Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijver 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Vijver 2 8-090 8-096 E-100 E-087
Naastliggers vanVijver 2
ten oostende Vijver
ten zuidenVijver 4
ten westenHondenstraat 10
ten noordende Hondenstraat


aangrenzende stegensteeg
Vijver 2naamloze steeg ten westen


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0025v van 22 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBroer Aeges


1650 - variaadresbronbericht
Vijver 2Hein Buisman StichtingBouwjaar ca. 1650


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0224r van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat]nieuw huis
 
koperHylcke Joannes c.u.koopman750-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenEpe Meynerts c.u.mr. timmerman
naastligger ten westeneen vrije uitgang
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperEpe Meynerts c.u.mr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylcke Joannes, koopman c.u. kopen een nieuw huis in de Vijverstraat [Vijver]. Ten O. en N. de straat, ten Z. de verkopers, ten W. een vrije uitgang. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van mr. timmerman Epe Meynerts c.u., voor 750 GG.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHylcke Johannis


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0080r van 29 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperJurien Juriens Falck c.u.bakker982-14-08 GG
koperBeern Pyters c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenEpe Meynerts
naastligger ten westeneen vrije uitgang van Epe Meynerts
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperHylcke Joannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurien Juriens Falck, bakker c.u. en Beern Pyters c.u. kopen een huis in de Vijverstraat [Vijver]. Ten O. en N. de straat, ten Z. en W. Epe Meynerts met een vrije uitgang. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van Hylke Joannes, voor 982 GG 14 st 8 pn.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0205v van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperClaes Jansen bakker1005-00-00 GG
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenTierck Hiddes
naastligger ten westenIge Stoffels
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperJurrien Valck c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen [Spits], bakker c.u. kopen een huis in de Vijverstraat [Vijver]. Ten O. en N. de straat, ten Z. Tjerk Hiddes, ten W. Ige Stoffels. Gekocht van Jurien Valck c.u., voor 1005 GG.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0113v van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis
 
kopervrijgezel Cornelis Cornelis 940-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenTjerk Hiddes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [staat: straat]
verkoperClaas Jansen Spits c.u.bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis, vrijgezel, koopt een huis in de Fiverstraet [Vijver]. Ten O. en N. de straten, ten Z. Tjerk Hiddes. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van bakker Claas Jansen Spits c.u., voor 940 GG.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0172v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZgrondpacht van 1-00-00 CG
 
koperCornelis Cornelis 20-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver [niet vermeld]
naastligger ten zuidenvroedsman Tierk Hiddes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/3oud burgervaandrig Harmen Pyters Valck
verkoper van 1/3Gerrit Baniers
verkoper van 1/3Auck Reiners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis koopt de jaarlijkse grondpacht van zijn huis in de Viverstraat [Vijver]. Ten Z. vroedsman Tjerk Hiddes. Gekocht van Harmen Pyters Valck, oud-vaandrig, Gerrit Baniers en Aucke Reiners, elk voor 1/3, voor 20 cg.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0047v van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0147r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTierck Jansen Sanstra


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0033r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Cornelis


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0034r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Cornelis


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0073r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat ZZ achter de brouwerij van rentmr. Wassenaar]huis c.o.a.
 
koperJetse Jelles Stijl koopman457-14-00 GG
huurderAebe Jansen wijdschipper
naastligger ten oostenVijverstraat
naastligger ten zuidenhuurder Obbe Hansen wijdschipper
naastligger ten westenCornelis Clases
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperTrijntie Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Cornelis


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127v van 25 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [staat: Vijverstraat ZZ achter de brouwerij van rentmr. Wassenaar]huis
 
koperClaas Romckes, gehuwd metwijdschipper690-00-00 CG
koperGrietie Poppes
naastliggerachter de brouwerij van Hessel Wassenaar rentmeester
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenObbe Hansen wijdschipper
naastligger ten westen*een vrije in- en uitgang
naastligger ten westenCornelis Claesen
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperJetse Jelles Stijl, gehuwd met
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Romckes wijdschipper x Grietie Poppes kopen een huis in de Vijverstraat achter de brouwerij van rentmeester Hessel Wassenaar. Ten O. en N. de Vijverstraat, ten Z. wijdschipper Obbe Hansen, ten W. Cornelis Claesen. geen grondpacht. Gekocht van Jetse Jelles Stijl x Trijntie Jans voor 690 CG.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0177v van 10 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Romckes


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-090Vijver 2huis
eigenaarObbe Hansen
gebruikerObbe Hansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0261v van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ hoek Hondenstraat [staat: Vijverstraat op de hoek van de Vijver]huis
 
koperHylcke Joris schuitschipper450-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenObbe Hansen de Bok
naastligger ten westenObbe Hansen de Bok
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperClaes Romkes c.u.


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-090Vijver 2huis
eigenaarObbe Hansen
opmerkingbetaeld aen den executeur
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHylke Joris


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136r van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHylke Joris
naastligger ten noorden*vrije in- en uitgang naar de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0244r van 8 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHylke Joris schipper
naastligger ten noordenvrije uit- en ingang naar de Vijverstraat


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-090 Vijver 2huis
eigenaarJacob Andries
gebruikerJacob Andries
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0257v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ hoek Vijverstraathuis
 
koperTheodorus Crytenburgh, gehuwd metmedicinae doctor316-00-00 GG
koperAnna Swaga
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenals bewoner Jacob Andries
naastligger ten westenals bewoner Jacob Andries
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperHyltie Jans c.u.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0170v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 2Vijver WZ [niet vermeld]huis
 
koperOtte Joris de Haen, gehuwd metschipper331-07-00 GG
koperYdske Dirks
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenHyltie Joris
naastligger ten westenHyltie Joris
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperTheodorus van Krytenburgmedicinae doctor
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Joris de Haen, schipper x Ydske Dirks kopen een huis. Ten O. en N. de Vijverstraat, ten Z. en W. Hyltie Joris.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-090 Vijver 2huis
eigenaarHylke Joris
gebruikerHylke Joris
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-090 Vijver 2Hyltje Joris, bestaande uit 6 personenheeft 3 soons, alle smakschippers, die niet onder dit huysgesin begreepen zijn, en weigert desselfs naemen op te geeven, om daer door deese quotisatie sig te onttrekken
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-090 Vijver 2eerste zoon, bestaande uit 1 persoonvan Hyltje Joris
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-090 Vijver 2tweede zoon, bestaande uit 1 persoonvan Hyltje Joris
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-090 Vijver 2derde zoon, bestaande uit 1 persoonvan Hyltje Joris
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-090 Vijver 2huis
eigenaarHyltje Joris
gebruikerHyltje Joris
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0201r van 26 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOtte Joris


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0023v van 17 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJooris Ottes


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0091v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenElisabeth Annes de Haan, gehuwd met


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0166r van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Barend Schultz


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0168v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Bartles c.u.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0071r van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit Bartles c.u.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0133r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Barend Schultz


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-096 Vijver 2Bruin Claasen Roorda4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Vijver 2Rinse Harmens Smit... 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1825; gebruiker van wijk E-100, varensgesel; medegebruiker Jan Dirks de Vries, varensgesel; eigenaar is Jan Barend Scholtz, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-100Vijver 2Jan Barend Scholtz Rinse H Smit varensgesel
E-100Vijver 2Jan Dirks de Vries varensgesel


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-100Vijver 2Agatha Taekes van der Veer, overleden op 5 maart 1822dochter van Taeke Jans van der Veer, scheepskapitein (Vijverstraat E 100) en Trijntje Hendriks Tamsma, zuster van minderjarige Ecco en Jan Taekes van der Veer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 27 van 10 mrt 1827
adressoortbedraggebruik
E-100Vijver 2provisionele en finale toewijzingfl. 450huis
 
verkoperHendrik Feikes de Boer
koperDirk Terpstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1206Vijver 2Dirk Pieters TerpstraHarlingenkleermakerhuis (80 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Vijver 2Frans B. de Boeroud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-100; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Vijver 2Hendrik van der Zeeoud 28 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-100 VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Vijver 2Wytske Liekles Webber... van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-100; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-100Op de VijverHendrik van der Zee28 jHindelopengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
E-100Op de VijverDieuwke S Blok27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-100Op de VijverWytske Webber52 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, [zeeman]
E-100Op de VijverAnna Kruif16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-100Op de VijverFrans Betting de Boer29 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, zeeman*


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-100Vijver 2Dooitse Stooker, overleden op 15 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 40 jr (geboren 3/12/1803), werkman, overleden op de Vijver E 100, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Vijver 2Jan Pieters Kerkhoven... Katholiek, zv Pieter K, en Gertke Wybes Meelman; BS huw 1856, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk A-234, wijk E-100, wijk H-045; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1206E-071 (Hondenstraat)Pieter de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1206E-100 (Vijverstraat)Anne R. Blijstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1206E-087 (Vijver)Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1206Vijver 2 (E-087)Jan Nieuwenhuiswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijver 2J. v/d Bergsigarenmaker


1931 - kentekenadresnaam
B-17054
Vijver 2Adrianus Johannes van der Hoeff


1965 - adresboekadresnaam
Vijver 2C. (Cornelis) Elgersma


1974 - variaadresbronbericht
Vijver 2Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 2rijksmonument 20745


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8200Vijver 2
  terug