Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSpinstraat 9(niet bekend)(niet bekend)H-H-186


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende andere kamer van de verkoper


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende voors. kamer


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 9oostZuiderhaven ZZ ten zuiden van de voors. hovinge76‑00‑00 GGkamer
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenSpinstraat [staat: straat en lijnbaan]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende andere kamer van de verkoper
naastligger ten noordende voors. hof
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 9westZuiderhaven ZZ ten zuiden van de voors. hovinge70‑00‑00 GGkamer
koper finaalN. N.
naastligger ten oostende voors. kamer
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat en lijnbaan]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende voors. hof
verkoperN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0140v van 1 mrt 1634 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Idses


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161r van 31 jan 1635 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 9westSpinstraat NZ [staat: in de zuider nieuwe stad achter de hof van kapitein Jan Gerckes]100‑00‑00 GGtwee kamer aanelkaar
koperJarich Frieses glasmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenWillem Berents
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten zuideneen lijnbaan
naastligger ten westenSybolt Attses
naastligger ten noordende hof van kapitein Jan Gerckes
verkoperPyter Idses
verkoperRixt Idses


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179r van 3 jan 1636 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 9Lijnbaansstraat50‑00‑00 GGkamer
koperSipcke Wierdts [staat: Wieerdts], gehuwd met
koperTrijn Sioerdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Douue Jous
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Douue Jous
verkoperwijlen Douue Jous


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0042r van 24 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJarich Frieses


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0096v van 2 feb 1640 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 9ten zuiden en noorden van de hof van koper52‑00‑00 GGkamer
koperJan Gerckes Hoptilla c.u.kapitein
verpachter grondJan Gerckes Hoptilla kapitein1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende kamer van Luytie Lambarts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoeleff timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFenne


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0052v van 5 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 9oostSpinstraat NZ [staat: bij de hof van de kopers]90‑00‑00 CGkamer
koperkapitein Jan Gerkes Hoptilla, gehuwd metkapitein
koperAeltie Verkerck
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oosten [staat: noorden]de hoekkamer van Sioerd Tiepkes
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende grote lijnbaan
naastligger ten westenFokle Tomis
naastligger ten noordende hof van Jan Gerkes Hoptilla c.u.
verkoperHarmen Hendricx van Diesholt c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKapt. Jan Gerckes Hoptilla x Aeltie Engberts? koopt een camer achteraan des kopers hovinge. Ten O. Sjoerd Tjepkes, ten W. Fokel Teunis, ten Z. de grote lijnbaan en de straat, ten N. de hovinge. Gekocht van Harmen Hendricx.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0087r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 9oostSpinstraat NZ [staat: in de zuider nieuwe stad op de lange lijnbaan achter kapitein Hoptilla]100‑00‑00 GGkamer
koperHarmen Harmens c.u.
verpachter grondHoptilla kapitein1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHoptilla kapitein
naastligger ten zuidende lijnbaan
naastligger ten westenHoptilla kapitein
naastligger ten noordenHoptilla kapitein
verkoperAnna Gerrits


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0122r van 31 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 9oostSpinstraat [staat: Lijnbaanstraat]60‑00‑00 GGkamer
koperJarich Frieses c.u.
naastligger ten oostenArjen Arjens
naastligger ten zuidenSpinstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijn Sioerdts, weduwe van
verkoperwijlen Sipke Wierdts


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0007r van 18 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015v van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 9oostzuider nieuwe stad bij de Lange Lijnbaan130‑00‑00 GGkamer
koperHendrick Hansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: lijnbaan]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAitsma
verkoperHarmen Harmens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hansen c.u. kopen kamers op de zuider nieuwe stad bij de lange lijnbaan, achter het huis van de heer Wytsma.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0022v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Aitsema secretaris


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0180r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0060r van 7 okt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAdius secretaris


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017v van 17 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0079r van 6 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Jansen gleibakker


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0181v van 8 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Jansen gleibakker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0203v van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinstraat 9oostSpinstraat NZ [staat: bij stadsvesten achter het huis van de koper]40‑00‑00 CGkamer
koperAlexander Widenbrugh, gehuwd metontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
kopervrouw Margareta Oldaans
verpachter grondde koper Alexander Widenbrugh 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Alles
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat en stadsvesten]
naastligger ten westende koper Alexander Widenbrugh
naastligger ten noordende koper Alexander Widenbrugh
verkoperAndries Jansen, gehuwd metgleibakker
verkoperGryttje Martens


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0219r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Alexander Widenbrugh c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0072v van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenE. M. van Beyma


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0029v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Jacobi
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinstraat 9 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinstraat 9 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinstraat 9 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Spinstraat 9 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3768Spinstraat 9 (H-186)Foppe W. Plantingawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Spinstraat 9E. Scheffertransportarbeider
  terug