Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vismarkt 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Vismarkt 47-ong7-ong7-ongC-167C-159


Naastliggers vanVismarkt 4
ten oostende Vismarkt
ten zuidenGrote Bredeplaats 35
ten westenRinnertspijp 1
ten noordenVismarkt 2


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0048v van 25 jun 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 4Vismarkt WZ675‑00‑00 cghuis
kopermeerderjarige vrijster Sijke Reiners
huurderN. N. 30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenEelcke Douwes
naastligger ten westenEelcke Douwes
naastligger ten noordenLijsbet Weidenaer
naastligger ten noordenDirck Huigens c.u.
verkoperDirck Huigens c.u.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0093v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 4Vismarkt WZ240‑00‑00 gghuis
koperDirk Huygens, gehuwd met
koperStijntje Hendrix
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenDirk Huygens, gehuwd met
naastligger ten zuidenStijntje Hendrix
naastligger ten westenhet gorthuis van Eelke Douwes
naastligger ten noordenLijsbet Weidenaer
verkoperSijke Reyners bejaard, zuster van
verkoperGeertje Reyners bejaard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntje Hendrix koopt huis op de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten W. het gorthuis van Eelke Douwes, ten Z. het huis van Eelke Douwes, ten N. Lijsbet Weidenaer. Gekocht van Sijke- en Geertje Reyners, bejaarde dochters.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0026r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 4Vismarkt WZ650‑00‑00 cghuis
kopervroedsman Lammert Haukema, gehuwd metkoopman
koperDieuke Tolsma
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten westenhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes
naastligger ten zuidenhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes
naastligger ten noordenvroedsman Lammert Haukema, gehuwd met
naastligger ten noordenDieuke Tolsma
verkoperJohannes Takes, vader en wettige voorstander van zijn dochterkoopman te Witmarsum
verkoperSjoukje Johannes, dochter van
verkoperwijlen Aukjen Rinties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Haukema (Hankes) x Dieuke Tolsma koopt huis op de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten W. het gorthuis van erven Eelke Douwes, ten Z. hun woning, ten N. de kopers. Gekocht van Johannes Takes x Aukien Rinties (Rinkes?) te Witmarsum, voor zich, en als vader van zijn dochter Sjouk Johannes, voor 650 cg.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0145v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vismarkt 4Vismarkt WZ900‑00‑00 cghuis
koperMarijke Folkerts, gehuwd met
koperJan Wax mr. bakker
huurder bovenhuisAafke 18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenPytter Wytses
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut
naastligger ten noordenburgemeester Lammert Hauckema c.u.koopman
verkoperburgemeester Lammert Hauckema, gehuwd metkoopman
verkoperDieuke Pyters Tolsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarijke Folkerts x Jan Wax, mr. bakker, koopt een huis wz. Vismarkt. Ten O. die straat, ten W. erven G. Wildschut, ten Z. Pyter Wytses, ten N. de verkoper en de kopers. Ingewikkelde voorwaarden. Gekocht van Lammert Hauckema, burgemeester x Dieucke Pyters Tolsma, voor 900 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-167Vismarkt 4Douwe Cornelis Steenstra... Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1810, BS huw 1815, ovl 1817, huw 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167; eigenaar en gebruiker van wijk C-167 en wijk C-168, kastelein, 1814. (GAH204); oud 61 jaar, geb ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-167Vismarkt 4Douwe C SteenstraDouwe C Steenstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 539Vismarkt 4 Douwe Steenstra herbergierHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-167Vismarkt 4Baukje van der Heidegeb 3 sep 1792 Driesum, huwt met Douwe Steenstra, A 11 mei 1860 Nieuwediep; bev.reg. HRL 1851 wijk C-167; oud 47 jaar, geb Driesum en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-167Vismarkt 4Marharetha Weberoud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-167; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-167Vismarkt 4Sibble Buwaldaoud 36 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk C-167 VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-167Vismarkt 4Sjoerd van der Weide... vdW, en Doutje Jelles(Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167, wijk H-066, 82, 101, 107, 110; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-168; VT1839; geb 1 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-167Op de VischmarktSibble Buwalda36 jkoetsierWitmarsumm, protestant, gehuwd
C-167Op de VischmarktMargaretha Weber39 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
C-167Op de VischmarktHenderikus Buwalda2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-167Op de VischmarktAntie Buwalda4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-167Op de VischmarktVersia Noordbeek10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 280 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-167Vismarkt 4Jitske Alberts van der Werf, overleden op 14 februari 18415 mnd, overleden Vismarkt C 167, dochter van Albert van der Werf, beurtschippersknecht en Jetske Plekker, zuster van minderjarige Clara Alberts van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 400 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-167Vismarkt 4Klaas Klazes Kolhorn, overleden op 19 juni 18431 1/2 dg (geboren 17/6/1843), overleden Noorderhaven C 167, zoon van Klaas Kolhorn, zeeman en Elizabeth Douwes Steenstra, broer van minderjarige Douwe Klazes Kolhorn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 202 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-167Vismarkt 4Elske Vergeer, overleden op 2 november 184428 jr, geboren 's-Herenberg 16/9/1816, overleden Vismarkt C 167, vrouw van Sietze Oedses Wijma, herenknecht, moeder van minderjarige Oeds en Anthonie Sietzes Wijma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 539Noorderhaven C-168Trijntje F. van der Stel vrouw van J. Post woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 539Vischmarkt C-159 Cornelis Posthumus woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 539Vismarkt 4 (C-159)Kornelis Posthumuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Vischmarkt 4 Bouwe van der Woudekuiperf. 700f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vischmarkt 4IJ. Bolmanstoffeerder


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Vismarkt 4, HarlingenVismarkt 4IJ. Bolman jr.stoffeerderdij, verhuizingen


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21179
Vismarkt 4Ype Claas Bolman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vismarkt 4E. (Elisabeth) Sleijfer  terug