Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijver 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijver 38-076 8-083 E-103E-102


Naastliggers vanVijver 3
ten oostenKleine Bredeplaats 18
ten zuidenVijver 5
ten westende Vijver
ten noordenVijver 1


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0065v van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyn Paals


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0079r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 3Vijver [staat: Vieverstraat]545‑00‑00 GGnieuw huis en ledige plaats
koperReyn Paals, gehuwd metveerschipper
koperGriet Everts
verpachter grondverkoper Pier Piers 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTrijn Stevens brandewijnbrandster
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordenhuis van Wybe korfmaker
verkoperPier Piers, enkuiper
verkoperAntgie Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyn Paals, veerschipper x Griet Everts kopen een nieuw huis en ledige plaats in de Vijverstraat. Ten Z. brandewijnbrandster Trijn Stevens, ten N. korfmaker Wybe. Grondpacht 14 st aan de verkopers. Gekocht van kuiper Pier Piers x Antgie Pyters voor 545 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0122r van 5 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyn Paals


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0183r van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyn Paals


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0063v van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyn Paals


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0127r van 19 apr 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyn Paals


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0102r van 21 jan 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 3Vijver OZ [staat: Vijverstraat]0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFonger Buues
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Tierx
crediteur (triumphant)Atke Jacobs
verkoper (gesuccumbeerde)Rein Paals


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0108v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 3Vijver OZ [staat: Vijverstraat]0‑00‑00 GGhuis en ledige plaats, strekkende oostwaarts uit tot aan het huis van Pier Pierssen
koper provisioneelN. N.
verpachter grondPier Pierssen 0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFonger Bouwes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Pier Pierssen
verkoperRein Paals voor zich en zijn onmondige kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Griet Ewerts
verkoperAgge Lieuwes voor zijn vrouw, een dochter van Rein Paals
verkoperRincke Tyallings voor zijn vrouw, een dochter van Rein Paals


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0113r van 4 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 3Vijver OZ [staat: Vijverstraat]415‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koper finaalN. N.
bewonerReiner Paals
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFonger Bouwes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Pier Pierssen
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0151v van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRein Paels


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161v van 14 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0073v van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyn Pals


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079v van 21 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0002v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSioerd Claesen grootschipper


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0128v van 16 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSioerd Claeses


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029r van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjoerd Claases


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010va van 15 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenImck Uilkes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0065v van 15 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenImck Uilkes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0159r van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjoerd Claessen


1682 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 203r van 18 jul 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Vijver 3
overledeneYmck Uylckes, weduwe van
wijlen Pieter Jansen in 't Seepaert alhierwaagmeester
wijlen Antie Pieters, gehuwd (x) met
wijlen vroedsman Jan Symens
burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, geauthoriseerde curator over
Jancke Jans kind uit (x)
Symen Jans kind uit (x)
Imckjen Jans kind uit (x)
Dirk Pieters
Antie Pieters
wijlen Jan Pieters Vinckelbosch, gehuwd (y) metkapitein
wijlen Lijsbeth Cornelissen
Gerryt Buwes Schyre, geauthoriseerde curator
Cornelis Cornelissen, geauthoriseerde curator en over
Pieter Jansen kind uit (y)
Antie Jansen kind uit (y)
Jan Jansen kind uit (y)
Cornelis Jansen kind uit (y)
Uylcke Pieters zoon van de overledenegrootschipper
Jeltie Huyberts, weduwe (z) van
wijlen Pieter Pieters
Sijke Pieters minderjarig kind uit (z)
Maycke Pieters minderjarig kind uit (z)
Bauckjen Pieters, gehuwd met
Faes Olpherts
Trijntie Pieters, gehuwd met
Baucke Rinses
aangeverGeertie Pieters jongedochter, major annis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0203r] Ontsegelinge van slotten, sampt inventarisatie ende beschrijvinge gedaan, ten overstaan van de heere burgemeester Take Wybrants Jellema als mede commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuise van wijlen Ymck Uylckes weduw van wijlen Pieter Jansen waeghmeester in 't Seepaert alhier, ten versoecke van de hopman Seerp Lammerts Swerms als geauthoriseerde curator over de drie naegelaten kinderen van wijlen Antie Pieters bij wijlen de vroedsman Jan Symens in echte getogen met naamen Jancke, Symen ende Imckjen Jans, Dirck ende Antie Pieters voor hun selven, Gerryt Buwes Schyre ende Cornelis Cornelissen grootschipper als geauthoriseerde curatores over de vier kinderen van wijlen de capitein Jan Pieters Vinckelbosch, met namen Pieter, Antie, Jan ende Cornelis Jansen bij wijlen Lijsbeth Cornelissen in echte getogen, Uylcke Pieters grootschipper als soon van de overleden voor hem selven, Jeltie Huiberts weduw wijlen Pieter Pieters als moeder ende [0203v] wettige voorstanderse over haar twe minderjarige kinderen bij den selven haren man in echte getogen met namen Sijke ende Maycke Pieters, Bauckjen Pieters echte huyvrouw van Faes Olpherts, voor haer selven ende Trijntie Pieters echte huysvrouw van Baucke Rinses ende eindelyck Geertie Pieters jongedochter, doch rede allange major annis, alle te samen in dier qualiteit erffgenamen van de overleden Impk Uylckes, ende dat op het aengeven van de gedachte Geertie Pieters als desen sterfhuise meest gefrequenteert hebbende, die ook bij desen onder solemnelen eede in handen van welgedachte heere commissaris belooft heeft om alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven sonder met haer weten iets te verswijgen, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert so volght. Actum den 18e july 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063ra van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 3Vijver OZ300‑07‑00 GGhuis
koper provisioneelHessel Wytses Wassenaer oud rentmeester van Harlingen
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenJan Fransen
naastligger ten zuidenRienck Heyns
naastligger ten westenVijver
naastligger ten noordenJan Cornelis
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ymck Uyclkes, gehuwd met
verkoperwijlen Pieter Jansenwaagmeester


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0075r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Fransen


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0181v van 18 sep 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 3Vijver OZ [staat: Vijverstraat]145‑00‑00 GGhuis
koperDirck Hugens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransen
naastligger ten zuidenSimon Cornelis
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenJan Cornelis rogmeter
verkoperburgemeester Hessel Wassenaar c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-076Vijver 3huis
eigenaarJan Takes
gebruikerJan Takes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0020r van 28 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 3Vijver OZ [staat: Vijverstraat]255‑00‑00 CGhuis
koperReiner Cornelis c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransens
naastligger ten zuidenSimen Cornelis
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Cornelis
verkoperDirck Hugens, gehuwd met
verkoperStijntie Hendriks


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-076Vijver 3huis
eigenaarJan Takes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0054r van 26 nov 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReiner Cornelis


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 3Vijver OZ [staat: Vijverstraat]317‑10‑00 CGhuis
koperJanke Rinties de Vos, weduwe van
koperwijlen Hessel Jansen
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransens
naastligger ten zuidenSimon Cornelis
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Cornelis
verkoperReiner Cornelis, weduwnaar van
verkoperwijlen Trijntie Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Rinties de Vos wv Hessel Jansen koopt een huis oz Vijver [staat: Vijverstraat].


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-076Vijver 3huis
eigenaarJan Taekes
gebruikerJan Taekes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-076Vijver 3huis
eigenaarJan Taekes
gebruikerJan Taekes cum soc.
huurwaarde43‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-076 Vijver 3Jan Sytses Bakker, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-076Vijver 3huis
eigenaarburgemr. de Boer
gebruikerJan Sytses Bakker cum soc.
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑03‑10 CG
opmerkingeen achterkamer ledig


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0150r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrytie Hessels


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0149r van 28 apr 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 3Vijver OZ [niet vermeld]251‑00‑00 GGhuis
koperJan Heins schoolmeester stadsweeshuis
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Hessel Wytses Wassenaar 0‑14‑00 CG
verpachter grondwijlen Trijntje Harmens Valk
huurder benedenCornelis Hendriks c.u.
bewoner bovende verkoopster, wijlen Grytje Hessels
naastligger ten oostenSjoerd Bouwes Bosscha
naastligger ten zuidenSjoerd Bouwes Bosscha
naastligger ten westenVijver of straat
naastligger ten noordende weduwe van Gerryt Gerryts
verkoper q.q.Jan Pyters Oldaens, executeur en redder van
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen Grytje Hessels bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrondpacht 14 st aan erven Hessel Wytses Wassenaar en Trijntje Harmens Valk, indertijd echtelieden.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0213r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Heins


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096v van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Heins


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 3Vijver OZ85‑21‑00 GGhuis
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid
huurderTomas Eiberts 0‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSj. Schrik koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVijver
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Claas Heins


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0262r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 3Vijver OZ555‑07‑00 GGhuis
koperLucas Pieters, gehuwd metmr. grofsmid
koperFokeltje Andries
huurderMarten Smit 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPoppe Perzijn
naastligger ten zuidenThomas Jans
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenS. Schrik
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0017r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeile Dirks Faber


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-083, pag. 167Vijver 3Wopke Djoerds4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-103Vijver 3Albert van Eeken... met Jan L. Faber, van wijk D-031; gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); id. van wijk E-103; gebruiker J.C. Fokkens, commies; 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Schelte vd Hoeven, van wijk E-207; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-103Vijver 3J. C Fokkensgebruiker van wijk E-103, commies, eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-103Vijver 3Albert van Eeken & Comp J C Fokkens commis


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 145 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-103Vijver 3Rinse Harmens Smits, overleden op 28 april 1825man van Aafke Thomas Stuff (De Vijver E 103), vader van minderjarige Hermanus, Trijntje, Thomas, Antje en Johanna Rinses Smits. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 60 van 12 jul 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-103Vijver 3koopaktefl. 400huis E-103
 
verkoperAnne Sjoerds Foekens
koperHans Wybrandus van Straten
koperHouwkjen Thomas Poelstra
Wilhelmina Weddelooper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1227Vijver 3Anne Johannes DijkvarensgezelHarlingenhuis en erf (85 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 11 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-103Vijver 3Tjeerdtje Jacobs van Slooten, overleden op 1 november 1835dochter van Jacob van Slooten, stadsbode Vijverstraat E 103, zuster van afwezige Johannes, militair Ned. Indien, Sipke, koopman, Hiltje, naaister, Wybe, bakker Abbekerk/NH en Hendrik Jacobs van Slooten, 2e luitenant Vlissingen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-103Op de VijverDouwe Siderius26 jverwer en glasemakerHarlingenm, protestant, gehuwd
E-103Op de VijverGrietje Aené20 jSt Jacobv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-103Vijver 3Eeke Dirksgeb 1789 HRL, ovl 29 sep 1858 HRL, ongehuwd, Nederlands Hervormd; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-103Vijver 3Geertje Sybesgeb 1785 HRL, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104, wijk H-108, supp wijk G-437


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1227Vijverstraat E-103Antje R. Smit vrouw van Gooike A. van Slootenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1227Vijver E-102Antje Rinses Smit, vrouw van G.A. van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3595Vijver 3 (E-102)A.A. Snijderwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Vijver 3 Jan de Vriesbootwerkerf. 800f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijver 3J. de Vriesbootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijver 3F. (Fedde) v.d. Molen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 3beeldbepalend pand6 van 10
  terug