Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Steenhouwersstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Steenhouwersstraat 34-187 4-190 H-ongH-ong


Naastliggers vanSteenhouwersstraat 3
ten oostenSpinhuisstraat 1
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westende Steenhouwersstraat
ten noordenSteenhouwersstraat 1


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0081r van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 3Steenhouwersstraat OZ [staat: in de zuider nieuwe stad bij de lijnbaan]250‑00‑00 GGhuis strekkende oostwaarts
koperGerryt Janssen de oude, gehuwd met
koperAntie Lubberts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Pieter Robijn 6‑00‑00 CG
naastligger ten oostende kamer van Gerrit Thonis
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten zuiden*de lijnbaan van wijlen Lammert Annes
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende plaats gekocht door Anne Thomas
verkoperAugustijn Cornelis, gehuwd met
verkoperWib Claesen


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0144v van 18 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0054v van 1 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0220v van 1 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 3Steenhouwersstraat OZ128‑00‑00 GGhuis
koperAise Arriens Mahiu koopman
geniaarde en huurderAert Hendrix c.u.mr. schilder
naastligger ten oostenHylcke Sytses
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSteenhouwersstraat
naastligger ten noordende hof van Aise Arriens Mahiu
verkoperTrijntie Wybes, gehuwd met te Amsterdam
verkoperErasmus Carsten te Amsterdam


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187Steenhouwersstraat 3huis en hoff
eigenaarwed. Esge Lieuwes
gebruikerwed. Esge Lieuwes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187Steenhouwersstraat 3huis
eigenaarwed. Esge Lieuwes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0133r van 1 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenerfgenamen v Ayse Arjens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187Steenhouwersstraat 3huis en hoff
eigenaarwed. Edsge Lieuwes
gebruikerDirk Fockes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187Steenhouwersstraat 3pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187Steenhouwersstraat 3huis
eigenaarAyse Arjens
gebruikerGerryt Edsgers
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-187 Steenhouwersstraat 3Jacob Tjallings, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187Steenhouwersstraat 3huis
eigenaarAyse Arjens erv.
gebruikerJacob Tjallings
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑14‑08 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-190, pag. 93Steenhouwersstraat 3S Veenstra5‑10‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1897Steenhouwersstraat 3Hendrikus Strobandcommissaris van politieHarlingenhuisje (45 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1897Nieuweburen H-080Sijbrand van Hulstwerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5042Steenhouwersstraat 3 (H-ong)Germen Beidschat (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Steenhouwerstraat 3 Wouter Jornavisschersknechtf. 600f. 600
  terug