Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijver 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijver 3 8-076 8-083 E-103 E-102
Naastliggers vanVijver 3
ten zuidenVijver 5
ten westende Vijver
ten noordenVijver 1


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0108v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 3Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis en lege plaats, strekkende oostwaarts uit tot aan het huis van Pier Piersse
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondPier Pierssen 0-17-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFonger Bouwes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Pier Pierssen
verkoperRein Paals voor hemzelf en als vader over, weduwnaar van
verkoperwijlen Griet Ewerts
verkoperAgge Lieuwes voor zijn vrouw, een dochter v
verkoperRincke Tyallings voor zijn vrouw, een dochter v


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0113r van 4 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 3Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis en lege plaats
 
koper finaalN. N. 415-00-00 GG
bewonerReiner Paals
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFonger Bouwes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Pier Pierssen
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0151v van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRein Paels


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161v van 14 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0073v van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReyn Pals


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079v van 21 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0002v van 7 jan 1655 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSioerd Claesen grootschipper


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0128v van 16 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSioerd Claeses


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029r van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSjoerd Claases


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010va van 15 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenImck Uilkes


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0065v van 15 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenImck Uilkes


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0159r van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSjoerd Claessen


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063ra van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 3Vijver OZhuis
 
koper provisioneelHessel Wytses Wassenaer oud rentmeester van Harlingen300-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenJan Fransen
naastligger ten zuidenRienck Heyns
naastligger ten westenVijver
naastligger ten noordenJan Cornelis
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ymck Uyclkes, gehuwd met
verkoperwijlen Pieter Jansenwaagmeester


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0075r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Fransen


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0181v van 18 sep 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 3Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperDirck Hugens c.u.145-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Fransen
naastligger ten zuidenSimon Cornelis
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenJan Cornelis rogmeter
verkoperburgemeester Hessel Wassenaar c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-076 Vijver 3huis
eigenaarJan Takes
gebruikerJan Takes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0020r van 28 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 3Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperReiner Cornelis c.u.255-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Fransens
naastligger ten zuidenSimen Cornelis
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Jan Cornelis
verkoperDirck Hugens, gehuwd met
verkoperStijntie Hendriks


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-076 Vijver 3huis
eigenaarJan Takes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0054r van 26 nov 1719 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Hendrix Blauw


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 3Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperJanke Rinties de Vos, weduwe van317-10-00 CG
koperwijlen Hessel Jansen
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Fransens
naastligger ten zuidenSimon Cornelis
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Jan Cornelis
verkoperReiner Cornelis, weduwnaar van
verkoperwijlen Trijntie Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Rinties de Vos wv Hessel Jansen koopt een huis oz Vijver [staat: Vijverstraat].


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-076 Vijver 3huis
eigenaarJan Taekes
gebruikerJan Taekes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-076 Vijver 3huis
eigenaarJan Taekes
gebruikerJan Taekes c.s.
huurwaarde43-10-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-076 Vijver 3Jan Sytses Bakker, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0149r van 28 apr 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Gerryt Gerryts


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0213r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Heins


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096v van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Heins


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 3Vijver OZhuis
 
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid85-21-00 GG
huurderTomas Eiberts 0-00-00 CG
naastligger ten oostenSj. Schrik koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVijver
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Claas Heins


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0262r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 3Vijver OZhuis
 
koperLucas Pieters, gehuwd metmr. grofsmid555-07-00 GG
Fokeltje Andries
huurderMarten Smit 40-00-00 CG
naastligger ten oostenPoppe Perzijn
naastligger ten zuidenThomas Jans
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenS. Schrik
Bartle Tuininga, curator
Cornelis Jans, curator
Johannes Jacobs, curator
Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
Janke Sybes


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0017r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMeile Dirks Faber


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-083 Vijver 3Wopke Djoerds4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-103Vijver 3Albert van Eeken... met Jan L. Faber, van wijk D-031; gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); id. van wijk E-103; gebruiker J.C. Fokkens, commies; 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Schelte vd Hoeven, van wijk E-207; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-103Vijver 3J. C Fokkensgebruiker van wijk E-103, commies, eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-103Vijver 3Albert van Eeken & Comp J C Fokkens commis


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-103Vijver 3Rinse Harmens Smits, overleden op 28 april 1825man van Aafke Thomas Stuff (De Vijver E 103), vader van minderjarige Hermanus, Trijntje, Thomas, Antje en Johanna Rinses Smits. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 60 van 12 jul 1827
adressoortbedraggebruik
E-103Vijver 3koopaktefl. 400huis E-103
 
verkoperAnne Sjoerds Foekens
koperHans Wybrandus van Straten
koperHouwkjen Thomas Poelstra
Wilhelmina Weddelooper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1227Vijver 3Anne Johannes DijkHarlingenvarensgezelhuis en erf (85 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-103Vijver 3Tjeerdtje Jacobs van Slooten, overleden op 1 november 1835dochter van Jacob van Slooten, stadsbode Vijverstraat E 103, zuster van afwezige Johannes, militair Ned. Indien, Sipke, koopman, Hiltje, naaister, Wybe, bakker Abbekerk/NH en Hendrik Jacobs van Slooten, 2e luitenant Vlissingen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-103Op de VijverDouwe Siderius26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, verwer en glasemaker
E-103Op de VijverGrietje Aené20 jSt Jacobv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-103Vijver 3Eeke Dirksgeb 1789 HRL, ovl 29 sep 1858 HRL, ongehuwd, Nederlands Hervormd; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-103Vijver 3Geertje Sybesgeb 1785 HRL, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104, wijk H-108, supp wijk G-437


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1227E-103 (Vijverstraat)Antje R. Smit vrouw van Gooike A. van Slootenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1227E-102 (Vijver)Antje Rinses Smit, vrouw van G.A. van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3595Vijver 3 (E-102)A.A. Snijder


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijver 3 Jan de Vriesbootwerker
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijver 3J. de Vriesbootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Vijver 3F. (Fedde) v.d. Molen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 3beeldbepalend pand6 van 10
  terug