraat 5
ten oostenSpinstraat 7
ten zuidende Spinstraat
ten westenSpinstraat 3


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0294v van 3 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 5Spinstraat NZ [staat: stadsvesten bij de oude stads lijnbaan]stalling
 
koperHendrik Harmens, gehuwd met37-14-00 GG
koperJanke Poppes
naastligger ten oostenReiner Clasen Fontein koopman
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat en lijnbaan]
naastligger ten westenReiner Clasen Fontein koopman
naastligger ten noordenReiner Clasen Fontein koopman
verkoper van 1/6Andries Willemswagenaar
de Stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van resp.
verkoper van 1/6Pytter Willems, en
verkoper van 1/6Jacob Willems
de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoper van 1/6Jan Willems
de Stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores
de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoper van 1/6Ydtie Willems
verkoper van 1/6Rinske Willems
erflaterwijlen Willem de Witmr. glasmaker


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0253r van 24 apr 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 5Spinstraat NZ [staat: bolwerk achter de rijke buurt]wagenhuis
 
koperSymen Claesen Lamsma koopman116-00-00 CG
naastligger ten oostenSymen Claesen Lamsma koopmanMinnertsga
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat bij de lijnbaan]
naastligger ten westenSymen Claesen Lamsma koopmanMinnertsga
naastligger ten noordenSymen Claesen Lamsma koopmanMinnertsga
verkoperPyter FransenhuismanKimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Claesen Lambsma te Minnertsga koopt een wagenhuis omtrent het Bolwerk, achter de zogenaamde rijke buurt. Ten O., W. en N. de koper, ten Z. de straat die langs de Lijnbaan loopt. Gekocht van Pyter Fransen, huisman te Kimswerd.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0072v van 5 feb 1786 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenE. M. van Beyma


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-246Spinstraat 5Berbera Hobmageb 6 dec 1800 Workum, ovl 22 apr 1854 HRL, huwt met Ahasverus Fransen, (gk), Vst 18 dec 1852 uit Bolsward, N.H., dv Rienk H, en Aukje PosthumalBS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-222, wijk H-246


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2629H-180 (Spinstraat)Yme Otto's Faberwoonhuis en stal


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
H-246Spinstraat 5Een woon- en pakhuis, met erf in de Spinstraat. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 302..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4921Spinstraat 5 (H-180)Fokke Drost (en Cons.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spinstraat 5R.Nielsentransportarbeider
  terug