Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijverstraat 48-1108-1108-114F-252F-247


Naastliggers vanVijverstraat 4
ten oostenVijverstraat 6
ten zuidenGrote Ossenmarkt 1
ten westenVijverstraat 2
ten noordende Vijverstraat


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0212r van 5 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZkamer
aanhandelaarRoucke Sibrants, gehuwd met
aanhandelaarHaebel Douues
verpachter grondJan Meus 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Meus
naastligger ten zuiden*de gewezen plaats van Taecke Taeckes
naastligger ten westenArent Isbrants
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarMarten Hendricks, gehuwd met
verwandelaarImck Douues
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoucke Sibrants x Habel Douues wandelkopen een kamer in de Vijverstraat strekkende van voor van de straat tot achter aan Taecke Taeckes plaats. Ten O. Jan Meus, ten W Arent Isbrants. Grondpacht 2 CG aan Jan Meus. Aangewandeld van Marten Hendricks x Imck Douues.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0390v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ [staat: oude vijverstraat]165‑00‑00 ggdwarskamer en loods
koperLieuue Oenes, gehuwd metvoerman
koperAntie Doedes
verpachter grondburgerhopman Jan Meus 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHendrick Intes
naastligger ten zuidende koper
naastligger ten westenArent Isbrants veerschipper
naastligger ten noordenVijverstraat [staat: straat]
verkoperRoucke Sibrants, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperHaebel Douues


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0233v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ460‑00‑00 cghuis
koperCornelis Hansen van der Hout galjootschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Kapiteintie
naastligger ten zuidenNyeske Pytters
naastligger ten westenJan Trompetter wijdschipper
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSibbeltie Wigges, gehuwd met
verkopervroedsman Evert Arjenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hansen v.d. Hout, galjootschipper koopt huis in de Vijverstraat. Ten O. wd. Jan Zaptie?, ten W. wijdschipper Jan Trompetter, ten Z. Niske? Pytters, ten N. de straat. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Sibbeltie Wigges x Evert Arjens, koopman en mede-vroedschap, voor 460 cg.


1697 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Vijverstraat 4, HarlingenVijverstraat 4Hout, Cornelis Hansen Van'C.H.V.H 1697'Door deze steen liet Cornelis Hansen van Hout weten dat hij eigenaar was van een galjootschip en het fraaie schippershuis dat hij op 11 juli 1696 voor 460 Caroliguldens kocht van de koopman Evert Arjens.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-110Vijverstraat 4huis
eigenaarCornelis van der Hout
gebruikerPyter Minses
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-110Vijverstraat 4huis
eigenaarCornelis van der Hout
gebruikerWouter Jetses
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan29‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-110Vijverstraat 4huis
eigenaarCornelis van der Hout
gebruiker
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0034r van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ275‑00‑00 gghuis
koperAndrys Tjerx, gehuwd metmr. timmerman
koperYtske Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderTjeerd Jansen Trompetter 25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Capiteintie
naastligger ten zuidenmr. Jacob Ros
naastligger ten westenJan van Ripperts koopman
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSjoerd van der Hout, voor zich en als zaakgelastigde vanmr. blokmaker
verkoperJacob Croonkoopman te Haarlem
verkoperSalomon Fokkekoopman te Haarlem


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-110Vijverstraat 4huis
eigenaarAndrys Tjerks wed.
gebruikerPyter Douwes
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-110Vijverstraat 4huis
eigenaarPytter Dames
gebruikerPytter Dames
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-110, fol. 144vVijverstraat 4Pieter Daams cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 0 kinderensetschipper35:11:00 cg5:14:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-110Vijverstraat 4huis
eigenaarPyter Dames
gebruikerPyter Dames
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-110Vijverstraat 4huis
eigenaarPyter Daniels
gebruikerPyter Daniels
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0188v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ327‑00‑00 gghuis
koperSimon Pieters Waterman, gehuwd metgrootschipper
koperHinke Johannes
naastligger ten oostenHendrik Cornelis
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Schoonebeek
naastligger ten westenHendrik Cornelis
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperLolkjen Andries, weduwe van
verkoperwijlen Pieter I. Damesgrootschipper


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-114Vijverstraat 4huis
eigenaarSimon Waterman
gebruikerledig
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0210r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ500‑00‑00 cg1/2 huis
koperFettje Pieters meerderjarige vrijster
eigenaar van andere 1/2 huisde kinderen van de koper Fettje Pieters meerderjarige vrijster
naastligger ten oostenHoyte Pieters
naastligger ten zuidenHoyte Pieters
naastligger ten westenHoyte Pieters
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperYeskjen Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Claas Hansenkofschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFettje Pieters, meerderjarige vrijster, koopt de helft van een huis in de Vijverstraat, waarvan de verkopers` kinderen de andere helft in eigendom hebben. Geen grondpacht. Ten O. en W. Hoyte Pieters c.u., ten N. de straat. Gekocht van Yeskjen Wybes wv Claas Hansen, in leven coffschipper, voor 500 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-114Vijverstraat 4huis
eigenaarJeltje Pieters
gebruikerJeltje Pieters
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0266r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ600‑00‑00 cghuis
koperJohan Willem de Jong schipper te Veendam
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [staat: straat]
verkoperJeltje Pieters Klein, gehuwd met
verkoperJohannes Bernardus Smedingkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Willem de Jong, schipper te Veendam, koopt een huis zz. Vijverstraat. Geen andere naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Jeltje Pieters Klein x koopman Johannes Bernardus Smeding, voor 600 cg.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0206r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ500‑00‑00 cghuis
koperJan Tjietzes de Haan, gehuwd met
koperYbeltje Taedes Dijkstra
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEnninga mr. ijzersmid
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperJan W. de Jong te Veendam


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 156v van nov 1808 , betreft pand F-252 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 4


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-114 , pag. 170Vijverstraat 4Jan Tjietzes de Haan 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-252Vijverstraat 4Jan Tjietses de Haan... 1795, BS geb 1811, huw 1834, huw 1838, ovl 1848, ovl 1850, ovl 1851; wed. eigenaar en gebruiker van wijk F-252, 1814. (GAH204); J.T. d. H. ende IJebeltje Teedes Dijkstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-252Vijverstraat 4wed Jan T de Haanwed Jan T de Haan


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 403 van 20 aug 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-252Vijverstraat 4provisionele toewijzingfl. 215,7huis F-252
 
verkoperYbeltje Taedes Dijkstra (weduwe van)
verkoperwijlen Jan Tjietzes de Haan
verkoperTjietse Jans de Haan
verkoperHoukjen Jans de Haan
verkoperApollonia Jans de Haan
verkoperTrijntje Jans de Haan
verkoperTaede Jans de Haan
ten oostenSwerus Coersen
ten zuidenBernardus Smeding
ten westenHeere Enninga
ten noordende straat
koper provisioneelCornelis Arjens Jonker
koper finaalGosse Abes de Jong


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 423 van 27 aug 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-252Vijverstraat 4finale toewijzingfl. 315,7huis F-252
 
verkoperYbeltje Taedes Dijkstra (weduwe van)
verkoperwijlen Jan Tjietzes de Haan


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1442Vijverstraat 4 Gosse Schipper balkvlotterHarlingenhuis en erf (87 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-252Vijverstraat 4Henderika Egges van der Laan... vdr. ovl, mdr. wonende te HRL. ; BS huw 1841; oud 30 jaar, geb Oude Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk F-252; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-252VijverstraatMarten B Bos26 jzeemanHarlingenm, protestant, gehuwd
F-252VijverstraatHenderika van der Laan30 jO. Pekel Av, protestant, gehuwd
F-252VijverstraatRinske M Bos5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-252VijverstraatTrijntie M Bos2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-252VijverstraatDieuwertie M Bos3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 382 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-252Vijverstraat 4Dirk Rinzes van Vliet, overleden op 18 augustus 18434 mnd (geboren 19/4/1843), overleden Vijver F 252, zoon van Rinse Dirks van Vliet, koopman en Bens Gosses Schipper (tekent 'Beerentje'), broer van minderjarige Gosse Rinzes van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 620 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-252Vijverstraat 4Dirk Rinses van Vliet, overleden op 22 april 18477 mnd (geboren 1/10/1846), overleden Vijverstraat F 252, zoon van Rinse Dirks van Vliet, koopman en Bins Gosses Schipper, broer van minderjarige Gosse en Geertje Rinses van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1211 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-252Vijverstraat 4Antje Rinses van Vliet, overleden op 3 juni 184810 dg? (geboren 19/4/1847), overleden Vijverstraat F 252, dochter van Rinse Dirks van Vliet, koopman & Bins Gosses Schipper, zuster van minderjarige Gosse en Geertje Rinses van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-252Vijverstraat 4Engeltje Ruurds Riewald... dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1815, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk F-252, supp wijk G-402; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839; deze bewijzen bestaande in ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1442Vijverstraat F-252Poppe Tj. Schaafsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1442Vijverstraat F-247 Eliazer Friedman Parfumeur woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1442Vijverstraat 4 (F-247)Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Vijverstraat 4 Dirk Jansmastokerf. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 4E. Kosterwerkman reiniging


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 4R. (Rintje) Boomstra


1975 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Vijverstraat 4Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijverstraat 4rijksmonument 20746  terug