Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spinstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Spinstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) H- H-186
Naastliggers vanSpinstraat 9
ten oostenSpinstraat 11
ten zuidende Spinstraat
ten westenSpinstraat 7


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0096v van 2 feb 1640 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 9ten zuiden en noorden van de hof van koperkamer
 
koperJan Gerckes Hoptilla c.u.kapitein52-00-00 GG
verpachter grondJan Gerckes Hoptilla kapitein1-00-00 CG
naastligger ten oostende kamer van Luytie Lambarts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoeleff timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFenne N.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015v van 22 jan 1648 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinstraat 9zuider nieuwestad bij de Lange Lijnbaankamer
 
koperHendrick Hansen burger c.u.130-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: lijnbaan]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAitsma
verkoperHarmen Harmens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hansen c.u. kopen kamers op de zuider nieuwe stad bij de lange lijnbaan, achter het huis van de heer Wytsma.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0181v van 8 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAndries Jansen gleibakker


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0072v van 5 feb 1786 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0029v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Spinstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelle Jacobi


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3768Spinstraat 9 (H-186)Foppe W. Plantinga


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spinstraat 9E.Scheffertransportarbeider
  terug