Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijverstraat 28 (niet bekend) (niet bekend) F-241 F-236
Naastliggers vanVijverstraat 28
ten oostenVijverstraat 30
ten zuidende Pothondjessteeg
ten westenVijverstraat 26
ten noordende Vijverstraat


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0023v van 1 aug 1624 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAuck Jochums


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0172r van 9 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 28Vijverstraat ZZdwarshuis met een ledige plaats ervoor en een loods
 
koperSioerdt Lases c.u.mr. metselaar535-00-00 GG
naastligger ten oostenSybrant Ameland
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Hilbrants
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSipcke Dirx, erfgenaam
verkoperEvert Doedes, erfgenaam
verkoperJelte Annes, erfgenamen van
erflaterwijlen Auck Jochums


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0116v van 16 mrt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBaucke Peters


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0021v van 6 feb 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende huisinge van Aegjen Sibrens c.s.


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035r van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aegjen Sibrens


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0294v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 28Vijverstraat ZZhuis
 
koperJan Ripperts, gehuwd metmatroos op het Prinsenjacht146-00-00 GG
koperSwaentje Reyns Faber
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/6 van 13/16Hans Gongrijpkoopman
verkoper q.q.oud burgemeester Justus Gongrijp, curator over
verkoper van 1/6 van 13/16Aeltje Thomas Gongrijp
verkoper van 1/6 van 13/16Roelofke Thomas Gongrijp
verkoper van 1/6 van 13/16Hermnanus Thomas GongrijpSneek
verkoper van 1/6 van 13/16Antje Thomas Gongrijp, gehuwd metSneek
verkoper van 1/6 van 13/16Pieter VayionkoopmanSneek
verkoper van 1/6 van 13/16Sybren Thomas Gongrijp
verkoper van 1/16Antje Jarigs PostmaLeeuwarden
verkoper van 1/16Sybren Sipkes
verkoper van 1/16Antje Sipkes, gehuwd met
verkoper van 1/16Jelle Steffens


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Ripperts


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0271v van 23 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit Tiallings


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0190v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 28Vijverstraat ZZhuis
 
koperHendrik Reins Faber mr. ijzersmid250-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jelle Steffens
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperLijsbeth Jans, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tijssenscheepstimmerman


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0236r van 20 okt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Faber


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0007r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 28Vijverstraat ZZhuis
 
koperJan Bolman koopman120-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Bolman koopman
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Tjallings
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperRein Hendriks Faber, mede erfgenaam van zijn vadermr. ijzersmid
erflaterwijlen Hendrik Reins Faber, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, coopman, koopt huis c.a. in de Vijverstraat. Geen grondpacht. Losse goederen voor 6 cg. Ten O. de koper, ten Z. een steeg, ten W. Gerrit Tjallings erven, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van Rein Hendriks Faber, mr. ijsersmid als mede erfgenaam van zijn vader en moeder Hendrik Reins Faber en Janke Jelles, voor 120 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0008r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Bolman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0191v van 16 jan 1803 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 28Vijverstraat ZZhuis
 
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar130-00-00 CG
huurderBenjamin Cohen c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Bolman koopman
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenT. van Benthem n.u.
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperAlbert Bolmankoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0191v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Bolman koopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-131 Vijverstraat 28Dirk Piers, 37 jaar, gehuwd


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0156r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. van Benthem


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0156r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 28Vijverstraat ZZ wijk F-240 en F-241 [staat: F-251 en F-252]huis
 
koperJan Adams, gehuwd metkoopman200-00-00 CG
koperYbeltje Beerends
huurderJan Adams
huurderYbeltje Beerends
naastligger ten oostende weduwe van Evert Pieters
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperH. van der Stokmetselaar
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkoperAntje H. van der Stok meerderjarig vrijster
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-241Vijverstraat 28Dirk Piers van Arum... Anna vA, geb 18 apr 1799/ 17 mrt 1809 HRL, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1831, ovl 1870; gebruiker van wijk F-241, sjouwer; eigenaar Jan Adams Olivier, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-241Vijverstraat 28Jan Adams Olivier... 1836, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk F-240, groenteverkoper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-241; gebruiker Dirk Piers van Arum, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-171, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-241Vijverstraat 28Jan Adams Olivier Dirk Piers van Arum sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1414Vijverstraat 28Albertus Jacobus HueseHarlingencommieshuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-241Vijverstraat 28Kornelia van der Veenoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-241; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-241VijverstraatKornelia van der Veen51 jHarlingenv, protestant, weduwe, tapster
F-241VijverstraatFrans van der Veen25 jVlissingenm, protestant, ongehuwd
F-241VijverstraatRoelof van der Veen16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-241VijverstraatZijke van der Veen22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-241Vijverstraat 28Antje Monsma, overleden op 7 juli 1844(Certificaat van onvermogen), 32 jr (geboren okt. 1806), overleden Vijverstraat E 241, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-241Vijverstraat 28Klaas van Wielen... Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, huw 1835, huw 1839, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-076; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1414F-241 (kleine Ossenmarkt)Gerhardus Groenewoudwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-241Vijverstraat 28Trijntje Hendriks Vettevogel... wijk F-192, dv Hendrik Jans V, en Akke Pieters Vettevogel; BS huw 1835, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-076; VT1839; geb 26 jan 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1414F-236 (Vijverstraat)Sijtse Sijtsemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5043Vijverstraat 28 (F-236)Hotze Schuilwoonhuis
  terug