Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Vijverstraat 1(niet bekend)(niet bekend)E-084E-065


Naastliggers vanVijverstraat 1
ten oostende Vijverstraat
ten zuidende Vijverstraat


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0191v van 20 jan 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0199v van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: knechtecamerstraat]


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0019r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 1Zuiderhaven NZ [staat: Vijverstraat]400‑00‑00 GGbeneden- en bovenkamer, kamer en loods
koperburgemeester Buue Thomas c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBuue Fongers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet houtstek van koper burgemeester Buue Thomas c.u.
naastligger ten noordende plaats van de weduwe Trijntie Dircx
verkoperHylcke Johannesgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuue Tomas, burgemeester koopt een benedenkamer met een opkamer en een loodsje daarbij, met mede-gebruik van de bak etc, in de Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O. Buue Fongers, ten W. het houtstek v.d. koper en een openbare steeg, ten N. de plaets van wd. Trijntje Dircx. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Hylke Johannes (Hanekuik), grootschipper, voor 400 gg.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 1Vijverstraat00‑00‑00 cggrondpacht van 1-08-00 CG
aanhandelaarde stad Harlingen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jan Cornelis1‑08‑00 CG
verwandelaarvroedsman Anske Ypes Zeestra


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0257v van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knegtskamerstraat]


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0101r van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 1Vijverstraat NZ47‑07‑00 GGhuis
koperJohannes Andries, gehuwd mettentzetter
koperFroukjen Harmens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderAntje Jenties 18‑00‑00 CG
naastligger ten oostenerfgezeten Tietia Yda Prigge, gehuwd met onder Pingjum
naastligger ten oostenerfgezeten Gerardus Luppus onder Pingjum
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenJan Wybes
naastligger ten noordenEeltje Travaile
verkopererfgezeten Tietia Yda Prigge, gehuwd met onder Pingjum
verkopererfgezeten Gerardus Luppus onder Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Andries, tentsetter x Froukjen Harmens koopt een huis nz. Vijverstraat [Hondenstraat] Ten O. de verkoper, ten W. Jan Wybes, ten Z. die straat, ten N. Eeltje Travaille. Gekocht van Titia Prigge x Gerardus Luppes, erfgezetene te Pingjum, voor 47 gg.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0256v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 1Vijverstraat525‑00‑00 CGhuis
koperGerrard Luppus, gehuwd metcommies
koperTitzia Prigge
huurderYttje Luytjens c.s.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenhet huis de Pauw de Pauw
naastligger ten noordenGerrard Luppus commies
verkoperde Doopsgezinde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerardus Luppus, commies x Titzia Prigge koopt een huis nz. Vijver (Hondenstraat), bewoond door Ytje Luytjens. Ten O.?, ten W. de Pauw, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van de D.G. gemeente, voor 525 cg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0066r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0245v van 24 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0176v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0127r van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0170v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044r van 8 nov 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeereknegtskamerstraat


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0204r van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0205r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 1Vijverstraat NZ280‑10‑00 CGhuis
koperPetrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderSybe de Vries c.u.
naastligger ten oostende Heer H. Tuinhout
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenPetrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen
naastligger ten noordenPetrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen
verkoper q.q.Taeke Stephany, gelastigde vanprocureur
verkoperGerardus Luppus te Wijns
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Petrus Greidanus, rector der Latijnsche School, koopt een huis c.o.a. nz. Vijverstraat. Ten O. H. Tuinhout, ten Z. die straat, ten W. en N. de koper. Gekocht van Gerardus Luppes te Wijns, voor 280 gg.


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 288 en 293 van 1 dec 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-084Vijverstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 1682huis E-083 en E-084
 
verkoperRosette Marcus
koperGerrit Johannes van Temmen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-084Vijverstraat 1Gerrit van Themmen... van wijk E-077, kleermaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-063, 1814. (GAH204); id. van wijk E-084, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-044; gebruiker Willem D. Jager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-084Vijverstraat 1G van Themmen pakhuis


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 223 van 19 okt 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-084Vijverstraat 1koopaktefl. 1200huis E-083 en E-084
 
verkoperBernardus van Loon
koperLolke Sybrens Swaal
koperJantje Willems van der Meulen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1195Vijverstraat 1Lolke Sybrens ZwaaltimmermanHarlingenhuis en erf (186 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-084Vijverstraat 1Liekle Jans de Boer... 1805, BS huw 1812, huw 1826, ovl 1830, huw 1831, huw 1839, ovl 1851, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-084; eigenaar en gebruiker van wijk B-106, lootsman, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Eernewoude en wonende te ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-084Vijverstraat 1Rinske Sjoerds Hoekstra... Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1826 1856 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-084, 224; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839wijk E77; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1195Zuiderhaven E-083Hendrik M. Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1195Vijverstraat E-084Hendrik M. Tigchelaartimmerwinkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1195*Zuiderhaven E-064Wed. en erven Hendrik Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1195*Zuiderhaven E-065Wed. en erven Hendrik Tigchelaarwerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4529Vijverstraat 1 (E-ong)Andries Nautawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 1J. de Wendtmagazijnknecht
Vijverstraat 1aA. Mobachschilder


1935 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1996
adresgegevens
Vijverstraat 1feb: De smederij van de gebr. Van der Wal in de Vijverstraat wordt overgenomen door de heer Spaanderman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijverstraat 1beeldbepalend pand5 van 10
  terug