Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vissersstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVissersstraat 1(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-242*A-283


Naastliggers vanVissersstraat 1
ten oostenVissersstraat 3
ten zuidende Vissersstraat
ten westende Bargebuurt
ten noordende Visbuurt


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0140v van 12 dec 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurt 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoucke Lammerts slager


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0198r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurt 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJouke Lammerts


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0217v van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 1Bildtpoort, bij de124‑00‑00 ggschuur geschikt als paarden- en koeienstal
koper door niaarFoockeltie Hiddes, weduwe van
koper door niaarwijlen Liuwe Dirx slager
geniaarde koperHuibert Alefsslager
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Liuwe Dirx slager
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde erfgenamen van wijlen Joucke Lamberts


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0100v van 3 mei 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 1Bildtpoort, bij de124‑00‑00 ggschuur om koebeesten, schapen sampt paerden te stallen ende logeren
koperFrans Everts, gehuwd metslager
koperMaycke Harmens
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten westende andere schuur van Fookel Hiddes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Lieuwe Dirx slager
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperFookel Hiddes, weduwe van
verkoperwijlen Lieuwe Dirxslager


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0037r van 16 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Visbuurt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0232r van 5 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurt 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0153r van 9 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 1Bildtpoortsdwinger naast de molen145‑00‑00 cghuis of stalling
koperAnthoni Rinie, gehuwd metstrandmeester of opzichter van Zeedijk....?
koperGrietie Pytters
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan Sioerdts Schiere
naastligger ten westenAlbert Gerrits
naastligger ten noordenhet pothuis van Jochum Hendrix mr. pottenbakker
verkoperJochum Hendrix, gehuwd metmr. pottenbakker
verkoperLijsbet Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Rinia, strandmeester of opzichter van de Zeedijken x Grietie Pieters koopt een huis of stalling in de Bildtpoortsdwinger, naast de molen. Ten O. de Stadsvesten, ten W. Albert Gerrits, ten Z. Jan Sioerdts Schiere, ten N. het pothuis van de verkoper. Zie de voorwaarden. Gekocht van Jochum Hendrix, pottenbakker x Lijsbeth Andries, voor 145 cg.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0189r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Visbuurt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntoni Rinia


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0183r van 24 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 1Bargebuurt OZ [staat: bij de Bildtpoortsdwinger]125‑00‑00 cghuis
koperHarmen Willems, gehuwd met
koperMarijke Jans
naastligger ten oostenstraat en stadsvesten
naastligger ten zuidenstraat en stadsvesten
naastligger ten westende weduwe van wijlen Albert Gerrits
naastligger ten noordenpottenbakkerij
verkoperAntoni Rynia, gehuwd met
verkoperGrytie Pyters


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0095v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurt 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Willems


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Visbuurt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen steenvoerder


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0151r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 1Bildtpoorts dwinger, bij de250‑00‑00 cghuis
koperJohannes Hendriks, gehuwd met
koperJanne Jans
naastligger ten oostenstadsvesten en straat
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westenDouwe Beernts
naastligger ten noordende pottenbakkerij van Wytse Cornelis
verkoperHarmen Willems, weduwnaar en erfgenaam ad vitam van
verkoperwijlen Marijke Jans


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0232v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Visbuurt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Hendriks


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0046v van 6 mrt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Visbuurt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Hendriks


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Visbuurt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEelke Leyenaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 13Vissersstraat 1Albert Leijenaar balkvlotterHarlingenhuis en erf (96 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 13Bargebuurt A-241Meinardus R. Koopmans woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 13Bargebuurt A-282 Jan Lubbertus Kroese woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4744Vissersstraat 1 (A-283)Jan Lichtendahl (Hzn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Visscherstraat 1D. Attemabootwerker


2023
0.081904888153076


  terug