Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vissersstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Vissersstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-285 A-279
   huisnummer hoger Vissersstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-277 A-280
   huisnummer hoger Vissersstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-244 A-281
   huisnummer hoger Vissersstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-241 A-282
   huisnummer hoger Vissersstraat 2 1-113 1/2 1-160 A-141* A-246
Naastliggers vanVissersstraat 2
ten oostenVissersstraat 4
ten noordende Vissersstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-113 Vissersstraat 2taanhuis
eigenaarcompagnie van de Haringvisserie
gebruikerP.J. Oldaens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-113 Vissersstraat 2tanerie
eigenaarcompagnie van Haringbuizen
gebruikerP. Oldaens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-113 Vissersstraat 2tanerije
eigenaarcompagnie van de Haringnuisen
gebruikerP. J. Oldaens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-113 Vissersstraat 2tanerij
eigenaarCompagnie der Haring
gebruikerCompagnie der Haring
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0181r van 16 jan 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Vissersstraat ZZ [staat: Bargeburen]woonhuis en een gedeelte van een panwerk
 
koperHendrik Jogchums, gehuwd metleerlooier400-00-00 CG
Aagniet Jogchaminne
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: wal]
verkoperAucke Jansenkoopman
verkoperDouwe Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jogchems, leerloyer x Magriet Jogcheminne kopen woonhuis met een gedeelte van het panwerk daer bij staende en so verre het selve ten noorden is lopende, op de Bargebuiren. Te aanvaarden sodrae Gijsbert Sybes Salverda occasie heeft van dit panwerk op te ruimen. Gekocht van Aucke Jansen Backer en Douwe Hanekuyck, coopluiden, voor 400 cg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0094r van 30 sep 1753 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Evert Hanekuyck


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0148v van 21 apr 1754 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Evert Hanekuik


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0234r van 15 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSierk Talsma koopman


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0166r van 31 jan 1779 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-160 Vissersstraat 2Marten Dirks0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Simon Jacobs van Loon... BS ovl 1811; 1815 huwelijken, huw 1816, huw 1817, ovl 1820, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk A-141, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-142, gebruiker is Klaas Hendriks, opperman, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Eelke Jans Leyenaar... Grote Kerk HRL 1801, 1806, BS ovl 1814, ovl 1837, ovl 1849, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk A-241, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-131, gebruiker is Andries J. Benjamins, Joodsche Meester, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Tjepkje Leyenaargeb 1803 ... , ovl 17 sep 1814 HRL; wijk A-241, dv Eelke Jans L, en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-244Vissersstraat 2Johannes Mulder... HRL. Hij verklaarde tevens nooit te hebben kunnen Schrijven, nog zijne naam ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-244Vissersstraat 2Simon Haantjes Molenaar... (GAH204); id. van wijk A-226; gebruiker Sipke Tjerks Draaisma, soldaat, 1814. (GAH204); id. van wijk A-244; gebruiker Johannes Mulder, pottebakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-172; gebruiker Jacob Dirks ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-244Vissersstraat 2Simon H Molenaar Johannes Mulder pottebakkersknegt
A-241Vissersstraat 2Eelke Leyenaar Eelke Leyenaar sjouwer
A-141Vissersstraat 2Simon J van Loon Simon J van Loon lijndraayersknegt


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-141Vissersstraat 2Catharina Joekes Lieukema, overleden op 8 februari 1825vrouw van Sipke Folkerts Draaisma, pottenbakkersknecht (Zoutsloot A 141), moeder van minderjarige Elisabeth Sipkes Draaisma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 11Vissersstraat 2erven wed. Hendrik Klazes van WielenHarlingenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 12Vissersstraat 2Jacob Klazes KuipersHarlingentouwslagerhuis (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 13Vissersstraat 2Albert LeijenaarHarlingenbalkvlotterhuis en erf (96 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 87Vissersstraat 2Simon Jacobs van LoonHarlingentouwslagerhuis en tuin (162 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-141Vissersstraat 2Simon Jacobs van Loon, overleden op 6 juni 1835meestersknecht/lijn/touwslager Zoutsloot A 141, oom van Hiltje (vrouw van Cornelis Tuimelaar, touwslager), Jacob, idem, Simon, idem, afwezige Teunis, kok Nijmegen, Taeke, schoenmaker en wijlen Rintje Klazes Kuipers (man van Trijntje Willems Hoffenberg, arbeidster, vader van minderjarige Klaas, Truike, Jacob en Simon Rintjes Kuipers) (zusterskinderen en -kleinkinderen) en van wijlen Hiltje (vrouw van Anne Wytses Blom, bakker, moeder van minderjarige Wytse en Grietje Annes Blom), Janke, naaister en minderjarige Jacob en Dirkje Lieuwes van Loon (voogd is hun moeder Grietje Johannes van Dalsen, wed. Lieuwe Jacobs van Loon) (broerskinderen en -kleinkinderen). Saldo fl. 4.744,52. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Aukje Sanders van der Brug... Sijbouts Attema; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1862; oud 44 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-141; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Jacob Klaasen Kuiper... en Neeltje Jacobs; BS huw 1823, ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk A-141; VT1839; J.K.K. eigenaar van perceel nr. 12 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, huis, 63 m2, klasse ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Johannes Harmanus Schrijver... Oosterwijk; BS huw 1822; oud 57 jaar, geb Oostenrijk ! en wonende te HRL. 1839, boerearbeider, wijk A-141; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Ymkje Kerkstraoud 44 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-141; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Albert Eelkes Leyenaar... HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1849, ovl 1851; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-241; VT1839; A.L. eigenaar van percelen nrs. 13 en 14 te HRL, balkvlotter, legger nr. 411, resp. huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Janke van Oudoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-241; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-244Vissersstraat 2Anthony Fransen Posthuma... ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-244Vissersstraat 2Louize de Vlijoud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-244; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-141 J Kuipers stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-241Vissersstraat 2Anna Maria de Boer, overleden op 15 december 183921 mnd, geboren Haarlem, overleden Bargeburen A 241. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 85) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-141AchterstraatJacob Kuipers40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, winkelier
A-141AchterstraatAnke van der Brug44 jSneekgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-141AchterstraatKlaas Kuipers15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-141AchterstraatWaltie Kuipers14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-141AchterstraatJan Schrijver57 jin Oostenrijkgezin 2, m, protestant, gehuwd, boeren arbeyder
A-141AchterstraatYemkje Kerkstra44 jSexbierumgezin 2, v, protestant, gehuwd
A-241Aan de StadswalAlbertus Leyenaar33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pottebakker
A-241Aan de StadswalJanke van Oud35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-241Aan de StadswalEelke Leyenaar9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-241Aan de StadswalJan Leyenaar6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-241Aan de StadswalHans Leyenaar4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-241Aan de StadswalTjepke Leyenaar6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-241Aan de StadswalDieuwke Leyenaar8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-244Aan de StadswalAnthony Posthuma36 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-244Aan de StadswalLouiza de Vlij35 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-244Aan de StadswalJoseph Posthuma8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-244Aan de StadswalFrans Posthuma6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-244Aan de StadswalAnthony Posthuma6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-244Aan de StadswalFrouwkje Posthuma10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-241Vissersstraat 2Willem Unia, overleden op 3 juni 184210 mnd, overleden Bargeburen A 241. (Certificaat van onvermogen nr. 2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-244Vissersstraat 2Antoon Posthuma, overleden op 12 september 18434 1/2 jr (geboren 2/3/1839), overleden Bargeburen A 244. (Certificaat van onvermogen nr. 77) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-244Vissersstraat 2Anne Antonis Posthuma, overleden op 18 juni 18463 jr (geboren 4/1/1843), overleden Bargebuurt A 244, zoon van Antoni Franzes Posthuma, arbeider en Louisa Jozeph de Vrij, broer van minderjarige Froukje, Joseph en Frans Antonis Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-244Vissersstraat 2Louisa Josephs de Vrij, overleden op 9 november 1846(Certificaat van onvermogen), 42 jr, geboren Franeker 13/8/1804, overleden Bargebuurt A 244, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-141Vissersstraat 2Haring Martens Bos, overleden op 29 juni 184827 jr (geboren 23/5/1821), overleden Zoutsloot A 141, soldaat, ongehuwd, zoon van Marten Ypes Bos, arbeider en Grietje Martens Klaver, broer van Ype, idem en Elizabeth Martens Bos (vrouw van Douwe Gerrits Dijkstra, timmerknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-244Vissersstraat 2Pieter Huitema, overleden op 28 juli 1848(Certificaat van onvermogen), 9 mnd (geboren 11/10/1847), overleden Bargeburen A 244. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Janneke Straatsmageb 20 jun 1803 Sneek, A 2 nov 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-141


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Coenraad Boterweg... HRL 1851 wijk A-114, 241; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman/winkelier, wijk D-027; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 11A-277 (Bargebuurt)Lijkle Olphert Duikerwoonhuis
Sectie A nr. 12A-244 (Bargebuurt)Rigtje Tolsma en mede eig.woonhuis
Sectie A nr. 13A-241 (Bargebuurt)Lubertus Jans Kroesewoonhuis
Sectie A nr. 87A-141 (Zoutsloot)Waltje Kuiperswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 87A-246 (Bargebuurt)Hendrik Kerkhovenwoonhuis en plek grond
Sectie A nr. 2764A-279 (Bargebuurt)Gerben Bouritius, erfpachterbokkinghang
Sectie A nr. 11A-280 (Bargebuurt)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 12A-281 (Bargebuurt)Rigtje Tolsma, wed. Klaas Kuiperswoonhuis
Sectie A nr. 13A-282 (Bargebuurt)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 87Vissersstraat 2 (A-ong)Lijsbertus Koops


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Visscherstraat 2G. Koopsjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
vischrookerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Visscherstraat 2 Gijsbert Koopsvischkooper
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 900


1940 - variaadresbronbericht
Vissersstraat 2Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard
  terug