Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijver 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijver 6 8-086 8-094 E-098 E-085
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijver 6 8-088 1/2 8-094 E-098 E-085
Naastliggers vanVijver 6
ten oostende Vijver
ten zuidenVijver 8
ten westen
ten noordenVijver 4


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybren huisman


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0047v van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0033r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMeinert Claessen schipper (wijd-)


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0167r van 29 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 6tuinVijver WZ [staat: Vijverstraat]hof met vruchtdragende bomen en zomerhuis
 
koperJan Pyters Oldaans, gehuwd metkoopman500-00-00 CG
Trijntie Corneles
verpachter grondde Stad Harlingen9-09-00 CG
naastligger ten oostenhet huis op de Vijver
naastligger ten zuidenandere kamers o.a. van Allert bakker
naastligger ten westenvroedsman Aart Jacobs
naastligger ten westende kamer van Claas schuitvoerder
naastligger ten noordenObbe Hansen schipper (wijd-)
verkoperhopman Waling Jansen Grauda


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-086 Vijver 6hoff
eigenaarJan P. Oldaen
gebruikerJan P. Oldaen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
 
8-088 Vijver 6woning
eigenaarPieter Claesens
gebruikerwed. Outger Reiners
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-086 Vijver 6hoff
eigenaarJan P. Oldaens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-5-1720
 
8-088 Vijver 6huis
eigenaarPieter Claesens
gebruikerwed. Hessel Jansens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-8-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRuird Robijns


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136r van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRuird Robijns


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-086 Vijver 6hoff
eigenaarJan P. Oldaens
gebruiker
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
8-088 Vijver 6huis
eigenaarPyter Clasen
gebruikerSymon Wessels
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-086 Vijver 6hoff
eigenaarerven Jan Oldaan
gebruikererven Jan Oldaan
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
8-086 Vijver 6kamer
eigenaarwed. Jan Ruerds
gebruikerwed. Jan Ruerds
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG
opmerking[nummer 8-086 is tweemaal vermeld]
 
8-088 Vijver 6huis
eigenaarJan Johannes
gebruikerJan Johannes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0018v van 15 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBerend Ames


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-086 /2Vijver 6Aukjen Sybrens, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG
8-088 Vijver 6Wybe Taekes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-088 /2Vijver 6wed. Beernt Hemmes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0234r van 10 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 6tuinVijver WZ [staat: Vijverstraat]hof met zomerhuis
 
koperJan Heins schoolmeester in het Stadsweeshuis380-00-00 GG
naastligger ten oostende huizen op de Vijver
naastligger ten zuidenYsak Rosen c.s.
naastligger ten westenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten noordenKeimpe Jans c.s.
verkoperFockjen Pyters Oldaans, weduwe van
wijlen Jan Annes Huidekoper
verkoperAcke Sytses, erfgenaam, gehuwd met
Sjoerd Hendrikskoopman
verkoperJan Pyters Oldaans, erfgenaamkoopman
verkoperJanke Douwes, erfgenaam, gehuwd met
Folkert van der Plaats, erfgenamen vanboekverkoper
Cornelis Jansen Oldaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Heins, schoolmeester in het Stadsweeshuis, koopt heerlijke hovinge c.a. versien van schone vrugtdragende boomen en een plaisant somerhuis, in de Vijverstraat, laatst bij Cornelis Janz Oldaens gebruikt. Geen grondpacht. In- en uitgang tussen de kamers ten W. doorlopende. Ten O. de huizen op de Vijver, ten Z. Ysak Rosen c.s., ten W. de Heereknegts Kamerstraat, ten N. Keimpe Jans c.s. Gekocht van Foekje Pieters Oldaen x Sjoerd Hendriks, Jan Pieters Oldaen, en Janke Douwes x Folkert v.d. Plaats, boekverkoper, als erven van Cornelis Jans Oldaen, voor 380 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0274r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 6Vijver WZwoning
 
koper provisioneelHendrik Jacobs schipper (schuit-)61-07-00 GG
koper provisioneelRinse Wopkes schipper (trekveer-)
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenWybe Taekes
naastligger ten westende hof van Jan Heins
naastligger ten noordende erven van Ruird Robijns
curatorHendrik Cornelis, over de nagelaten goederen vanmr. huistimmerman
Lijsbeth Goverts, weduwe van
wijlen Beernd Hemmes, en hun dochtervarensgezel
verkoperGrytje Beernds


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0206v van 27 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 6Vijver WZwoning
 
koperJan Heins mr. kleermaker125-00-00 CG
huurderGerryt c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenVijver
naastligger ten zuidenWybe Taekes
naastligger ten westenJan Heins mr. kleermaker
naastligger ten noordende erven van Ruird Robijns
verkoperHendrik Jacobsschipper (schuit-)
verkoperRinse Wopkesschipper (trekveer-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Heins


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0023v van 17 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJildren Ruirds


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0091v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Claes Heins


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0166r van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Heyns


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0066v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0133r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Heins


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0336r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Klaas Heins


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-094 Vijver 6Claas Heins wed1-00-00 CGtuin en woning


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-098Vijver 6Maria Bambachgeb 1810 ... , ovl 27 jun 1812 HRL; wijk E-098, dv Lambertus B., en Anna Schoot; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-098Vijver 6Maria Klaases Heinsged 17 jun 1770 Westerkerk HRL, dv Klaas Heins en Anna van Aarssen; geb 25 mei 1771 HRL, ovl 3 nov 1819 HRL, ongehuwd; BS ovl 1819; gebruiker van wijk E-098, medegebruiker is Roelof Veenstra, tuin, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-098Vijver 6Roelof Veenstragebruiker van wijk E-098, tuin; eigenaar is Claas Heins erven, 1814. (GAH204); id. van wijk H-092, tuin; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-098Vijver 6Claas Heins ervenRoelof Veenstra tuin
E-098Vijver 6Maria Heins


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-098Vijver 6Maria Clazes Heins, overleden op 3 november 1819bejaarde vrijster (Vijverstraat E 98), zuster van wijlen Judith (moeder van : zie ad a), Jan, apotheker Workum, Sytske (vrouw van Klaas IJzenbeek, pannen/estrikkenfabrikeur), Anna (wed. Rein Douwes Vettevogel, in levenwolkammer), winkeliersche en Alida Clazes Heins (vrouw van Roelof Feenstra, hovenier). Saldo fl. 2.013,95. - ad a: Elisabeth (vrouw van Rintje Steensma, verver/glazenmaker), Sytske, Jan, apothekersbediende Leeuwarden, Klaas, schilder Amsterdam, Anna, vrijster, Ids, kantoorbediende en Simon Sjoerds Wiarda, idem (gelastigde is hun van der Sjoerd Wiarda, makelaar Zuiderpoort H 177). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1208Vijver 6Klaas KramerBirdaardrijks commieshuis en tuin (440 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-098Vijver 6Grietje Dirks Pelsma... jun 1865 HRL, huwt met Johan Ahrend Bolte op 26 jan 1843 HRL, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk E-098, dv Dirk Pieters P, en Geeske Jacobs; BS huw 1843, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2631E-098 (Vijverstraat)Jan G. Munnekewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2985E-085 (Vijver)Teunis U. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2985Vijver 6 (E-085)Uilke de Vries


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijver 6 Sjoerd Heereskantoorbediende
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijver 6S.Heereskantoorbediende


1965 - adresboekadresnaam
Vijver 6T. (Trijntje) Tichelaar wv Heeres


1974 - variaadresbronbericht
Vijver 6Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 6beeldbepalend pand8 van 10
  terug