Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Vijverstraat 16,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Vijverstraat 16 8-113 8-119 F-246 F-241
   huisnummer hoger Vijverstraat 16 8-111 1/2 8-117 F-247 F-242


Huisnaam in: 1628
Gebruik:
Naam: de vergulde besem
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1633
Gebruik:
Naam: de gulden besem
Kwartier/wijk 8-113
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1660
Gebruik:
Naam: de vergulde besem
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVijverstraat 16
ten oostenVijverstraat 18
ten zuidenGrote Ossenmarkt 13
ten westende Vijverstraat
ten noordende Vijverstraat


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-111 Vijverstraat 16huis
eigenaarJan Sibrens erven
gebruikerwed. Jan Jansen cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
 
8-113 Vijverstraat 16kamer
eigenaarwed. Jan Jacobs
gebruikerwed. Jelle Sybes
grondpacht aan Doedtie Lieuwes erven
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG
opmerkinginsolvent


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-111 Vijverstraat 16huis
eigenaarJan Capiteintie erven
gebruikerJacob Engels cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
 
8-113 Vijverstraat 16kaemer
eigenaarLambert Reus
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aan Doetje Lieuwes erven
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG
aansl. grondp. voldaan16-8-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-111 Vijverstraat 16huis
eigenaarJan Capiteintie
gebruikerwed. Jan Capiteintie cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
 
8-113 Vijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruiker
opmerkingpauper
grondpacht aan Doetje Lieuwes erven
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG
opmerkinginsolvent


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-111 Vijverstraat 16huis
eigenaarerven Jan Capiteintie
gebruikerEmmerik Willems c.s.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
 
8-111 Vijverstraat 16huis
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerCornelis Jansen c.s.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
opmerking[nummer 8-111 is tweemaal vermeld]
 
8-113 Vijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruikerLijsbet Teunis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aanerven Doettie Lieuwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-111 Vijverstraat 16Antje Emmeriks, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG
8-111 /2Vijverstraat 16Florus Ydes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noorden? Jan de Reus


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-129 Vijverstraat 16Sijmon Schuurmans


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0298r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-119 Vijverstraat 16Christiaan Christoffels0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-246Vijverstraat 16Simon Douwes Schuurman... Geert Feykes de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-245 en wijk F-246, kastelein, 1814. (GAH204); eduwe S.S. eigenaresse van percelen nrs. 1215-1217 te HRL, tappersche, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Barend Gomp van Geldergebruiker van wijk F-247, koopman, eigenaar is Christ. Christ. wed. erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Christoffel Christoffels... 1814. (GAH204); id. van wijk F-243; gebruiker is Bern. Drost, winkelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-247; gebruiker is Barend Gompert van Gelder, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-249; gebruiker is Pieter ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-246Vijverstraat 16Simon Schuurmans Simon Schuurmans kastelein
F-247Vijverstraat 16Christoffel Christoffels wed & ervenBarend Gomperts van Gelder koopman


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-247Vijverstraat 16Geertje Waayer, overleden op 27 mei 182964 jr, Grote Kerkstraat F 247, wed. Gerardus-Wilhelmus Hendrikus van Lahr, moeder van Marijke (wed. Bartle de Vries), arbeidster, Antje (vrouw van Jan van der Werff, koekbakkersknecht, Aaltje, naaister en Cornelis Alders Postma, matroos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1425Vijverstraat 16wed. Simon SchuurmansHarlingentapperschehuis (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1427Vijverstraat 16Sjouke van der WoudeHarlingentrekschipperhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-246Vijverstraat 16Johannes Riddersma... ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-246Vijverstraat 16Maria Jans Ros... ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Dieuwke Anes Molenaar... Hendriks en Marijke Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk HRL 1805, huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-185; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Sipkie Balkstraoud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-247; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-246VijverstraatJan Riddersma39 jFranekerm, rooms katholiek, gehuwd, geen
F-246VijverstraatMaria Ros30 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
F-246VijverstraatJohannes Riddersma8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatAnna Riddersma5 jMiddelbeersv, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatSebastiana Riddersma3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatCecilia Riddersma1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatAnna Ros2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-247VijverstraatSipkie Balkstra49 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
F-247VijverstraatHendrik van der Werf20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, kleermaker
F-247VijverstraatDoede van der Werf16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-247VijverstraatBauke van der Werf12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, geen
F-247VijverstraatJetje van der Werf14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-246Vijverstraat 16Sepkje Christiaans Kingma, overleden op 4 april 184779 jr (geboren 7/5/1768), overleden Vijverstraat F 246, laatst wed. Simon Schuurmans, moeder van Grietje Jans Krof (vrouw van Geert Kemper) (uit 1e huwelijk) en van wijlen Christiaan (man van Eelkje Jans van der Wijk, schuitvaarster, vader van minderjarige Tjepkje, Attje, Simontje, Jantje en Sjoerdtje Christiaans Schuurmans) en wijlen Sjoerdje Simons Schuurmans (vrouw van Pieter Schenkius, moeder van Simon, kleermakersbaas en Klaasje Pieters Schenkius, dienstmeid) (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-246Vijverstraat 16Henrik G. J. Hellund, overleden op 3 september 1847(Certificaat van onvermogen), G. J.=Gustaf-Johansson, 51 jr, geboren Jacobstad/Finland, overleden Vijverstraat F 246, scheepstuiger, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Martinus Thomas van Slooten... Jaanes vS, en Siepkje Abes; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 33 jaar, geb en wonb. HRL. 1839, winkelier, wijk F-185; VT1839; M. v. S. eigenaar van perceel nr. 345 ... (alles)


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 48 en 52 van 2 apr 1856
adressoortbedraggebruik
F-247Vijverstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 402huis in de Vijverstraat F-247
 
verkoperWopke Sjoukes van der Woude
koperGooike Abes van Slooten


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1427F-247 (Vijverstraat)Gooike A. van Slootenwoonhuis
Sectie A nr. 2350F-246 (Vijverstraat)Evert Posthumawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4079F-241 (Vijverstraat)Jelle Martens van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 1427F-242 (Vijverstraat)Gooike Abes van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1427Vijverstraat 16 (F-241)Willem van der Meij


1965 - adresboekadresnaam
Vijverstraat 16L.J. (Lolke) Gutman


1976 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 16Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1976
  terug