Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Steenhouwersstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Steenhouwersstraat 64-195 4-198 H-155H-188
 huisnummer lager  Steenhouwersstraat 64-197 4-198 H-155H-188


Naastliggers vanSteenhouwersstraat 6
ten oostende Steenhouwersstraat
ten noordenSteenhouwersstraat 4


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0240v van 5 jun 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 6Lange Lijnbaan, bij de55‑00‑00 GG1/2 kamer
koperJacob Feyes
eigenaar van 1/2Wybrich Feyes, weduwe van
eigenaar van 1/2wijlen Arien Ariens
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenPytter Ariens
naastligger ten zuidende lange lijnbaan
naastligger ten westenJarich Frieses glasmaker
naastligger ten noordende hof van wijlen Taecke Lauta
verkoperPytter Ariens


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0022r van 3 feb 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Steenhouwersstraat 6[niet vermeld]61‑07‑00 GGkamer naast en in zijn huis
koper door niaarHendrick Jansen Munck
geniaarde koperSibbel Wybes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Claes Doedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen Munck niaart ratione proximitatis en wil kopen een kamer naast en in zijn huis, zoals die gekocht is door Sibbel Wybes van Claes Doedes q.q. voor 61 gg 7 st.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0174r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Steenhouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHebbel Beernts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 6
eigenaarJan Meinerts
gebruikerJan Meinerts
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpro deo versogt
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197Steenhouwersstraat 6huis, hoff etc.
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerde heer Widenbrug
huurwaarde130‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde26‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 6huis
eigenaarNeeltie Dirks
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197Steenhouwersstraat 6huis
eigenaarwed. de hr. Widenbrug
huurwaarde130‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde26‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 6huis
eigenaarNeeltje Dirks erven
gebruikerNeeltje Dirks erven
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197Steenhouwersstraat 6huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde130‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde21‑13‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 6huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde130‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde21‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197Steenhouwersstraat 6kamer
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
opmerkingdoet geen huir


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-195 Steenhouwersstraat 6de hr. Wijdenbrug, bestaande uit 11 personen150‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 6huis
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerde hr. Wijdenbrug
huurwaarde130‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde23‑12‑10 CG
opmerkinghier onder beklemd no. 197
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197Steenhouwersstraat 6kamer
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 195


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0068r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Steenhouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0160r van 21 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Steenhouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-198, pag. 93Steenhouwersstraat 6Jan Schiere5‑00‑00 cghuis


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0147r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Steenhouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-155Steenhouwersstraat 6Marten Jans Schaafsma... Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1817, huw 1818, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk H-155, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-156, koopman, 1814. (GAH204); weduwe M.J.S. eigenaresse van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-155Steenhouwersstraat 6Marten J Schaafsma pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1911Steenhouwersstraat 6Jan Jans van GlinstraschipperHarlingenhuis en erf (290 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-155Steenhouwersstraat 6Antje Symons van Hoek... 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk H-086, 90, 155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-138; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4257Steenhouwersstraat 6 (H-188)Gaele Fokkemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Steenhouwerstraat 6 Siebe Schachtschabelzonderf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Steenhouwersstraat 6S. Schachtschabelzeeman
Steenhouwersstraat 6aC. Feenstraschipper
  terug