Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijver 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Vijver 128-085 8-091 E-095E-082
 huisnummer lager  Vijver 128-086 1/28-092 E-095E-082


Naastliggers vanVijver 12
ten oostende Vijver
ten zuidende Vijverstraat
ten westen
ten noordenVijver 10


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Vijver 12 (zuidgevel (Vijverstraat)), HarlingenVijver 12 (zuidgevel (Vijverstraat))Cannegieter SalverdaAfbeelding van een naar links varend schipDeze steen bevond zich vroeger in de muur van het tichelwerk van Cannegieter Salverda, dat stond aan de Oude Trekweg bij Harlingen.
In 1896 is het bedrijf stilgelegd en gedeeltelijk afgebroken. De taskerswoning bleef staan, evenals het westelijke deel van de fabriek, dat verdeeld werd in 6 woningen. Enkele daarvan waren voorheen tijdelijke verblijven. (Zie het boek 'Beeld van de Harlinger Werken' samengesteld door H. Kreger en C. Visser - 1983)


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0086v van 12 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0080r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Gerlofs


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0047v van 6 jul 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Gerlofs


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0152r van 21 apr 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAcke Gerrits


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0393v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Gerryts Trompetter trompetter?


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-085Vijver 12woning
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerHoite Feites
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-086Vijver 12hoff
eigenaarJan P. Oldaen
gebruikerJan P. Oldaen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-085Vijver 12huis
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerHoyte Tietes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-086Vijver 12hoff
eigenaarJan P. Oldaens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan1‑5‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0232r van 24 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZierk Reins


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-085Vijver 12huis
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerHoyte Feytes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0318r van 28 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 12Vijver WZ [staat: Vijverstraat]85‑14‑00 GGhuis
koperCornelis Jansen Oldaans koopman
bewonerSierk Reins
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van Gillis Vermeersch
naastligger ten westenCornelis Jansen Oldaans koopman
naastligger ten noordenIJsbrand Jansen
verkoperSierk Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen Oldaans, koopman, koopt huis wz Vijver. Ten O. de straat, ten Z. wd. Gillis Vermeersch, ten W. de koper, ten N. IJsbrand Jansen. Gekocht van Sierk Reins voor 85 GG 14 st


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-085Vijver 12huis
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerHoyte Feytes
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑03‑06 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0074v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Oudaan


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-086 /2Vijver 12Aukjen Sybrens, bestaande uit 1 persoon02‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-085Vijver 12huis
eigenaarJelle Jetses
gebruikerGrytie Bouwes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-086 /2Vijver 12kamer
eigenaarCornelis Oldaen
gebruikerAukjen Sybrens
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0012v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Oldaans


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0230v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 12Vijver WZ120‑00‑00 GGwoning
koperJielderen Ruirds mr. timmerman
huurderAcke 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenJelle Jetses
naastligger ten westenEeltie Aukes Travaile
naastligger ten noordenEeltie Aukes Travaile
verkoperFockjen Pieters Oldaens, weduwe van
verkoperwijlen Jan Annes Huidekoper
verkoperAcke Sydses, gehuwd met
verkoperSjoerd Hendrikskoopman
verkoperJan Pieters Oldaenskoopman
verkoperJanke Douwes, gehuwd met
verkoperFolkert van der Plaetsboekverkoper
erflaterwijlen Cornelis Jansen Oldaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJilderen Ruirds, mr. timmerman, koopt woning op de Vijver. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten Z. Jelle Jetses, ten W. en N. Eeltje Aukes Travaille. Gekocht van Foekje Pieters Oldaan wv Jan Annes Huidekoper, Acke Sydses x Sjoerd Hendriks, Jan Pieters Oldaen en Janke Douwes x Folkert v.d. Plaats, boekverkoper, als erfgenamen ab intestato van Cornelis Jansen Oldaen, voor 120 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0183r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 12Vijver WZ59‑00‑00 GGwoning
koperJetze Jelles, huiskoopman
huurderJoukjen Douwes 23‑00‑00 CG
naastligger ten oostenVijver [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenClaas Heins
naastligger ten noordenBeernt Ymkes
verkoperJielderen Ruurds, broer van
verkoperHidde Ruurds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetze Jelles, coopman, koopt huis c.a. op de Vijver, thans gehuurd door Joukjen Douwes voor 23 cg. Geen grondpacht. Ten Z. de koper, ten W. Claas Heins, ten N. Beernt Ymkes. Gekocht van Jielderen en Hidde Ruurds, gebroeders, voor 59 gg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0067v van 14 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-091, pag. 168Vijver 12Bouwe Boomsma1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-095Vijver 12Bouwe Jetzes Boomsma... 1814. (GAH204); id. van wijk E-094; gebruiker is Jan J. Park, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-095; gebruiker is Jakkle Rintjes de Boer, varensgesel, 1814. (GAH204); medegebruiker van wijk F-021; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-095Vijver 12Jakkele Rintjes de Boer... de B., en Wijpkje Vroegrijp; BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1839, ovl 1842; gebruiker van wijk E-095, varensgesel; eigenaar is wed. B. Boomsma, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-095Vijver 12B Boomsma wedJakkle Rintjes de Boer varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1211Vijver 12erven Bouwe BoomsmaHarlingenhuis (18 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-095Vijver 12Henrich G Hellandoud 40 jaar, geb Jacobstadt en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-095; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-095Vijver 12Maria P Hamersoud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-095; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-095VijverstraatHenrich Gustaaf Hellund [Helland]40 jzeemanJacobstadtm, protestant, gehuwd
E-095VijverstraatPoptje Maria [Maria Popke Hamers45 jFranekerv, rooms katholiek, gehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 979 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-095Vijver 12Sipkje Balk, overleden op 5 januari 184857 jr (geboren 10/1/1790), overleden Vijverstraat E 95, weduwe, moeder van Stijntje (vrouw van Albertus Jacobus Huese, varensgezel), Hendrik, kleermaker, Doede, opzichter spinfabriek, Ytje, vrijster en Bauke van der Werf, bakkersknecht Amsterdam. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1211Vijverstraat E-095Andries van der Werffwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3581Vijver E-082Andries van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3581Vijver 12 (E-082)Andries K. van der Werfwoonhuis


1974 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Vijver 12Gebouwd op een lege plaats door de Hein Buisman Stichting in 1974


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 12beeldbepalend pand8 van 10
  terug