Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vianen 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVianen 2(niet bekend)(niet bekend)G-111G-122


Naastliggers vanVianen 2
ten oostenVianen 4
ten noordende Vianen


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043r van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 2Vianen [staat: Both Apothekerstraat]99‑00‑00 GGdwarshuis
koperMarten Joannes mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten noordoostenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten zuidoostende weduwe en erfgenamen van wijlen Goitie Sytses
naastligger ten zuidwestende hof van Roma [staat: bootsgezelshof]
naastligger ten noordwestenwijlen Jan rogmeter
verkoperRinse Abbesrogmeter


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0310r van 13 dec 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 2Both Apothekerstraat bij de herberg Romen en het kerkhof100‑00‑00 CGdwarshuis
koperJoost Inties c.u.koolmeter
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten zuidoostenClaes Piekes de Graad
naastligger ten zuidwestende herberg Romen Rome
naastligger ten noordwestenN. N. wever
naastligger ten noordoostenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
verkopermr. Marten Johannischirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Inties, koolmeter c.u. kopen een dwarshuis met loods, plaats, put en bak in de Bot Apothekersstraat tussen de herberg Romen en het kerkhof. Ten ZW de herberg Romen, ten ZO mr. Claes Piekes de Graad, ten NO de straat en ten NW wever [niet genoemd]. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van chirurgus mr. Marten Johannis, voor 100 CG.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0102r van 16 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 2Vianen ZZ [staat: Both Apothekerstraat]105‑10‑00 GGdwarshuis
koperRemmert Luitiens c.u.turfdrager
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten noordoostenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten zuidoostenJan Harmens
naastligger ten zuidwestenherberg Romen Rome
naastligger ten noordwestenWybren Haytzes
verkoperMintie Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Joost Jinties


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0245r van 9 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 2Vianen ZZ [staat: Both Apothekerstraat]230‑00‑00 CGdwarshuis, loods, plaats, put, bak
koperTake Heins c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
bewonerRimmert Luities, gehuwd met
bewonerTrijntie Ypkes
naastligger ten noordoostenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten zuidoostende weduwe van Jan Harmensz
naastligger ten zuidwestenhet huis genaamd Roma Rome
naastligger ten noordwestenWybren Haitzes
verkoperRimmert Luities, gehuwd met
verkoperTrijntie Ypkes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0070r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 2Vianen ZZ [staat: tussen het huis genaamd Roma en het groot kerkhof]245‑00‑00 CGhuis
koperJacob Willems, gehuwd met
koperYttie Douwes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten zuidoostenGerrit Prick
naastligger ten zuidwestenhet huis genaamd Romen Rome
naastligger ten noordwestende erfgenamen van wijlen Wybren Haytses
naastligger ten noordoostenVianen [staat: straat]
verkoperTecke Heins, gehuwd met
verkoperLijsbeth Hendriks


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0095r van 15 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 2huis Roma en groot kerkhof, tussen245‑00‑00 CGdwarshuis
koperJacob Willems, gehuwd met
koperYtie Douwes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten zuidoostenGerryt Prik
naastligger ten zuidwestenhet huis genaamd Roma Rome
naastligger ten noordwestende erfgenamen van wijlen Wybren Haytses
naastligger ten noordoostenstraat
verkoperTaeke Heins, gehuwd met
verkoperLijsbet Hendrikx


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-104 , pag. 58Vianen 2George Blesma, 38 jaar, gehuwd


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-111Vianen 2Georgius Jacobs Blesma... Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1811, ovl 1821, ovl 1824, ovl 1825; gebruiker van wijk G-111, timmerknegt; eigenaar is Jacob Willems wed. erven, 1814. (GAH204); G.J.B. ende Liefke van Swigchum, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-111Vianen 2Jacob Willems... 1814. (GAH204); erven id. van wijk G-003; gebruiker S.W. Nagel, commissaris, 1814. (GAH204); id. van wijk G-111; gebruiker Georg Blesma, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-111Vianen 2Jacob Willems wed & ervenGeorg Blesma timmerknegt


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 419 en 1821-4 van 27 dec 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-111Vianen 2provisionele en finale toewijzingfl. 128woning in de Romastraat G-111
 
verkoperJan Everts Bouwknegt
verkoperJacob van Slooten
koperPieter Marinus


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 187 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-111Vianen 2Sjieuwkje Carels Bouwman, overleden op 11 maart 1823vrouw van Pieter Jonas Marinus, arbeider (Romastraat G 111), geen kinderen, zuster van Sjoukje Carels Bouwman (vrouw van Jentje J. van Glinstra, schipper Spekmarkt F 170). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1679Vianen 2Pieter MarinusarbeiderHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-111Vianen 2Lieutske Wiebes Postma... Mollema); BS huw 1838, ovl 1840; oud 28 jaar, (vnm: Luitske), geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk G-111; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-111Vianen 2Tjepke Jans Laanstra... 1855, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-156; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-111; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 123 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-111Vianen 2Jan Tjepkes Laanstra, overleden op 14 november 18395 mnd, overleden Romastraat G 111, zoon van Tjepke Jans Laanstra, pannenbakkersknecht en Luutske Postma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-111Tjepke Laanstra29 jpannebakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-111Luitske Postma28 jSexbierumv, protestant, gehuwd
G-111Luitske Jelles Hibma25 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 206 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-111Vianen 2Lieutske Wiebes Postma, overleden op 6 augustus 184029 jr, naaivrouw, geboren Sexbierum, overleden Romastraat G 111, vrouw van Tjepke Laanstra, panbakkersknecht (testamentair erfgenaam). Saldo fl. 67,80. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 283 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-111Vianen 2Wikje Andries Flietstra, overleden op 6 december 1842overleden Romastraat G 111, dochter van Andries Vlietstra, varensgezel en Dirkje de Wit, zuster van minderjarige Jetje en Janke Andries Vlietstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 161 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-111Vianen 2Wikje Andries Vlietstra, overleden op 18 juni 18442 mnd (geboren 19/4/1844), overleden Romastraat G 111, dochter van Andries Vlietstra, varensgezel en Dirkje de Wit, zuster van minderjarige Jantje en Ytje Andries Vlietstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1855 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 3688 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-111Vianen 2Adolf Johannes van der Veen, overleden op 8 mei 1855geboren 1/5/1855, zoon van Johannes van der Veen, zeeman (Vianen G 111) en Grietje Sjoerds Visser, broer van minderjarige Tjieske, Johannes en Sjoerd Johannes van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1855 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 3815 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-111Vianen 2Tjietske Johannes van der Veen, overleden op 31 oktober 1855geboren 8/10/1848, dochter van Johannes van der Veen, zeeman (Romastraat G 111) en Grietje Sjoerds Visser, zuster van minderjarige Sjoerd Johannes van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1860 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-111Vianen 2Bernardus Fok... N.H., ovl wijk G-106, zv Johannes F, en Grietje vd Werff; BS huw 1841, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-111; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-151; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1679Romastraat G-111erv. H. Zwaalwoonhuis


1862 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49060 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 35 en 41 van 2 mrt 1862
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-111Vianen 2provisionele en finale toewijzingfl. 286huis G-111
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperMurk Riemers Lamminga


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1679Vianen G-122Johannes Velthuiswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1679Vianen 2 (G-122)Wouter Boumanswoonhuis
  terug