Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vianen 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Vianen 12,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vianen 12 (niet bekend) (niet bekend) G-108 G-117
Naastliggers vanVianen 12
ten oostenVianen 14
ten westenVianen 10
ten noordende Vianen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-108Vianen 12Abraham Leypmans de Vries... HRL. 1843 en 1844, zv Leypman dV, en Henderina van Bons; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1864; gebruiker wijk G-108, koopman; medegebruiker Willem Jans, gleybakkersknegt; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-108Vianen 12Jan Wytses Vettevogel... sjouwer, gealimenteerd, Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, Berber Jacobs, 1814. (GAH204); id. van wijk G-108; gebruikers Abraham L. de Vries, koopman, Willems Jans, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-108Vianen 12Willem Jansgebruiker van wijk G-108, gleibakkersknegt, medegebruiker Abraham L. de Vries, koopman, eigenaar J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-108Vianen 12J W Vettevogel ervenAbraham L de Vries koopman
G-108Vianen 12Willem Jans gleybakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1672Vianen 12Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-108Vianen 12Harmen Alderts van der Zee... Katholiek, zv Aldert Harmens en Baudina Visser; BS huw 1833, huw 1862, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk G-108; oud 32 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-129; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-108Vianen 12Harmen Jans Dreunhuizen... 1833, huw 1840, huw 1842, ovl 1846; oud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-108; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-108Vianen 12Tjietske Tjeerds Faber... Hiddes de Vries; BS huw 1833, ovl 1840, ovl 1846; oud 35 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-108Harm Dreunhuizen38 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, werkman
G-108Tjietske Tjeerds Faber35 jArumv, protestant, gehuwd
G-108Lykle Rimkema34 jParregam, protestant, ongehuwd, werkman


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-108Vianen 12Tjietske Tjeerds Faber, overleden op 11 september 184035 jr, geboren Arum, overleden Romastraat G 108, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 19) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-108Vianen 12Ente Harmens Dreunhuizen, overleden op 15 maart 1843(Certificaat van onvermogen), 6 wk (geboren 1/2/1843), overleden Vianen G 108. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-108Vianen 12Harmen Dreunhuizen, overleden op 23 december 1846(Certificaat van onvermogen), 45 jr, geboren Leeuwarden 6/11/1801, balkvlotter, overleden Vianen G 108, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-108Vianen 12Lykle Rimkema... bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk E-175; oud 34 jaar, geb Parrega (!), en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-108Vianen 12Maria Hermanus Bloemergeb 1803 HRL, ovl 19 jul 1860 HRL, huwt met Harmen Alderts vd Zee op 14 nov 1833 HRL, Rooms Katholiek, dv Hermanus Dirks B., en Trijntje Douwes; BS huw 1833, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-108


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1672G-108 (Romastraat)Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1672G-117 (Vianen)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1672Vianen 12 (G-117)Trijntje Bastra (wed. M.Th. v.d. Molen)
  terug