Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijver 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijver 4 8-089 8-095 E-099 E-086
Naastliggers vanVijver 4
ten oostende Vijver
ten zuidenVijver 6
ten westenHondenstraat 8
ten noordenVijver 2


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0377r van 30 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvijver


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0025v van 22 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0133v van 14 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten[het steegje naar] hof en plaats van Reyner Hendrix
naastligger ten zuidenhof en plaats van Reyner Hendrix


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0133v van 14 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten[het steegje naar] hof en plaats van Reyner Hendrix
naastligger ten zuidenhof en plaats van Reyner Hendrix


1650 - variaadresbronbericht
Vijver 4Hein Buisman StichtingBouwjaar ca. 1650


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0224r van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEpe Meynerts c.u.mr. timmerman


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 4Vijver WZ [staat: Vijverstraat]nieuw huis
 
koperTierck Hiddes c.u.1000-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
toehaaktwee ducatons
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenWybren Huisman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHylcke Johannis
verkoperEpe Meinerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Hiddes koopt een nieuw huis op de Vijver. Ten O. de straat, ten N. Hylcke Johannes, ten Z. Wybren, huisman. Gekocht van Ipe Meinerts, voor 1000 gg. en 2 ducatons.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0080r van 29 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEpe Meynerts


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0205v van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTierck Hiddes


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0113v van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjerk Hiddes


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0172v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Tierk Hiddes


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0047v van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 4Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperTierck Jansen Sanstra, gehuwd met1800-00-00 CG
koperMarijcke Buwes
naastligger ten oostenVijver [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde heer Tierck Hiddes de Vriesluitenant-admiraal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Jansen Sanstra x Marijcke Buwes kopen een huis in de Vijverstraat [Vijver]. In deze acte wordt verwezen naar de condities in oude koopbrieven. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Ltn. Admiraliteit Tjerck Hiddes de Vries, voor 1800 cg. en een dubbele ducaat.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0147r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTierck Jansen Sanstra


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0033r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 4Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperObbe Hansen de Bock, gehuwd metgrootschipper825-00-00 GG
koperTrijntie Sjoerdts
protesteert vanwege een reversaalBarent Hiddes de Vries, curator over
protesteertde kinderen van wijlen Tjeck Hiddes de Vriesluitenant-admiraal van de Landschappe
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenMeinert Claessen wijdschipper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Cornelis
verkoperTjerck Jansen Sanstra, gehuwd met
verkoperMaycke Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaObbe Hansen de Bock, grootveerschipper x Trijntje Sjoerdts koopt huis c.a. in de Vijver. Ten O. die straat, ten Z. wijdschipper Meinert Claessen, ten N. Cornelis Cornelis. Vrij achter in- en uitgang ten N. in de Hondenstraat. Gekocht van Tjerk Jansen Sanstra x Maycke Bouwes. (Er is geniaard door Barent Hiddes de Vries, als curator over de kinderen van wl. Tjerck Hiddes de Vries, vanwege de niet betaalde laatste termijn toen Tjerk Jansen Sanstra dit huis kocht. Deze termijn moet direct van de koopsom betaald worden).


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0034r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjerck Jansen Sanstra, gehuwd met
naastligger ten zuidenMaycke Bouwes


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0073r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhuurder Obbe Hansen wijdschipper


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127v van 25 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenObbe Hansen wijdschipper


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0368v van 22 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenObbe Hansen de Bock wijdschipper


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0177v van 10 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenObbe Hansen Bok


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-089Vijver 4huis
eigenaarRuird Robijn cum soc.
gebruikerRuird Robijn cum soc.
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0261v van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenObbe Hansen de Bok


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-089Vijver 4huis
eigenaarRuird Robijn cum soc.
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-9-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 4Vijver WZ [staat: Grote Vijverstraat]huis
 
koperTjeerd Pyters, gehuwd met181-00-00 GG
koperAntie Winants
naastligger ten oostenVijver [staat: Grote Vijverstraat]
naastligger ten zuidenRuird Robijns
naastligger ten westenRinske Meinerts
naastligger ten noordenHylke Joris
verkoperObbe Hansen de Bok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Pyters x Antie Winants koopt huis in de Grote Vijverstraat [Vijver]. Ten O. die straat, ten W. Rinske Meinerts, ten Z. Ruurd Robijns, ten N. Hylke Joris. Gekocht van Obbe Hansen de Bok, voor 181 gg.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136r van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 4Vijver WZ [staat: Grote Vijverstraat]huis
 
koperJacob Andries, gehuwd methuistimmerman181-00-00 GG
koperAnskje Tjeerds
naastligger ten oostenVijver [staat: Grote Vijverstraat]
naastligger ten zuidenRuird Robijns
naastligger ten westenRinske Meinerts
naastligger ten noordenHylke Joris
naastligger ten noorden*vrije in- en uitgang naar de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperTjeerd Pyters, gehuwd met
verkoperAntie Winants


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0244r van 8 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 4Vijver WZ [staat: Grote Vijverstraat]huis
 
koper door niaarHylke Joris wijdschipper425-00-00 CG
geniaarde koperAbraham Albertsmr. bontwever
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisRuurd Robijns
bewonerJacob Andries, gehuwd methuistimmerman
bewonerAnskien Tjeerdts
naastligger ten oostenVijver [staat: Grote Vijverstraat]
naastligger ten zuidenRuurd Robijns
naastligger ten westenRinse Meinerts
naastligger ten noordenHylke Joris schipper
naastligger ten noordenvrije uit- en ingang naar de Vijverstraat
verkoperJacob Andries, gehuwd methuistimmerman
verkoperAnskien Tjeerdts


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-089 Vijver 4huis
eigenaarRuird Robijns cum soc.
gebruiker
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0257v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenals bewoner Jacob Andries


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0288r van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noorden[afgewezen niaarnemer] Ruurd Robijns*


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0170v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHyltie Joris


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-089 Vijver 4huis
eigenaarRuerd Robijns c.s.
gebruikerRuerd Robijns c.s.
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-089 Vijver 4Ruird Robijns, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-089 Vijver 4huis
eigenaarRuurd Robijns cum soc.
gebruikerRuurd Robijns cum soc.
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0201r van 26 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Hyltie Joris


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0274r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ruird Robijns


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0206v van 27 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ruird Robijns


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0023v van 17 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 4Vijver WZhuis
 
koperAnne Hylkes de Haan trekveerschipper960-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenJildren Ruirds
naastligger ten westenAnne Hylkes de Haan trekveerschipper
naastligger ten noordenJooris Ottes
verkoperNeeltje Hylkes de Haan bejaarde vrijster


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0091v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 4Vijver WZ, op dehuis
 
koperElisabeth Annes de Haan, gehuwd met175-00-00 CG
koperDooytse Eelkes Hingst luitenant ter zee Admiraliteit
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenvroedsman Claes Heins
naastligger ten westenvroedsman Claes Heins
naastligger ten noordenElisabeth Annes de Haan, gehuwd met
verkoperJilderen Ruurds, broerhuistimmerman
verkoperHidde Ruurds, broerhuistimmerman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0166r van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 4Vijver WZhuis en tuintje
 
koperGerryt Bartles, gehuwd metmr. schoenmaker750-00-00 CG
koperRigtje Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
huurderAmelander schrijver
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Heyns
naastligger ten westenRoeloff W. Meynts
naastligger ten noordenJan Barend Schultz
naastligger ten noordenA. F. de Ruiter
verkoperTrijntje Sjoerds, weduwe vanSneek
verkoperwijlen Johannis Hyltjes de Haan
erflaterwijlen ongehuwde jongedochter Anne Hinxt


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0168v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerryt Bartles c.u.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0071r van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerrit Bartles c.u.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0133r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 4Vijver WZ wijk H-099 [moet zijn: E-099]huis en tuintje
 
koperClaas van den Oever, gehuwd met1237-10-00 CG
koperHendrina Schot
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
huurderde weduwe van R. Bakker
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Heins
naastligger ten westende weduwe van Roelof Meints
naastligger ten noordenJan Barend Schultz
naastliggerA. F. de Ruiter
verkoperGerrit Barts, gehuwd metWitmarsum
verkoperRixtje JacobsWitmarsum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-095 Vijver 4K van den Oever1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-099Vijver 4Claas van den Oever... HRL, Wilhelmina, geb 29 mrt 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808; eigenaar en gebruiker van wijk E-099, schipper, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-099Vijver 4Douwe Martens van der Mey... is Wopke D. van der Stel, 1814. (GAH204); oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk E-099; VT1839; D.M. v. d. M. eigenaar van perceel nr. 1207 te HRL, beurtschipper, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-099Vijver 4Claas van den Oever Claas van den Oever schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1207Vijver 4Douwe Martens van der MeijHarlingenbeurtschipperhuis en erf (142 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-099Vijver 4D M van der Mey stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-099Op de VijverDouwe M van der Mey51 jHarlingenm, protestant, gehuwd, beurtschipper op Amsterdam
E-099Op de VijverAaltie van der Stel52 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-099Op de VijverJouke van der Mey24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, timmerman
E-099Op de VijverWiepkje van der Mey22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-099Op de VijverJantie van der Mey20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-099Op de VijverJoukje van der Mey18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-099Op de VijverSijke van der Mey15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-099Vijver 4Douwe Martens van der Mey, overleden op 1 juni 184456 jr (geboren 28/2/1788), beurtschipper op Amsterdam, overleden Vijverstraat E 99, man van Aaltje Wopkes van der Stel, vader van Jantje (vrouw van Jan Teekes van der Veer), Wopke, beurtschippersknecht, Marten, idem, Jouke, timmerman, Wypkje, Yfke (wed. Jan de Wit), te Almenum en minderjarige Joukje en Sijke Douwes van der Mey. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-099Vijver 4Trijntje Jans van der Veer, overleden op 24 januari 1846bijna 2 jr (geboren 24/5/1844), overleden Vijverstraat E 99, dochter van Jan Taekes van der Veer, stuurman en Jantje Douwes van der Mey. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-099Vijver 4Aaltje Wopkes van der Stel... 1851 wijk B-180, wijk D-124, wijk E-118, supp wijk G-402; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-099; ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-099Vijver 4Jan Lieuwe Pieters Holstein, overleden op 29 april 1851geboren 30/3/1850, zoon van Pieter Holstein, koopman (op de Vijver E 99) en Berendje J. de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1207E-099 (Vijverstraat)Pieter J. Holsteinwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1207E-086 (Vijver)Pieter Jans Holsteinwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1207Vijver 4 (E-086)Jan L. Holsteinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijver 4 Jan Holsteinvoorman
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijver 4R.Bergsmasigarenfabrikant
Vijver 4C.Burenzeeloods


1974 - variaadresbronbericht
Vijver 4Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 4rijksmonument 20745
  terug