Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijverstraat 178-1078-1078-111E-108E-107


Naastliggers vanVijverstraat 17
ten oostenVijverstraat 19
ten zuidende Vijverstraat
ten westenVijverstraat 15


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0248r van 29 jan 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Gerben veerschipper


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0107r van 18 jan 1618 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sipcke veerschipper


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0245r van 14 okt 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Gerbrant veerschipper


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBouue Annes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0064v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 17Vijverstraat NZ52‑16‑00 gghuis
koper door niaarSalomon Jansen grootschipper
geniaarde koperJacob Seerps
geniaarde koperAbbe Seerps
geniaarde koperMarten Fockes
naastligger ten oostenAlle Jans mr. smid
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenSydts Buwes wijdschipper
verkoperTrijntie Cornelis, gehuwd met
verkoperCornelis Cornelisgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Jansen, schipper, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis nz. Vijverstraat. Ten O. Abbe Jans, mr. smid, ten W. Syds Buwes, wijdschipper, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Trijntie Cornelis x Cornelis Cornelis, grootschipper.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0168r van 17 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 17Vijverstraat NZ55‑00‑00 gghuis
koperAlle Jansen mr. spijkermaker
geniaarde koperUlbe Hendrixkoemelker
naastligger ten oostenAlle Jansen
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenhet bewoonde huis door Dirk Sytses
naastligger ten noordenmedeverkoperse Antie Clases
verkoper van 1/3Jeltie Salomons, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Cornelis Claessen
verkoper van 1/3Sicke Salomons Builharthavenmeester
verkoper van 1/3Antie Clases voor haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Gerloff Salomons


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-107 , folio 156Vijverstraat 17huis
eigenaarAlle Jansen wed.
gebruikerHans Tiepkes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-107 , folio 103rVijverstraat 17huis
eigenaarSybren Goukes
gebruikerIJsbrand Jans cum soc.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-107 , folio Vijverstraat 17huis
eigenaarSybren Goukes erven
gebruikerGrietje Willems cum soc.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0281r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sybren Goukes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0102v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sybren Gaukes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-107 , folio 103vVijverstraat 17huis
eigenaarSybren Goukes erven
gebruikerEllert Jansen cum soc.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑06 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0214av van 21 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gouke Suiringa


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-107 , folio 103vVijverstraat 17huis
eigenaarerven Sybren Goukes
gebruikerEllert Jansen
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑10 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0042v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBruin Christiaans bontwever


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0043v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 17Vijverstraat NZ80‑21‑00 gghuis
koperGouke Sybrands Hengst, gehuwd met
koperTrijntje Broers
huurder bovenSybrand c.u.schoenlapper
naastligger ten oostenBruin Christiaans
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenDouwe Pyters schipper
naastligger ten noordenSalomon Builart* bakker
verkoperHessel Sybrands Hengstbontwever


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-107 , folio 104vVijverstraat 17huis
eigenaarHessel Sybrens
gebruikerEllert Jansen
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-107 , folio 104vVijverstraat 17huis
eigenaarGauke Sybrens
gebruikerEllert Jansen
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0040r van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 17Vijverstraat NZ276‑00‑00 gghuis
koperCornelis Jansen Beitsegat voerman
naastligger ten oostenGouke Sybrens Hengst
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Taeke Dijxma
naastligger ten noordenPoppe Salomons Builard
verkoperDouwe Pieters, gehuwd metvader Doospgezind weeshuis
verkoperLeentje Minnesmoeder Doopsgezind weeshuis


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111 , folio 174vVijverstraat 17huis
eigenaarBruin Christiaans
gebruikerBruin Christiaans
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0294v van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHinke Dirks


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111 , folio 174vVijverstraat 17huis
eigenaarHendrik Wilkes
gebruikerHendrik Wilkes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111 , folio 174vVijverstraat 17huis
eigenaarHendrik Wilkes
gebruikerHendrik Wilkes
huurwaarde totaal78‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0315r van 28 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 17Vijverstraat NZ83‑00‑00 ggwoning
koperTeunis Lykles, gehuwd met
koperAntje Jans
naastligger ten oostenHendrik
naastligger ten westenkoper Teunis Lykles
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten noordenRommert Clases
verkoperHinke Dirks


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0130v van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 17Vijverstraat NZ360‑00‑00 cgdrie huizen
koperAndries Elles, gehuwd met
koperZytske Jans
naastligger ten oostenHendrik Willekes mr. bontwever
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenRommert Claassen
verkoper q.q.Harke van der Stok, gelastigde vanmr. metselaar
verkoperTeunis Lykles, gehuwd met
verkoperAntje Jans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-111 , pag. 170Vijverstraat 17Hendrik Willekes 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-108Vijverstraat 17Jan Freerks Molenaargebruiker van wijk E-108, sjouwer; eigenaar is Simon Schuurman, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-108Vijverstraat 17Simon Douwes Schuurman... wijk E-107; gebruikers Klaas Douwes wed., gealimenteerd, Dirk Sijbrens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-108; gebruiker Jan Freerks Molenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); d van wijk E-162; gebruiker Ate G. Zeylmaker, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-108Vijverstraat 17Simon SchuurmanJan Freerks Molenaarsjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1216Vijverstraat 17wed. Simon Schuurmans tapperscheHarlingenhuis en erf (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-108Vijverstraat 17Grietje Jans Crof... geb 21 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-108VijverstraatGrietje Krof47 jgeens Hagev, protestant, weduwe
E-108VijverstraatSimon Krof20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-108VijverstraatFeitze Krof15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-108Vijverstraat 17Feitse Geerts de Vries, overleden op 3 juli 184117 jr (geboren 28/11/1824), pannenbakker, overleden Vijverstraat E 108. (CzOG nr. 79) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-108Vijverstraat 17Anke S. van der Berg... huwt met Johannes de Haan, N.H., dv Schelte vdB, en Geertje ... ; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk E-108, wijk F-272, wijk G-021, supp wijk D-207, supp wijk F-373; oud 44 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-108Vijverstraat 17Johannes de Haan... vd Berg, N.H., werkman in 1851, zv Fokke dH, en Joukje Schoonhoven; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk E-108, wijk F-272, wijk G-021, supp wijk D-207, supp wijk F-373; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-108Vijverstraat 17Trijntje Bakkerusgeb 15 apr 1807 Joure, huwt met Johannes Arnoldus Siegman, (gk), N.H., Vst 4 mei 1857 uit Joure, A 6 feb 1874 Leiden; bev.reg. HRL 1851 wijk E-108, wijk H-100, bev.reg. HRL 1860-1880


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2362Vijverstraat E-108Marten R. Riewald woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2362Vijverstraat E-107 Doekele van der Zee woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4901Vijverstraat 17 (E-107)Cornelis Bloemhoffwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 17G. de Jagerfabrieksarbeider


2023
0.064851999282837


  terug