Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spinstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Spinstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) H- H-185
Naastliggers vanSpinstraat 7
ten oostenSpinstraat 9
ten zuidende Spinstraat
ten westenSpinstraat 5


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0096v van 2 feb 1640 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeleff timmerman


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0052v van 5 feb 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFokle Tomis


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0087r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenkapitein Hoptilla


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0122r van 31 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan timmerman


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015v van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0203v van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende koper Alexander Widenbrugh


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0294v van 3 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReiner Clasen Fontein koopman


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0253r van 24 apr 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymen Claesen Lamsma koopmanMinnertsga


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0072v van 5 feb 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 7Spinstraat [staat: Achterstraat bij de Steenhouwersstraat]huis
 
koperAlbert Bolman mr. verver en glasmaker225-00-00 GG
koperJelle Jacobi stadsbouwmeester
koperHarmen Gonggrijp adjunct executeur
koperJohannes van Beemen mr. metselaar
naastligger ten oostenHendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Achterstraat bij de Steenhouwersstraat]
naastligger ten westenE. M. van Beyma
naastligger ten noordenJan Rutgers
Hendrik Philip Stambke, gelastigde vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperPieter Baerend van Wijdenbrugritmeester van een compagnie huzaren onder het korps van's-Gravenhage
Rhijngrave van Salmkolonel in dienst der Verenigde Nederlanden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Bolman, mr. verwer en glaazemaker, Jelle Jacobi, stadsbouwmeester, Harmen Gonggrijp, executeur en Johannes van Beemen, mr. metzelaar, kopen een huis aan de agterstraat omtrent de Steenhouwersstraat, (tegen)over de spinsolder. Ten O. de verkoper, ten W. Eduart Marius van Beyma, ten Z. de openbare straat, ten N. Jan Rutgers. Gekocht van Pieter Baerends van Wijdenbrugh.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3769Spinstraat 7 (H-185)Foppe W. Plantingawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spinstraat 7F.Helfrichlandbouwer
  terug