Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Vijverstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) E-084 E-065
Naastliggers vanVijverstraat 1
ten oostende Vijverstraat
ten zuidende Vijverstraat


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0191v van 20 jan 1600 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0199v van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: knechtecamerstraat]


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0019r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 1Zuiderhaven NZ [staat: Vijverstraat]beneden- en bovenkamer, kamer en loods
 
koperburgemeester Buue Thomas c.u.400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBuue Fongers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet houtstek van koper burgemeester Buue Thomas c.u.
naastligger ten noordende plaats van de weduwe Trijntie Dircx
verkoperHylcke Johannesgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuue Tomas, burgemeester koopt een benedenkamer met een opkamer en een loodsje daarbij, met mede-gebruik van de bak etc, in de Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O. Buue Fongers, ten W. het houtstek v.d. koper en een openbare steeg, ten N. de plaets van wd. Trijntje Dircx. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Hylke Johannes (Hanekuik), grootschipper, voor 400 gg.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 1Vijverstraatgrondpacht van 1-08-00 CG
 
aanhandelaarde stad Harlingen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jan Cornelis1-08-00 CG
verwandelaarvroedsman Anske Ypes Zeestra


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0257v van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knegtskamerstraat]


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0101r van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 1Vijverstraat NZhuis
 
koperJohannes Andries, gehuwd mettentzetter47-07-00 GG
koperFroukjen Harmens
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderAntje Jenties 18-00-00 CG
naastligger ten oostenerfgezeten Tietia Yda Prigge, gehuwd metonder Pingjum
naastligger ten oostenerfgezeten Gerardus Luppus onder Pingjum
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenJan Wybes
naastligger ten noordenEeltje Travaile
verkopererfgezeten Tietia Yda Prigge, gehuwd metonder Pingjum
verkopererfgezeten Gerardus Luppusonder Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Andries, tentsetter x Froukjen Harmens koopt een huis nz. Vijverstraat [Hondenstraat] Ten O. de verkoper, ten W. Jan Wybes, ten Z. die straat, ten N. Eeltje Travaille. Gekocht van Titia Prigge x Gerardus Luppes, erfgezetene te Pingjum, voor 47 gg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0256v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 1Vijverstraathuis
 
koperGerrard Luppus, gehuwd metcommies525-00-00 CG
koperTitzia Prigge
huurderYttje Luytjens c.s.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenhet huis de Pauw
naastligger ten noordenGerrard Luppus commies
verkoperde Doopsgezinde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerardus Luppus, commies x Titzia Prigge koopt een huis nz. Vijver (Hondenstraat), bewoond door Ytje Luytjens. Ten O.?, ten W. de Pauw, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van de D.G. gemeente, voor 525 cg.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0066r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0245v van 24 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0176v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0127r van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0170v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044r van 8 nov 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeereknegtskamerstraat


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0204r van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0205r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 1Vijverstraat NZhuis
 
koperPetrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen280-10-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderSybe de Vries c.u.
naastligger ten oostende Heer H. Tuinhout
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenPetrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen
naastligger ten noordenPetrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen
verkoper q.q.Taeke Stephany, gelastigde vanprocureur
verkoperGerardus LuppusWijns
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Petrus Greidanus, rector der Latijnsche School, koopt een huis c.o.a. nz. Vijverstraat. Ten O. H. Tuinhout, ten Z. die straat, ten W. en N. de koper. Gekocht van Gerardus Luppes te Wijns, voor 280 gg.


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 288 en 293 van 1 dec 1813
adressoortbedraggebruik
E-084Vijverstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 1682huis E-083 en E-084
 
verkoperRosette Marcus
koperGerrit Johannes van Temmen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-084Vijverstraat 1Gerrit van Themmen... van wijk E-077, kleermaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-063, 1814. (GAH204); id. van wijk E-084, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-044; gebruiker Willem D. Jager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-084Vijverstraat 1G van Themmen pakhuis


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 223 van 19 okt 1818
adressoortbedraggebruik
E-084Vijverstraat 1koopaktefl. 1200huis E-083 en E-084
 
verkoperBernardus van Loon
koperLolke Sybrens Swaal
koperJantje Willems van der Meulen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1195Vijverstraat 1Lolke Sybrens ZwaalHarlingentimmermanhuis en erf (186 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-084Vijverstraat 1Liekle Jans de Boer... 1805, BS huw 1812, huw 1826, ovl 1830, huw 1831, huw 1839, ovl 1851, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-084; eigenaar en gebruiker van wijk B-106, lootsman, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Eernewoude en wonende te ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-084Vijverstraat 1Rinske Sjoerds Hoekstra... Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1826 1856 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-084, 224; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839wijk E77; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1195E-083 (Zuiderhaven)Hendrik M. Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1195E-084 (Vijverstraat)Hendrik M. Tigchelaartimmerwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1195*E-064 (Zuiderhaven)Wed. en erven Hendrik Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1195*E-065 (Zuiderhaven)Wed. en erven Hendrik Tigchelaarwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4529Vijverstraat 1 (E-ong)Andries Nautawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 1J. de Wendtmagazijnknecht
Vijverstraat 1aA.Mobachschilder


1935 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 1Oud Harlingen Magazine 1996feb: De smederij van de gebr. Van der Wal in de Vijverstraat wordt overgenomen door de heer Spaanderman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijverstraat 1beeldbepalend pand5 van 10
  terug