Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijverstraat 26(niet bekend)(niet bekend)F-242F-237


Naastliggers vanVijverstraat 26
ten oostenVijverstraat 28
ten zuidende Pothondjessteeg
ten westenVijverstraat 24
ten noordende Vijverstraat


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0172r van 9 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Hilbrants


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0116v van 16 mrt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 26Vijverstraat ZZ [staat: op de Bredeplaats in de Tieerd Abbessteeg]245‑00‑00 GG3/4 huis
koperJan Fictoors, gehuwd met
koperLuytien Sibrants
naastligger ten oostenBaucke Peters
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westende weduwe van Jacob Anskes
naastligger ten noordenVijverstraat [staat: straat]
verkoperDoede Piters c.soc.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 6) Jan Fictoors x Luytien Sibrants koper 3/4 huis op de Brede Plaets, in de Tieerd Abbessteeg. Ten O. Bauke Peters?, ten W. wd. Jacob Anskes, ten Z. en N. die steeg en de straat. Gekocht van Doede Piters?, voor 245 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0021v van 6 feb 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 26Vijverstraat ZZ275‑00‑00 CGhuis
koperSaarke Heeres, weduwe van
koperwijlen Douwe Winerings
huurderSierk Sapes
naastligger ten oostende huisinge van Aegjen Sibrens c.s.
naastligger ten zuidenPothondjesteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Annes
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSibbeltie Sybrens, gehuwd met
verkoperJarig Hansenschipper binnenjacht van Hare Hoogheid de prinsesse van Friesland te Leeuwarden


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035r van 15 jan 1719 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 26Vijverstraat ZZ125‑00‑00 GGhuis
koperHaie Keimpes c.u.bierdrager
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aegjen Sibrens
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Annes
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSara Heres, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Winerings


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0281v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaye Keimpes bierdrager


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0294v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 26Vijverstraat ZZ bij de grote put280‑00‑00 CGhuis
koperGijsbert Tijssens, gehuwd met
koperAntie Feykes
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenVijverstraat
naastligger ten oostenJan Ripperts
naastligger ten westenFeddriks Allerts
verkoperHaye Keimpes, gehuwd met
verkoperRinske Dirx


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0271v van 23 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 26Vijverstraat ZZ vooraan bij de grote put42‑07‑00 GGhuis
koper door niaarGerrit Tiallings
geniaarde koperBroer Tjeerdszakkendrager
naastligger ten oostenGerrit Tiallings
naastligger ten zuidenPothondjesteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenFeddrik Alberts
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperGijsbert Tijssen, weduwnaar vanvarenspersoon
verkoperwijlen Aefke Feikes, en als voogd van hun minderjarige dochter
verkoperAefke Gijsberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Tjallings koopt, na niaar tegen Broer Tieerds, zakkedrager, een huis vooraan in de Vijverstraat, bij de Grote Put. Ten O. de koper, ten W. Feddrick Alberts, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. die straat. Aan de straat is er een potkast met een put. Gekocht van Gijsbert Tijssen, zeevarende, voor 42 gg. 7 st.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0199r van 18 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Tjallings


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0190v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0262r van 28 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Tjallings


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0007r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Tjallings


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0204v van 6 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjerk van Benthem n.u.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0191v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenT. van Benthem n.u.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-242Vijverstraat 26Corsie Arriensdr Scheyffhuwt met Jacob Stevens, dv Arrien Jansz S, (gk), en Marrichie Arriends- dr, (gk); GJ ... ; gebruiker van wijk F-242, schoenlapper; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-242Vijverstraat 26Johannes van (der) Elst... is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb de Graaf en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-242; VT1839; J. v. d. E. eigenaar van perceel nr. 1415 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 199, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-242Vijverstraat 26Tjerk van Benthem... van wijk B-237; gebruiker Jetse Rinses Spiering, sjouwer,1814. (GAH204)rnid. van wijk F-242, gebruiker Jacob Schey, schoenlapper, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-244, gebruiker Hendrik Jans Faber, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-242Vijverstraat 26T van Benthem wedJacob Schey schoenlapper


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-242Vijverstraat 26finale toewijzingfl. 16huis F-242
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperJohannes van der Elst
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperDaniel Oolgaard


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1415Vijverstraat 26Johannes van ElstkleermakerHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-242Vijverstraat 26Grietje Croetoud 67 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk F-242; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-242Vijverstraat 26J van der Elst stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-242VijverstraatJohannes van Elst66 jkleermakerDe Graafm, rooms katholiek, gehuwd
F-242VijverstraatGrietje Croet67 jGroningenv, rooms katholiek, gehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1248 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-242Vijverstraat 26Grietje Ewold, overleden op 21 september 184878 jr, geboren Groningen 30/3/1770, overleden Vijverstraat F 242, gehuwd, moeder van Johannes van Elst, koopman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1309 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-242Vijverstraat 26Johannes van Elst, overleden op 27 december 184878 jr, geboren Grave 5/10/1770, overleden Vijverstraat F 242, wednr. , vader van Johannes Johannes van Elst, koopman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-242Vijverstraat 26Corneliske Nijboergeb 1782 Achlum, ovl 29 okt 1851 HRL, ongehuwd, N.H., dv Klaas N, en Antje ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk F-242; oud 57 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk F-154; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-242Vijverstraat 26Eva Sjoerds van der Weide... VT1839; geb 13 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd van der Weide en Hendrikje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-242Vijverstraat 26Jan Sjoerds van der Weide... klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1415kleine Ossenmarkt F-242Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1415Vijverstraat F-237R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5043Vijverstraat 26 (F-237)R.C. Armbestuurwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 26P. Fortuintransportarbeider


1933 - variabron: Raadsvergadering 13 februari
adresgegevens
Vijverstraat 26Onbewoonbaar verklaring opgeheven wegens verbouwing door firma A. Nauta alhier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 26F. (Fedde) v.d. Molen
  terug