Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vissersstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVissersstraat 2(niet bekend)(niet bekend)1-078A-285A-279
   huisnummer hogerVissersstraat 2(niet bekend)(niet bekend)1-079A-277A-280
   huisnummer hogerVissersstraat 2(niet bekend)(niet bekend)1-080A-244A-281
   huisnummer hogerVissersstraat 2(niet bekend)1-113/21-160A-141*A-246


Naastliggers vanVissersstraat 2
ten oostenVissersstraat 4
ten zuidenZoutsloot 27
ten westenZeilmakersstraat 9
ten noordende Vissersstraat


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0234v van 12 mrt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0181r van 16 jan 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 2Vissersstraat ZZ [staat: Bargeburen]400‑00‑00 cgwoonhuis en een gedeelte van een panwerk
koperHendrik Jogchums, gehuwd metleerlooier
koperAagniet Jogchaminne
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: wal]
verkoperAucke Jansenkoopman
verkoperDouwe Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jogchems, leerloyer x Magriet Jogcheminne kopen woonhuis met een gedeelte van het panwerk daer bij staende en so verre het selve ten noorden is lopende, op de Bargebuiren. Te aanvaarden sodrae Gijsbert Sybes Salverda occasie heeft van dit panwerk op te ruimen. Gekocht van Aucke Jansen Backer en Douwe Hanekuyck, coopluiden, voor 400 cg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0094r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Evert Hanekuyck


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0148v van 21 apr 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Evert Hanekuik


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-113/2 , folio 9rVissersstraat 2huis
eigenaarJacob S. Kuiper
eigenaarSimon Backer
gebruikerJan Louws
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-113/2 , folio 9rVissersstraat 2huis
eigenaarEvert Beva
gebruikerJan Louws
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0234r van 15 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSierk Tolsma koopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-078 , folio 9rVissersstraat 2huis
eigenaarDirk Cornelis
gebruikerHilbrand Sapes
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal21‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-079 , folio 9rVissersstraat 2huis
eigenaarDouwe Arjens
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal19‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-080 , folio 9rVissersstraat 2huis
eigenaarMeile Faber c.s.
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-160 , folio 17vVissersstraat 2huis
eigenaarE. Beva
gebruikerDirk Hendriks wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal19‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑12 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0166r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-078 , folio 9rVissersstraat 2huis
eigenaarDirk Cornelis
gebruikerGeert Gerryts
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal21‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-079 , folio 9rVissersstraat 2huis
eigenaarJan Hendriks wed.
gebruikerJan Hendriks wed.
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-080 , folio 9rVissersstraat 2huis
eigenaarDouwe Jansen
gebruikerDouwe Jansen
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-160 , folio 17vVissersstraat 2woning
eigenaarE. Beva
gebruikerDirk A. Kingma
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-078 , folio 9rVissersstraat 2huis
eigenaarJan Cornelis
gebruikerJochum Sybrens
huurwaarde21‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal20‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-079 , folio 9rVissersstraat 2huis
eigenaarSimon Haantjes
gebruikerSimon Haantjes
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-080 , folio 9rVissersstraat 2huis
eigenaarDouwe Jansen
gebruikerWalle Walles
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-160 , folio 17vVissersstraat 2woning
eigenaarE. Beva wed.
gebruikerDirk A, Kingma wed.
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal21‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑18‑02 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-078 , pag. 9Vissersstraat 2Claas Hendriks 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-244Vissersstraat 2Johannes Mulder... HRL. Hij verklaarde tevens nooit te hebben kunnen Schrijven, nog zijne naam ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-244Vissersstraat 2Simon Haantjes Molenaar... (GAH204); id. van wijk A-226; gebruiker Sipke Tjerks Draaisma, soldaat, 1814. (GAH204); id. van wijk A-244; gebruiker Johannes Mulder, pottebakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-172; gebruiker Jacob Dirks ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-244Vissersstraat 2Simon H MolenaarJohannes Mulderpottebakkersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 11Vissersstraat 2erven wed. Hendrik van Wielen Harlingenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 12Vissersstraat 2Jacob Kuipers touwslagerHarlingenhuis (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 87Vissersstraat 2Simon van Loon touwslagerHarlingenhuis en tuin (162 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vissersstraat 2 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-244Vissersstraat 2Anthony Fransen Posthuma... ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-244Vissersstraat 2Louize de Vlijoud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-244; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-244Aan de Stadswal36 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-244Aan de Stadswal35 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-244Aan de Stadswal8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-244Aan de Stadswal6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-244Aan de Stadswal6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-244Aan de Stadswal10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vissersstraat 2 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vissersstraat 2 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-244Vissersstraat 2Antoon Posthuma, overleden op 12 september 18434 1/2 jr (geboren 2/3/1839), overleden Bargeburen A 244. (Certificaat van onvermogen nr. 77) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 33 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-244Vissersstraat 2Anne Antonis Posthuma, overleden op 18 juni 18463 jr (geboren 4/1/1843), overleden Bargebuurt A 244, zoon van Antoni Franzes Posthuma, arbeider en Louisa Jozeph de Vrij, broer van minderjarige Froukje, Joseph en Frans Antonis Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-244Vissersstraat 2Louisa Josephs de Vrij, overleden op 9 november 1846(Certificaat van onvermogen), 42 jr, geboren Franeker 13/8/1804, overleden Bargebuurt A 244, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vissersstraat 2 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-244Vissersstraat 2Pieter Huitema, overleden op 28 juli 1848(Certificaat van onvermogen), 9 mnd (geboren 11/10/1847), overleden Bargeburen A 244. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 11Bargebuurt A-277Sipke W. Duif woonhuis
Sectie A nr. 12Bargebuurt A-244Meinte H. Tigchelaar woonhuis
Sectie A nr. 87Zoutsloot A-141Gerrit J. Kroese woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 87Bargebuurt A-246 Hendrik Kerkhoven woonhuis en plek grond
Sectie A nr. 2764Bargebuurt A-279 Gerben Bouritius erfpachterbokkinghang
Sectie A nr. 11Bargebuurt A-280 Jan Pieters Schaafsma woonhuis
Sectie A nr. 12Bargebuurt A-281 Rigtje Tolsma wed. Klaas Kuiperswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 87Vissersstraat 2 (A-ong)Lijsbertus Koopshuis, ijshok en rookerij
Sectie A nr. 87Vissersstraat 2 (A-ong)Lijsbertus Koopshuis, ijshok en rookerij
Sectie A nr. 87Vissersstraat 2 (A-ong)Lijsbertus Koopshuis, ijshok en rookerij
Sectie A nr. 87Vissersstraat 2 (A-ong)Lijsbertus Koopshuis, ijshok en rookerij


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Visscherstraat G. Koopsjongens: , meisjes:
vrouwen:
vischrookerij


2023
0.18462896347046


  terug