Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vianen 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVianen 20(niet bekend)(niet bekend)G-106G-113


Naastliggers vanVianen 20
ten oostenVianen 22
ten westenVianen 18
ten noordende Vianen


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenplaats


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0232v van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0015v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Berber Hendriksgeb 1780 HRL, ovl 16 sep 1812 HRL, huwt met Willem Moes, ovl wijk G-106; BS ovl 1812; Willem Moes en B.H., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 jul 1806; ondertrouw HRL


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Hendrik Jans Steentjegeb 1746 ... , ovl 4 apr 1812 HRL, timmermansknecht, ovl wijk G-106; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Gosse Abes Schipper... huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1817, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk G-106; eigenaar en gebruiker van wijk G-102, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-103; gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Pieter Cummel... geb 10 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als J. Beernts; wed. P.C. gebruiker van wijk G-106, eigenaar is Willem Moes, 1814. (GAH204); ed. P.C. gebruiker van wijk G-106; eigenaar is Willem Moes, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-106Vianen 20Willem Moes Pieter Cummel wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1654Vianen 20Jan Ages HofmanvarensgezelHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Antje Pieters Bruining... BS huw 1832, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-118; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-106; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Hermanus Annes Hovenier... 1829, ovl 1831, huw 1832, ovl 1842, ovl 1844; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-106; VT1839; H.H. eigenaar van perceel nr. 1351 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 326, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Trijntie Nakoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-106; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-106Harmanus Hovenier34 jtimmermanHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
G-106Trijntie Nak34 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-106Anne Hovenier9 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Jan Hovenier5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Maartie Hovenier3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Paulina Hovenier2 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Ale Alberts de Wilde48 jkorenmeeterHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-106Antie Bruining48 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-106Pieter de Wilde12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-106Maria de Wilde16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-106Albertje de Wilde9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Ale Alberts de Wilde... wijk B-193, wijk A-228, wijk G-118, 165, 195; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk G-106; ... (alles)


1860 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Bernardus Fok... HRL, ovl 17 apr 1860 HRL, huwt met Trijntje Schaafsma, (gk) op 13 mei 1841 HRL, metzelaar, N.H., ovl wijk G-106, zv Johannes F, en Grietje vd Werff; BS huw 1841, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-111; oud 30 jaar, geb ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1654Kerkpad G-104Daniel Alberts Boonstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3830Vianen G-113Rudolph Bisschopwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3830Vianen 20 (G-113)Rudolf Bisschopwoonhuis
  terug