Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijver 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVijver 28-0918-0918-096E-100E-087


Naastliggers vanVijver 2
ten oostende Vijver
ten zuidenVijver 4
ten westenHondenstraat 10
ten noordende Hondenstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Vijver 2naamloze steeg ten westen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0377r van 30 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0025v van 22 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBroer Aeges


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0224r van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat]750‑00‑00 ggnieuw huis
koperHylcke Joannes c.u.koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenEpe Meynerts c.u.mr. timmerman
naastligger ten westeneen vrije uitgang
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperEpe Meynerts c.u.mr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylcke Joannes, koopman c.u. kopen een nieuw huis in de Vijverstraat [Vijver]. Ten O. en N. de straat, ten Z. de verkopers, ten W. een vrije uitgang. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van mr. timmerman Epe Meynerts c.u., voor 750 GG.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHylcke Johannis


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0080r van 29 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat]982‑14‑08 gghuis
koperJurien Juriens Falck c.u.bakker
koperBeern Pyters c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenEpe Meynerts
naastligger ten westeneen vrije uitgang van Epe Meynerts
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperHylcke Joannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurien Juriens Falck, bakker c.u. en Beern Pyters c.u. kopen een huis in de Vijverstraat [Vijver]. Ten O. en N. de straat, ten Z. en W. Epe Meynerts met een vrije uitgang. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van Hylke Joannes, voor 982 GG 14 st 8 pn.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0205v van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat]1005‑00‑00 gghuis
koperClaes Jansen bakker
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenTierck Hiddes
naastligger ten westenIge Stoffels
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperJurrien Valck c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen [Spits], bakker c.u. kopen een huis in de Vijverstraat [Vijver]. Ten O. en N. de straat, ten Z. Tjerk Hiddes, ten W. Ige Stoffels. Gekocht van Jurien Valck c.u., voor 1005 GG.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0113v van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat]940‑00‑00 gghuis
kopervrijgezel Cornelis Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenTjerk Hiddes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [staat: straat]
verkoperClaas Jansen Spits c.u.bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis, vrijgezel, koopt een huis in de Fiverstraet [Vijver]. Ten O. en N. de straten, ten Z. Tjerk Hiddes. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van bakker Claas Jansen Spits c.u., voor 940 GG.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0172v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 2Vijver WZ20‑00‑00 cggrondpacht van 1-00-00 cg
koperCornelis Cornelis
naastligger ten oostenVijver [niet vermeld]
naastligger ten zuidenvroedsman Tierk Hiddes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/3oud burgervaandrig Harmen Pyters Valck
verkoper van 1/3Gerrit Baniers
verkoper van 1/3Auck Reiners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis koopt de jaarlijkse grondpacht van zijn huis in de Viverstraat [Vijver]. Ten Z. vroedsman Tjerk Hiddes. Gekocht van Harmen Pyters Valck, oud-vaandrig, Gerrit Baniers en Aucke Reiners, elk voor 1/3, voor 20 cg.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0047v van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0147r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTierck Jansen Sanstra


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 8rVijver 2Cornelis Cornelisf. 5000-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0033r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Cornelis


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0034r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Cornelis


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0073r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat ZZ achter de brouwerij van rentmr. Wassenaar]457‑14‑00 gghuis
koperJetse Jelles Stijl koopman
huurderAebe Jansen wijdschipper
naastligger ten oostenVijverstraat
naastligger ten zuidenhuurder Obbe Hansen wijdschipper
naastligger ten westenCornelis Clases
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperTrijntie Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Cornelis


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127v van 25 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat ZZ achter de brouwerij van rentmr. Wassenaar]690‑00‑00 cghuis
koperClaas Romckes, gehuwd metwijdschipper
koperGrietie Poppes
naastligger [schuin tegenover]achter de brouwerij van Hessel Wassenaar rentmeester
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenObbe Hansen wijdschipper
naastligger ten westen*een vrije in- en uitgang
naastligger ten westenCornelis Claesen
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperJetse Jelles Stijl, gehuwd met
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Romckes wijdschipper x Grietie Poppes kopen een huis in de Vijverstraat achter de brouwerij van rentmeester Hessel Wassenaar. Ten O. en N. de Vijverstraat, ten Z. wijdschipper Obbe Hansen, ten W. Cornelis Claesen. geen grondpacht. Gekocht van Jetse Jelles Stijl x Trijntie Jans voor 690 CG.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0177v van 10 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Romckes


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0261v van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 2Vijver WZ hoek Hondenstraat [staat: Vijverstraat op de hoek van de Vijver]450‑00‑00 cghuis
koperHylcke Joris schuitschipper
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenObbe Hansen de Bok
naastligger ten westenObbe Hansen de Bok
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperClaes Romkes c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-091 , folio 155Vijver 2huis
eigenaarClaes Romkes
eigenaarnu Hylcke Joris
gebruikerHylcke Joris
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-091 , folio 102rVijver 2huis
eigenaarHylcke Joris
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑9‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHylke Joris


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136r van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHylke Joris
naastligger ten noordenvrije in- en uitgang naar de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0244r van 8 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHylke Joris schipper
naastligger ten noordenvrije uit- en ingang naar de Vijverstraat


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0257v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 2Vijver WZ hoek Vijverstraat316‑00‑00 gghuis
koperTheodorus Crytenburgh, gehuwd metmedicinae doctor
koperAnna Swaga
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenals bewoner Jacob Andries
naastligger ten westenals bewoner Jacob Andries
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperHyltie Jans c.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-091 , folio Vijver 2huis
eigenaarHylke Joris
gebruikerHylke Joris
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0170v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 2Vijver WZ [niet vermeld]331‑07‑00 gghuis
koperOtte Joris de Haen, gehuwd metschipper
koperYdske Dirks
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenHyltie Joris
naastligger ten westenHyltie Joris
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperTheodorus van Krytenburgmedicinae doctor
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Joris de Haen, schipper x Ydske Dirks kopen een huis. Ten O. en N. de Vijverstraat, ten Z. en W. Hyltie Joris.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-091 , folio 102vVijver 2huis
eigenaarOtte Joris
gebruikerHendrik Stoffels
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-091 , folio 102vVijver 2huis
eigenaarOtte Joris
gebruikerOtte Joris
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0201r van 26 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Joris


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-091 , folio 103vVijver 2huis
eigenaarOtte Joris
gebruikerOtte Joris
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-091 , folio 103vVijver 2huis
eigenaarOtte Joris
gebruikerOtte Joris
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0023v van 17 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJooris Ottes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-096 , folio 173rVijver 2huis
eigenaarAnne H. de Haan
gebruikerAnne H. de Haan
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Douwes
huurwaarde32‑00‑00 cg
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-096 , folio 173rVijver 2huis
eigenaarAnna Hyltjes de Haar nom.ux.
gebruikerAnna Hyltjes de Haar
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerClaas Willems
huurwaarde32‑00‑00 cg
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0091v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenElisabeth Annes de Haan, gehuwd met


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-096 , folio 173rVijver 2huis
eigenaarD. Hingst
gebruikerMichiel Jansen
huurwaarde34‑00‑00 cg
huurwaarde totaal94‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑10‑00 cg
huurwaarde totaal89‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑05‑06 cg
opmerking[samengenomen met 8-095]


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0166r van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Barend Schultz


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0168v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Bartles c.u.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0071r van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Bartles c.u.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0133r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Barend Schultz


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-096 , pag. 168Vijver 2Bruin Claasen Roorda 4‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-100Vijver 2Rinse Harmens Smit... 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1825; gebruiker van wijk E-100, varensgesel; medegebruiker Jan Dirks de Vries, varensgesel; eigenaar is Jan Barend Scholtz, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-100Vijver 2Jan Barend ScholtzRinse H Smitvarensgesel
E-100Vijver 2Jan Barend ScholtzJan Dirks de Vriesvarensgesel


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 130 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-100Vijver 2Agatha Taekes van der Veer, overleden op 5 maart 1822dochter van Taeke Jans van der Veer, scheepskapitein (Vijverstraat E 100) en Trijntje Hendriks Tamsma, zuster van minderjarige Ecco en Jan Taekes van der Veer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 27 van 10 mrt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-100Vijver 2provisionele en finale toewijzingfl. 450huis
 
verkoperHendrik Feikes de Boer
koperDirk Terpstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1206Vijver 2Dirk Terpstra kleermakerHarlingenhuis (80 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-100Vijver 2Frans B. de Boeroud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-100; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-100Vijver 2Hendrik van der Zeeoud 28 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-100 VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-100Vijver 2Wytske Liekles Webber... van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-100; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-100Op de VijverHendrik van der Zee28 jzeemanHindelopengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-100Op de VijverDieuwke S Blok27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-100Op de VijverWytske Webber52 j[zeeman]Harlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-100Op de VijverAnna Kruif16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-100Op de VijverFrans Betting de Boer29 jzeeman*Harlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-100Vijver 2Dooitse Stooker, overleden op 15 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 40 jr (geboren 3/12/1803), werkman, overleden op de Vijver E 100, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-100Vijver 2Jan Pieters Kerkhoven... Katholiek, zv Pieter K, en Gertke Wybes Meelman; BS huw 1856, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk A-234, wijk E-100, wijk H-045; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1206Hondenstraat E-071Hendrik J. de Vries woonhuis
Sectie A nr. 1206Vijverstraat E-100Klaas en Hendrik Johan Bleeker woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1206Vijver E-087 Anne Reinders Blijstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1206Vijver 2 (E-087)Jan Nieuwenhuiswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijver 2J. v/d Bergsigarenmaker


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17054
Vijver 2Adrianus Johannes van der Hoeff


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijver 2C. (Cornelis) Elgersma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 2rijksmonument 20745


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8200Vijver 2


2023
0.12276482582092


  terug