Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Vijverstraat 4 8-108 8-114 F-252 F-247


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: het commandeurshuis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVijverstraat 4
ten oostenVijverstraat 6
ten zuidenGrote Ossenmarkt 1
ten westende Vijverstraat
ten noordende Vijverstraat


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055v van 5 feb 1625 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis bewoont door Dirck Sytes c.u.kleermaker [staat: schroor]


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0229v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0235v van 17 apr 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008r van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0233v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperCornelis Hansen van der Hout burgerschipper (galjoot-)460-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Kapiteintie
naastligger ten zuidenNyeske Pytters
naastligger ten westenJan Trompetter schipper (wijd-)
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSibbeltie Wigges, gehuwd met
vroedsman Evert Arjenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hansen v.d. Hout, galjootschipper koopt huis in de Vijverstraat. Ten O. wd. Jan Zaptie?, ten W. wijdschipper Jan Trompetter, ten Z. Niske? Pytters, ten N. de straat. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Sibbeltie Wigges x Evert Arjens, koopman en mede-vroedschap, voor 460 cg.


1697 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Vijverstraat 4, HarlingenVijverstraat 4Hout, Cornelis Hansen Van'C.H.V.H 1697'Door deze steen liet Cornelis Hansen van Hout weten dat hij eigenaar was van een galjootschip en het fraaie schippershuis dat hij op 11 juli 1696 voor 460 Caroliguldens kocht van de koopman Evert Arjens.


1697 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 4Hein Buisman StichtingBouw ws. begin zeventiende eeuw, 1697 aangekocht door Cornelis Hansen van Hout


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0151r van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Hansen van der Hout


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-108 Vijverstraat 4huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerwed. Jacob Edams cum soc.
gebruikernu Jan Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-108 Vijverstraat 4huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerwed. Jacob Edams cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087v van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis van der Hout


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-108 Vijverstraat 4huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerHylkjen Martens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087v van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0034r van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperAndrys Tjerx, gehuwd metmr. timmerman275-00-00 GG
Ytske Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderTjeerd Jansen Trompetter 25-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Capiteintie
naastligger ten zuidenmr. Jacob Ros
naastligger ten westenJan van Ripperts koopman
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSjoerd van der Hout, voor zich en als zaakgelastigde vanmr. blokmaker
Jacob CroonkoopmanHaarlem
Salomon FokkekoopmanHaarlem


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0326v van 9 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeye Eeltjes


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-108 Vijverstraat 4huis
eigenaarSybren Wybrens
gebruikerwed. Sybren Sipkes
huurwaarde19-10-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007ra van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Jansen Dames schipper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-108 Vijverstraat 4Douwe Jansen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0152r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0188v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperSimon Pieters Waterman, gehuwd metschipper (groot-)327-00-00 GG
Hinke Johannes
naastligger ten oostenHendrik Cornelis
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Schoonebeek
naastligger ten westenHendrik Cornelis
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperLolkjen Andries, weduwe van
wijlen Pieter I. Damesschipper (groot-)


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0178r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHans Jansen


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0017v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Claas Hansen


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0314r van 18 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ1/2 huis
 
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 1/2Fettje Pieters
huurderJohannes Leenderts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHoyte Pieters
naastligger ten westenHoyte Pieters
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar 2 minderjarige kinderenYeskjen Wybes, weduwe van
wijlen Claas Hansen
Lijsbeth Claasen, dochter van de verkoper
Wybe Claasen, zoon van de verkoper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Yeskjen Wybes wv Claas Hansen, als moeder en voorstanderse over haar twee minderjarige kinderen Lysbeth en Wybe Claasen, presenteert te verkopen: de helft van een huis in de Vijverstraat, bestaande in diverse modern betimmerde vertrekken, waarvan fettje Pieters de wederhelft toebehoort, verhuurd aan Johannes Leenderts c.u. Geen grondpacht. Ten Z. en W. Hoyte Pieters c.u., ten N. de straat.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0210r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ1/2 huis
 
koperFettje Pieters meerderjarige vrijster500-00-00 CG
eigenaar van andere 1/2 huisde kinderen van de koper Fettje Pieters meerderjarige vrijster
naastligger ten oostenHoyte Pieters
naastligger ten zuidenHoyte Pieters
naastligger ten westenHoyte Pieters
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperYeskjen Wybes, weduwe van
wijlen Claas Hansenschipper (kof-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFettje Pieters, meerderjarige vrijster, koopt de helft van een huis in de Vijverstraat, waarvan de verkopers` kinderen de andere helft in eigendom hebben. Geen grondpacht. Ten O. en W. Hoyte Pieters c.u., ten N. de straat. Gekocht van Yeskjen Wybes wv Claas Hansen, in leven coffschipper, voor 500 cg.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0312v van 21 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJeltje Pieters Kleyn, gehuwd met


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0122v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0122v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0266r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperJohan Willem de Jong schipper600-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [staat: straat]
verkoperJeltje Pieters Klein, gehuwd met
Johannes Bernardus Smedingkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Willem de Jong, schipper te Veendam, koopt een huis zz. Vijverstraat. Geen andere naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Jeltje Pieters Klein x koopman Johannes Bernardus Smeding, voor 600 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-116 Vijverstraat 4C A de Haan
8-116 Vijverstraat 4Sijbe Vrieseman, 23 jaar, gehuwdwoonachtig te embden


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0133r van 10 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenB. Smeeding


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0196r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen [staat: zuiden]B. Smeeding


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0206r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperJan Tjietzes de Haan, gehuwd met500-00-00 CG
Ybeltje Taedes Dijkstra
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEnninga mr. ijzersmid
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperJan W. de JongVeendam


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 156v van nov 1808 , betreft pand F-252 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 4


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-114 Vijverstraat 4Jan Tjietzes de Haan2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-252Vijverstraat 4Jan Tjietses de Haan... 1795, BS geb 1811, huw 1834, huw 1838, ovl 1848, ovl 1850, ovl 1851; wed. eigenaar en gebruiker van wijk F-252, 1814. (GAH204); J.T. d. H. ende IJebeltje Teedes Dijkstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-252Vijverstraat 4Jan T de Haan wedJan T de Haan wed


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 403 van 20 aug 1817
adressoortbedraggebruik
F-252Vijverstraat 4provisionele toewijzingfl. 215,7huis F-252
 
verkoperHoukjen Jans de Haan
verkoperApollonia Jans de Haan
verkoperTrijntje Jans de Haan
verkoperTaede Jans de Haan
ten oostenSwerus Coersen
ten zuidenBernardus Smeding
ten westenHeere Enninga
ten noordende straat
koper provisioneelCornelis Arjens Jonker
koper finaalGosse Abes de Jong


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 423 van 27 aug 1817
adressoortbedraggebruik
F-252Vijverstraat 4finale toewijzingfl. 315,7huis F-252
 
verkoperYbeltje Taedes Dijkstra (weduwe van)
verkoperwijlen Jan Tjietzes de Haan


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1442Vijverstraat 4Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis en erf (87 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-252Vijverstraat 4Henderika Egges van der Laan... vdr. ovl, mdr. wonende te HRL. ; BS huw 1841; oud 30 jaar, geb Oude Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk F-252; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-252VijverstraatMarten B Bos26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeeman
F-252VijverstraatHenderika van der Laan30 jO. Pekel Av, protestant, gehuwd
F-252VijverstraatRinske M Bos5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-252VijverstraatTrijntie M Bos2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-252VijverstraatDieuwertie M Bos3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-252Vijverstraat 4Dirk Rinzes van Vliet, overleden op 18 augustus 18434 mnd (geboren 19/4/1843), overleden Vijver F 252, zoon van Rinse Dirks van Vliet, koopman en Bens Gosses Schipper (tekent 'Beerentje'), broer van minderjarige Gosse Rinzes van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-252Vijverstraat 4Dirk Rinses van Vliet, overleden op 22 april 18477 mnd (geboren 1/10/1846), overleden Vijverstraat F 252, zoon van Rinse Dirks van Vliet, koopman en Bins Gosses Schipper, broer van minderjarige Gosse en Geertje Rinses van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-252Vijverstraat 4Antje Rinses van Vliet, overleden op 3 juni 184810 dg? (geboren 19/4/1847), overleden Vijverstraat F 252, dochter van Rinse Dirks van Vliet, koopman & Bins Gosses Schipper, zuster van minderjarige Gosse en Geertje Rinses van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-252Vijverstraat 4Engeltje Ruurds Riewald... dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1815, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk F-252, supp wijk G-402; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839; deze bewijzen bestaande in ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1442F-252 (Vijverstraat)Bens G. Schipperwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1442F-247 (Vijverstraat)Eliazer Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1442Vijverstraat 4 (F-247)Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijverstraat 4 Dirk Jansmastoker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 4E.Kosterwerkman reiniging


1965 - adresboekadresnaam
Vijverstraat 4R. (Rintje) Boomstra


1975 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 4Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijverstraat 4rijksmonument 20746
  terug