Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Steenhouwersstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Steenhouwersstraat 6 4-195 4-198 H-155 H-188
 huisnummer lager   Steenhouwersstraat 6 4-197 4-198 H-155 H-188
Naastliggers vanSteenhouwersstraat 6
ten oostende Steenhouwersstraat
ten noordenSteenhouwersstraat 4


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0147v van 1 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 6Steenhouwersstraat WZ aan de hof van wijlen Jacob Loushoekhuis
 
koperWillem Beernts, gehuwd met124-00-00 GG
koperJeltie Lammerts
verpachter grondhet grote huis 1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Admiraliteit van Friesland: lijnbaan
naastligger ten noordende hof van wijlen Jacob Lous
naastligger ten noordenHenning Lampes
verkoperHarnius Amama, gehuwd met
verkoperJancke Moriaus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Beernts x Jeltie Lammerts kopen een hoekhuis staande aan de hof van wl. Jacob Lous. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten W.?, ten Z. de straat en de lijnbaan, ten N. Henning Lampen en die hof. Belast met 30 stuivers grondpacht aan de eigenaars van het grote huis. Gekocht van Harnius Amama x Jancke Moriaus, voor 624 GG.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0007r van 18 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 6[niet vermeld]huis
 
koperGerrit Cornelis c.u.280-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende lange lijnbaan
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSioerd Tiepkes c.u.koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Cornelis c.u.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0240v van 5 jun 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 6Lange Lijnbaan, bij de1/2 kamer
 
koperJacob Feyes 55-00-00 GG
eigenaar van 1/2Wybrich Feyes, weduwe van
eigenaar van 1/2wijlen Arien Ariens
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenPytter Ariens
naastligger ten zuidende lange lijnbaan
naastligger ten westenJarich Frieses glasmaker
naastligger ten noordenhet hof van wijlen Taecke Lauta
verkoperPytter Ariens


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017v van 17 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 6Steenhouwersstraat WZ [staat: bij de grote lijnbaan aan des kopers hof]huis
 
koperWytzo Beima, gehuwd metkapitein bij de Admiraliteit500-00-00 GG
koperReinuke Thijssen
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: de straat aan de stadsvesten langs lopende]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Wytzo Beima, gehuwd metkapitein bij de Admiraliteit
naastligger ten noordenReinuke Thijssen
verkoperde erfgenamen van Antie Jans


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0174r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHebbel Beernts


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0233v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPaulus Gemmenich secretaris


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0217v van 8 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacobus Gemmenich I.U. Student


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0079r van 6 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: stadsvesten ]


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 6
eigenaarJan Meinerts
gebruikerJan Meinerts
opmerkingpro deo versogt
4-197Steenhouwersstraat 6huis, hoff etc.
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerde heer Widenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde26-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 6huis
eigenaarNeeltie Dirks
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
4-197Steenhouwersstraat 6huis
eigenaarwed. de hr. Widenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde26-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Steenhouwersstraat 6huis
eigenaarNeeltje Dirks erven
gebruikerNeeltje Dirks erven
opmerkingpauper
4-197 Steenhouwersstraat 6huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde21-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Steenhouwersstraat 6huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde21-13-06 CG
4-197 Steenhouwersstraat 6kamer
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
opmerkingdoet geen huir


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-195 Steenhouwersstraat 6de hr. Wijdenbrug, bestaande uit 11 personen
aangebooden capitaal150-00-00 CG


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0068r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0160r van 21 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-198 Steenhouwersstraat 6Jan Schiere5-00-00 CGhuis


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0147r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Steenhouwersstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-155Steenhouwersstraat 6Marten Jans Schaafsma... Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1817, huw 1818, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk H-155, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-156, koopman, 1814. (GAH204); weduwe M.J.S. eigenaresse van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-155Steenhouwersstraat 6Marten J Schaafsma pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1911Steenhouwersstraat 6Jan Jans van GlinstraHarlingenschipperhuis en erf (290 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-155Steenhouwersstraat 6Antje Symons van Hoek... 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk H-086, 90, 155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-138; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4257Steenhouwersstraat 6 (H-188)Gaele Fokkemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Steenhouwerstraat 6 Siebe Schachtschabelzonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Steenhouwersstraat 6S.Schachtschabelzeeman
Steenhouwersstraat 6aC.Feenstraschipper
  terug