Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vianen 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVianen 6(niet bekend)(niet bekend)G-109G-120


Naastliggers vanVianen 6
ten oostenVianen 8
ten westenVianen 4
ten noordende Vianen


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0237v van 17 apr 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 6Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]350‑00‑00 CGhuis, winkel en tuin
koperBernardus van Thaken weversbaas
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostende Joodse Gemeente
naastligger ten zuidenBernardus van Thaken
naastligger ten westenhet huis Roma Rome
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBerber Harmens, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Budding
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus van Thakens, weversbaas,


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-100 , pag. 57Vianen 6Jielles Zydses


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0199r van 19 jan 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 6Vianen ZZ [staat: aan het kerkhof]118‑00‑00 CGhuis en tuin
koperJohannes Leyenaar mr. metselaar
koperHarmen Schuur koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurder woningHermanus Dirks c.u.
huurder tuinHette van der Veen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHette van der Veen
naastligger ten westenRoma Rome
naastligger ten noordenVianen
verkoper q.q.stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom, curator over
verkoperwijlen Bernardus van Taaken


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Geeske Pietersgeb 1768 ... , ovl 23 mrt 1813 HRL; wijk G-109, dv Dirk Pieters en ...; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Aagje Gabbes... huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1823, huw 1827, ovl 1855; gebruiker van wijk G-109, medegebruiker is Jiellis Siedses wed., gealimenteerd, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Jielles Sietses... hij den Raad van dit geval geen kennisse gegeeven had. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Klaaske eyses Lemsmageb 1795 HRL, ovl 19 feb 1814 HRL; wijk G-109, dv IJse Freerks L, en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Pieter Gelinde... kinderen: Jarig, geb 14 feb 1808 HRL, Jarig, geb 22 feb 1811 HRL, Frederik, geb 22 feb 1811 HRL, ovl wijk G-109, zv Jarig G, en Haukje Antonius; dopen Grote Kerk HRL 1808, 181, BS ovl 1812; wed. P.G. gebruiker van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-109Vianen 6Doopsgezinde Gemeente Jielles Sietses wedgealimenteerd
G-109Vianen 6Doopsgezinde Gemeente Aagje Gabbes


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-109Vianen 6provisionele en finale toewijzingfl. 40woning G-109
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperHendrik van Varel


1825 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
vermeld alsgeschat adresbericht
G-109Vianen 6Woning c.a. in Vianen. Finaal verkocht op 14 dec 1825 bij Hendrik Winter door nots. Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1677Vianen 6Jan Ages HofmanvarensgezelHarlingenhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Sara Sinnemaoud 34 jaar, geb Huizum en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Sjoerd Winkeloud 36 jaar, geb Janum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-109; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Teetske Wouters de Vries... in 1859, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-109, 150; Pieter Gerbens Posttumus en T.W. dV., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Walke L Jonkeroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-109; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-109Vianen 6Rintje Hayes de Jong, overleden op 20 februari 183931 jr, overleden Vianen G 109, gehuwd. (CzOG nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-109Walke Lamm. Jonker28 jschoenmakersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-109Siena van Akkeren29 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-109Elizabeth Jonker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-109Sjoerd Winkel36 jschippersknegtJannumgezin 2, m, protestant, gehuwd
G-109Sara Sinnema34 jHuizumgezin 2, v, protestant, gehuwd
G-109Petrus Winkel3 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-109Doeke Winkel1 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-109Henderika Hofman44 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe
G-109Pieter de Boer15 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
G-109Yetje de Boer16 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-109Sietske de Boer13 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-109Trijntie de Boer11 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-109Jantie de Boer10 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-109Vianen 6Arjen Lammerts Buisman, overleden op 28 februari 18416 jr, overleden Vianen G 109. (CzOG nr. 127) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-109Vianen 6Monse Cornelis Monsma, overleden op 10 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr, geboren Makkum, overleden Romastraat G 109, smid, gehuwd, 7 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Aafke Jacobus Kerkhoven... A-153; VT1839; geb 30 okt 1798, ged 20 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacobus P. Kerkhoven en Janke ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Hendrika Hofman... wijk D-127, wijk G-257, wijk H-115, supp wijk G-474; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Hinke Jagergeb 1781/87 HRL, ovl 12 mei 1852 HRL, ongehuwd, breidster, N.H., dv Meinte J, en Antje Plekker; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-109


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Popkje Meintes de Jager... wijk H-224, N.H., dv Meinte dJ, en Antje Hendriks Plekker; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk D-052, wijk G-109, 121, 148, supp wijk B-230, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Sientje Dirks van Akkeren... BS huw 1838, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-109Vianen 6Johannes Jans Schoenmaker... S, en Leentje Hilarius; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 jaar, geb ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1677Vianen G-120Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
G-109Vianen 6Woning met plaats en bleek in Vianen bij de Romastraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1677Vianen 6 (G-120)Hermanus Schragewoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vianen 6M. (Mintje) Hoekstra
  terug