Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vianen 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Vianen 224-1054-1034-096G-106G-112


Naastliggers vanVianen 22
ten westenVianen 20
ten noorden Vianen


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 22Vianen ZZ [staat: ten westen van het eerste perceel in deze akte]twee kamers en een weefwinkel
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oosten*het eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidende hof van het eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenplaats
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Gerryts, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2 van 1/2Govert Hendricks
verkoper q.q.Pieter Gerryts, procuratie hebbende van
verkoper van 1/2 van 1/2Willem Hendricks
verkoper van 1/2 van 1/2Pieter Hendrick
verkoper van 1/2 van 1/2Seerp Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/2 van 1/2Griet Hendricks


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0046r van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 22Oud kerkhof in de Predicants steeg, bij het191‑15‑00 cghuis
koperFrans Hendriks mr. linnenwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastliggersteeg naar het huis Roomen strekkend Rome
naastligger ten oostenFrans Hendriks
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Schut
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoperJan Lammerts te Zutphen


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0269v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 22de straat nevens huis en hof bewoond door ds. Boekholthuis waarin twee woningen
koperJohannes Tjeerds, gehuwd metmr. linnenwever
koperHylkjen Harmens
bewonerde koper Johannes Tjeerds c.u.mr. linnenwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Albert Jacobs koster
naastligger ten zuidenvroedsman Sibren Kannegieter
naastligger ten westenHendrik Doedes
naastligger ten noordende straat naar het kerkhof
verkoper van 1/3Frans Jacobszeevarende
verkoper van 1/3Sjoukjen Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/3Cornelis Jacobsmr. huistimmerman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-105Vianen 22kamer
eigenaarJohannes Tiaerds wed.
gebruikerJohannes Tiaerds wed.
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-105Vianen 22
eigenaarJohannes Tieerds wed.
gebruikerJohannes Tieerds wed.
opmerkingpro deo begeert
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-105Vianen 22
eigenaarwed. Johannes Tjeerds
gebruikerwed. Johannes Tjeerds
opmerkingpro deo begeerd


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0024v van 31 aug 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 22Vianen ZZ [staat: de straat voorbij Roomen naar het kerkhof]350‑00‑00 cghuis waarin 2 kamers
koperLuther Hendriks
koperMarijke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Albert Jacobs Coster
naastligger ten zuidenvroedsman Kannegieter
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVianen [niet vermeld]
verkoperAefke Harmens, weduwe van
verkoperwijlen Jan Willems


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-103Vianen 22kamer
eigenaarLuiter Hendriks
gebruikerLuiter Hendriks
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-103Vianen 22huis
eigenaarwed. Loiter Hendrix
gebruikerwed. Loiter Hendrix
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0086r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 22Vianen [staat: straat lopend van de herberg Roma naar het kerkhof]345‑00‑00 cgwoning en weefwinkel
koperEngbert Jansen Pool, gehuwd metmr. bontwever
koperSybrigjen Hessels
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderFrans Ros c.u.
naastligger ten oostenBeerndt Harmens
naastligger ten zuidenHendrik Corneelis
naastligger ten westenonbebouwd terrein
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoperMarijke Jans, gehuwd met
verkoperHendrik Jansen de Witmr. bontwever
verkoperMarijke Jans voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Luiter Hendriks


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-103Vianen 22huis
eigenaarEgbert Jans Pool
gebruikerEgbert Jans Pool
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-103Vianen 22huis
eigenaarEgbert Jans Pool
gebruikerEgbert Jans Pool
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-096Vianen 22woning
eigenaarPier Eelkes
gebruikerHarmen Klumpert
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: lasten01‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-096Vianen 22woning
eigenaarPier Eelkes
gebruikerHarm. Klumpert
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑04 cg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0232v van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 22Vianen ZZ [staat: groot kerkhof hoek Romastraat wijk G-106]60‑00‑00 cghuis
koperJohannes Hendriks Orisand varensgezel
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVianen [niet vermeld]
verkoperAntje Klumpert, gehuwd met
verkoperJan Geerts
verkoperGeertruid Klumpert, gehuwd met
verkoperKlaas Alberts


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0015v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 22Vianen ZZ [staat: Romastraat ZZ wijk G-106 hoek groot kerkhof]125‑00‑00 cghuis
koperWillem Moes, gehuwd metturfschipper onder Almenum
koperBerber Hendriks onder Almenum
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVianen [niet vermeld]
verkoperJohannes H. Orisand
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van zeekere huizinge cum annexis, wijk G-106, staande op de hoek van het Groot Kerkhof en Romastraat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-096 , pag. 83Vianen 22Willem Moes 0‑15‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 22Berber Hendriksgeb 1780 HRL, ovl 16 sep 1812 HRL, huwt met Willem Moes, ovl wijk G-106; BS ovl 1812; Willem Moes en B.H., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 jul 1806; ondertrouw HRL


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 22Hendrik Jans Steentjegeb 1746 ... , ovl 4 apr 1812 HRL, timmermansknecht, ovl wijk G-106; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 22Gosse Abes Schipper... huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1817, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk G-106; eigenaar en gebruiker van wijk G-102, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-103; gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 22Pieter Cummel... geb 10 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als J. Beernts; wed. P.C. gebruiker van wijk G-106, eigenaar is Willem Moes, 1814. (GAH204); ed. P.C. gebruiker van wijk G-106; eigenaar is Willem Moes, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-106Vianen 22Willem Moeswed Pieter Cummel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1653Vianen 22 Bote Tuininga kantoorbediendeHarlingenhuis en erf (80 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 22Antje Pieters Bruining... BS huw 1832, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-118; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-106; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 22Hermanus Annes Hovenier... 1829, ovl 1831, huw 1832, ovl 1842, ovl 1844; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-106; VT1839; H.H. eigenaar van perceel nr. 1351 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 326, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 22Trijntie Nakoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-106; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-106Harmanus Hovenier34 jtimmermanHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
G-106Trijntie Nak34 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-106Anne Hovenier9 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Jan Hovenier5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Maartie Hovenier3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Paulina Hovenier2 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Ale Alberts de Wilde48 jkorenmeeterHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-106Antie Bruining48 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-106Pieter de Wilde12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-106Maria de Wilde16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-106Albertje de Wilde9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 22Ale Alberts de Wilde... wijk B-193, wijk A-228, wijk G-118, 165, 195; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk G-106; ... (alles)


1860 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 22Bernardus Fok... HRL, ovl 17 apr 1860 HRL, huwt met Trijntje Schaafsma, (gk) op 13 mei 1841 HRL, metzelaar, N.H., ovl wijk G-106, zv Johannes F, en Grietje vd Werff; BS huw 1841, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-111; oud 30 jaar, geb ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1653Romastraat G-106Dirk Tjallingii woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3941Vianen G-112 Rudolph Bisschop woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3941Vianen 22 (G-112)Rudolf Bisschopwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Vianen 22Thomas Beuker


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Vianen 22 Thomas Beukertimmerknechtf. 500f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vianen 22Th.P. Beukertimmerman  terug