Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vianen 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVianen 4(niet bekend)(niet bekend)G-110G-121


Naastliggers vanVianen 4
ten oostenVianen 6
ten westenVianen 2
ten noordende Vianen


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0310r van 13 dec 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 2, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidoostenClaes Piekes de Graad


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0237v van 17 apr 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis Roma


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0199r van 19 jan 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoma


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-110Vianen 4Minne Vink... wijk G-088; gebruikers Bauke Fopma, kleermakersknegt, Marten Fokkes vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-110, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-285; gebruiker Atse P. Bergsma, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-110Vianen 4M Vink ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1678Vianen 4Jan Davids de VriesvarensgezelHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-110Vianen 4Pierkje de Vriesoud 44 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-110; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-110Pierkje de Vries44 jgeenIJlstv, protestant, weduwe
G-110David de Vries17 jIJlstm, protestant, ongehuwd
G-110Abe de Vries1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-110Wietske de Vries10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-110Vianen 4Jouwkje Oebles Platje... vd Sluis op 17 aug 1823 HRL, huw.afk. 3 en 10 aug 1823, wonende te HRL, dienstmeid. N.H., ovl wijk G-110, geslnm vlgs ovlakte ''Plaatje'', dv Oebele Thijssens P, en Joukje Roels; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1678Romastraat G-110Jan David de Vrieswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1678Vianen G-121Murk Riemers Lammingawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1678Vianen 4 (G-121)Lieuwe Veltmanwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vianen 4L.J. (Lourens) Huitenga
  terug