Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVijverstraat 168-113 8-119 F-246F-241
   huisnummer hogerVijverstraat 168-111 1/28-117 F-247F-242


Naastliggers vanVijverstraat 16
ten oostenVijverstraat 18
ten zuidenGrote Ossenmarkt 13
ten westende Vijverstraat
ten noordende Vijverstraat


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende stalling destijds van burgemeester Heere Jans
naastligger ten westende stalling nu gekocht door Jan Luyties smid


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende uitgang van de hof van burgermr. Hans Harmens


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0155v van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Dircks


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032ra van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Claes Pytters


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Ruierd Hilbrandts commandeur


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 10rVijverstraat 16Homme Dirx, stuurmanf. 0-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016ra van 10 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Dirx
naastligger ten oostenniet verder dan de plaats van Alewijn Pybes


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0262v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme [staat: Hobbe] Dircks


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036r van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Dircks stuurman


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Neeltie Heeres
naastligger ten westenJentie Hommes
naastligger ten westende tuin van Claes Pyters


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJentie Hommes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178r van 18 jun 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 16Vijverstraat ZZ100‑00‑00 CGwoning
koper door niaarJan Jacobs mr. vleeshouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
geniaarde koperLieuwe Stoffels c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Claes IJsenbeek
naastligger ten zuidenJan Jacobs de Reus
naastligger ten westenJan Jacobs de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111Vijverstraat 16huis
eigenaarJan Sibrens erven
gebruikerwed. Jan Jansen cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113Vijverstraat 16kamer
eigenaarwed. Jan Jacobs
gebruikerwed. Jelle Sybes
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
grondpacht aan Doedtie Lieuwes erven
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑12 CG
opmerkinginsolvent


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111Vijverstraat 16huis
eigenaarJan Capiteintie erven
gebruikerJacob Engels cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113Vijverstraat 16kaemer
eigenaarLambert Reus
opmerkinginsolvent
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aan Doetje Lieuwes erven
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑12 CG
aansl. grondp. voldaan16‑8‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0217v van 14 jan 1725 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstal in gebruik door Douwe Reins


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113Vijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruiker
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper
grondpacht aan Doetje Lieuwes erven
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑06 CG
opmerkinginsolvent


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113Vijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruikerLijsbet Teunis
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
grondpacht aanerven Doettie Lieuwes
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑06 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0150r van 2 dec 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Tiallings mr. gortmaker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-111 Vijverstraat 16Antje Emmeriks, bestaande uit 1 persoon02‑00‑00 cg0
8-111 /2Vijverstraat 16Florus Ydes, bestaande uit 6 personen06‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111 /2Vijverstraat 16huis
eigenaarFloris Ydes
gebruikerFloris Ydes
opmerking1738 insolvent verklaard en nog onvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113Vijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruikerLijsbet Teunis
huurwaarde24‑07‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG
opmerkingwaarvan 7 stuivers afgeloste grondpacht


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. Jan de Reus


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0132r van 21 jun 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Jans


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0210r van 14 mrt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJarig Cornelis


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-129 , pag. 129Vijverstraat 16Symon Schuurmans


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0298r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-119, pag. 170Vijverstraat 16Christiaan Christoffels0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-246Vijverstraat 16Simon Douwes Schuurman... Geert Feykes de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-245 en wijk F-246, kastelein, 1814. (GAH204); eduwe S.S. eigenaresse van percelen nrs. 1215-1217 te HRL, tappersche, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Barend Gomp van Geldergebruiker van wijk F-247, koopman, eigenaar is Christ. Christ. wed. erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Christoffel Christoffels... 1814. (GAH204); id. van wijk F-243; gebruiker is Bern. Drost, winkelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-247; gebruiker is Barend Gompert van Gelder, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-249; gebruiker is Pieter ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-246Vijverstraat 16Simon Schuurmans Simon Schuurmans kastelein
F-247Vijverstraat 16Christoffel Christoffels wed & ervenBarend Gomperts van Gelder koopman


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 328 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-247Vijverstraat 16Geertje Waayer, overleden op 27 mei 182964 jr, Grote Kerkstraat F 247, wed. Gerardus-Wilhelmus Hendrikus van Lahr, moeder van Marijke (wed. Bartle de Vries), arbeidster, Antje (vrouw van Jan van der Werff, koekbakkersknecht, Aaltje, naaister en Cornelis Alders Postma, matroos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1425Vijverstraat 16wed. Simon SchuurmanstapperscheHarlingenhuis (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1427Vijverstraat 16Sjouke van der WoudetrekschipperHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-246Vijverstraat 16Johannes Riddersma... ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-246Vijverstraat 16Maria Jans Ros... ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Dieuwke Anes Molenaar... Hendriks en Marijke Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk HRL 1805, huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-185; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Sipkie Balkstraoud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-247; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-246VijverstraatJan Riddersma39 jgeenFranekerm, rooms katholiek, gehuwd
F-246VijverstraatMaria Ros30 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
F-246VijverstraatJohannes Riddersma8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatAnna Riddersma5 jMiddelbeersv, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatSebastiana Riddersma3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatCecilia Riddersma1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatAnna Ros2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-247VijverstraatSipkie Balkstra49 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
F-247VijverstraatHendrik van der Werf20 jkleermakerHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-247VijverstraatDoede van der Werf16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-247VijverstraatBauke van der Werf12 jgeenHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-247VijverstraatJetje van der Werf14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 540 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-246Vijverstraat 16Sepkje Christiaans Kingma, overleden op 4 april 184779 jr (geboren 7/5/1768), overleden Vijverstraat F 246, laatst wed. Simon Schuurmans, moeder van Grietje Jans Krof (vrouw van Geert Kemper) (uit 1e huwelijk) en van wijlen Christiaan (man van Eelkje Jans van der Wijk, schuitvaarster, vader van minderjarige Tjepkje, Attje, Simontje, Jantje en Sjoerdtje Christiaans Schuurmans) en wijlen Sjoerdje Simons Schuurmans (vrouw van Pieter Schenkius, moeder van Simon, kleermakersbaas en Klaasje Pieters Schenkius, dienstmeid) (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-246Vijverstraat 16Henrik G. J. Hellund, overleden op 3 september 1847(Certificaat van onvermogen), G. J.=Gustaf-Johansson, 51 jr, geboren Jacobstad/Finland, overleden Vijverstraat F 246, scheepstuiger, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Martinus Thomas van Slooten... Jaanes vS, en Siepkje Abes; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 33 jaar, geb en wonb. HRL. 1839, winkelier, wijk F-185; VT1839; M. v. S. eigenaar van perceel nr. 345 ... (alles)


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 48 en 52 van 2 apr 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-247Vijverstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 402huis in de Vijverstraat F-247
 
verkoperWopke Sjoukes van der Woude
koperGooike Abes van Slooten


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1427Vijverstraat F-247Gooike A. van Slootenwoonhuis
Sectie A nr. 2350Vijverstraat F-246Evert Posthumawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4079Vijverstraat F-241Jelle Martens van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 1427Vijverstraat F-242Gooike Abes van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1427Vijverstraat 16 (F-241)Willem van der Meijwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 16L.J. (Lolke) Gutman


1976 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Vijverstraat 16Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1976
  terug