Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vissersstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVissersstraat 2(niet bekend)(niet bekend)A-285A-279
   huisnummer hogerVissersstraat 2(niet bekend)(niet bekend)A-277A-280
   huisnummer hogerVissersstraat 2(niet bekend)(niet bekend)A-244A-281
   huisnummer hogerVissersstraat 2(niet bekend)(niet bekend)A-241A-282
   huisnummer hogerVissersstraat 21-113 1/21-160 A-141*A-246


Naastliggers vanVissersstraat 2
ten oostenVissersstraat 4
ten zuidenZoutsloot 27
ten westenZeilmakersstraat 9
ten noordende Vissersstraat


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0189r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 2Dwinger bij de Bildtpoort240‑00‑00 CGpothuis
koper van 4/5Andries Jochums, gehuwd met
koper van 4/5Trijntie Scheltes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAntoni Rinia
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJetske Jochums c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Jochums x Trijntje Scheltes koopt 4/5 van een pothuis c.a. waarvan hij al 1/5 bezit, in de Bildtpoortsdwinger. Ten W. de Bargeburen, ten Z. Anthoni Rinje, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Jetske Jochums c.s., voor 240 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-113Vissersstraat 2taanhuis
eigenaarcompagnie van de Haringvisserie
gebruikerP.J. Oldaens
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-113Vissersstraat 2tanerie
eigenaarcompagnie van Haringbuizen
gebruikerP. Oldaens
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan1‑6‑1720


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 2Bildtpoort, stadsvesten bij de200‑00‑00 GGpottenbakkerij en erf
koperWytse Cornelis, gehuwd metmr. pottenbakker
koperTrijntje Hessels
toehaak10-00-00 CG
naastligger ten oostenopen veld
naastligger ten zuidenHarmen steenvoerder
naastligger ten westenwoningen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperTrijntje Scheltes pro se en n.f., weduwe van
verkoperwijlen Andries Jochumspottenbakker


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0181r van 16 jan 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 2Vissersstraat ZZ [staat: Bargeburen]400‑00‑00 CGwoonhuis en een gedeelte van een panwerk
koperHendrik Jogchums, gehuwd metleerlooier
koperAagniet Jogchaminne
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: wal]
verkoperAucke Jansenkoopman
verkoperDouwe Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jogchems, leerloyer x Magriet Jogcheminne kopen woonhuis met een gedeelte van het panwerk daer bij staende en so verre het selve ten noorden is lopende, op de Bargebuiren. Te aanvaarden sodrae Gijsbert Sybes Salverda occasie heeft van dit panwerk op te ruimen. Gekocht van Aucke Jansen Backer en Douwe Hanekuyck, coopluiden, voor 400 cg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0094r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Evert Hanekuyck


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0148v van 21 apr 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Evert Hanekuik


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0232v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 2Bildtpoort aan stadsvesten, bij de75‑14‑00 GGpottenbakkerij
koperHincke Jans, weduwe van
koperwijlen Jan Scheltes pottenbakker
naastligger ten oostenleeg terrein
naastligger ten zuidenJohannes Hendriks
naastligger ten westenenige woningen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Feykjen Jouws, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Cornelispottenbakker


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0046v van 6 mrt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 2Bildtpoort, stadsvesten bij de750‑00‑00 CGpottenbakkerij
koperJan Jansen pottenbakker
naastligger ten oosteneen open terrein
naastligger ten zuidenJohannes Hendriks
naastligger ten westenenige woningen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperHinke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Scheltes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0234r van 15 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSierk Talsma koopman


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0166r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0151r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 2Zeilmakersstraat [staat: Bargeburen]56‑00‑00 GGhuis
koperJan Cornelis van der Meulen, gehuwd methoutmolenaar te Almenum
koperZytske Dirks Zijlstra te Almenum
huurderGeert Horrits c.u.22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen pottenbakker
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Hendriks
naastligger ten westenBargeburen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Dirk Cornelis Zijlstra
verkoper van 1/2Marijke Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Cornelis Zijlstra


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 2Bildtpoort, wijk A-251 stadsvesten dicht bij de950‑00‑00 CGpottenbakkerij
koperWyger Harmens koopman
eigenaarde weduwe van Jan Jansen van der Molen
naastligger ten oostenopen veld of plek grond
naastligger ten zuidenEelke Leyenaar
naastligger ten westenSymon Haantjes
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.Jan Fontein, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Wyger Harmens, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Jan Jansen van der Molen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-160, pag. 18Vissersstraat 2Marten Dirks0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Simon Jacobs van Loon... BS ovl 1811; 1815 huwelijken, huw 1816, huw 1817, ovl 1820, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk A-141, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-142, gebruiker is Klaas Hendriks, opperman, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Eelke Jans Leyenaar... Grote Kerk HRL 1801, 1806, BS ovl 1814, ovl 1837, ovl 1849, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk A-241, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-131, gebruiker is Andries J. Benjamins, Joodsche Meester, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Tjepkje Leyenaargeb 1803 ... , ovl 17 sep 1814 HRL; wijk A-241, dv Eelke Jans L, en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-244Vissersstraat 2Johannes Mulder... HRL. Hij verklaarde tevens nooit te hebben kunnen Schrijven, nog zijne naam ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-244Vissersstraat 2Simon Haantjes Molenaar... (GAH204); id. van wijk A-226; gebruiker Sipke Tjerks Draaisma, soldaat, 1814. (GAH204); id. van wijk A-244; gebruiker Johannes Mulder, pottebakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-172; gebruiker Jacob Dirks ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-244Vissersstraat 2Simon H Molenaar Johannes Mulder pottebakkersknegt
A-241Vissersstraat 2Eelke Leyenaar Eelke Leyenaar sjouwer
A-141Vissersstraat 2Simon J van Loon Simon J van Loon lijndraayersknegt


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 80 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-141Vissersstraat 2Catharina Joekes Lieukema, overleden op 8 februari 1825vrouw van Sipke Folkerts Draaisma, pottenbakkersknecht (Zoutsloot A 141), moeder van minderjarige Elisabeth Sipkes Draaisma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 11Vissersstraat 2erven wed. Hendrik Klazes van WielenHarlingenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 12Vissersstraat 2Jacob Klazes KuiperstouwslagerHarlingenhuis (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 13Vissersstraat 2Albert LeijenaarbalkvlotterHarlingenhuis en erf (96 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 87Vissersstraat 2Simon Jacobs van LoontouwslagerHarlingenhuis en tuin (162 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vissersstraat 2 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 340 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-141Vissersstraat 2Simon Jacobs van Loon, overleden op 6 juni 1835meestersknecht/lijn/touwslager Zoutsloot A 141, oom van Hiltje (vrouw van Cornelis Tuimelaar, touwslager), Jacob, idem, Simon, idem, afwezige Teunis, kok Nijmegen, Taeke, schoenmaker en wijlen Rintje Klazes Kuipers (man van Trijntje Willems Hoffenberg, arbeidster, vader van minderjarige Klaas, Truike, Jacob en Simon Rintjes Kuipers) (zusterskinderen en -kleinkinderen) en van wijlen Hiltje (vrouw van Anne Wytses Blom, bakker, moeder van minderjarige Wytse en Grietje Annes Blom), Janke, naaister en minderjarige Jacob en Dirkje Lieuwes van Loon (voogd is hun moeder Grietje Johannes van Dalsen, wed. Lieuwe Jacobs van Loon) (broerskinderen en -kleinkinderen). Saldo fl. 4.744,52. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Aukje Sanders van der Brug... Sijbouts Attema; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1862; oud 44 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-141; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Jacob Klaasen Kuiper... en Neeltje Jacobs; BS huw 1823, ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk A-141; VT1839; J.K.K. eigenaar van perceel nr. 12 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, huis, 63 m2, klasse ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Johannes Harmanus Schrijver... Oosterwijk; BS huw 1822; oud 57 jaar, geb Oostenrijk ! en wonende te HRL. 1839, boerearbeider, wijk A-141; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Ymkje Kerkstraoud 44 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-141; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Albert Eelkes Leyenaar... HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1849, ovl 1851; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-241; VT1839; A.L. eigenaar van percelen nrs. 13 en 14 te HRL, balkvlotter, legger nr. 411, resp. huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Janke van Oudoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-241; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-244Vissersstraat 2Anthony Fransen Posthuma... ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-244Vissersstraat 2Louize de Vlijoud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-244; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-141Vissersstraat 2J Kuipers stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-241Vissersstraat 2Anna Maria de Boer, overleden op 15 december 183921 mnd, geboren Haarlem, overleden Bargeburen A 241. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 85) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-141AchterstraatJacob Kuipers40 jwinkelierHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-141AchterstraatAnke van der Brug44 jSneekgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-141AchterstraatKlaas Kuipers15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-141AchterstraatWaltie Kuipers14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-141AchterstraatJan Schrijver57 jboeren arbeyderin Oostenrijkgezin 2, m, protestant, gehuwd
A-141AchterstraatYemkje Kerkstra44 jSexbierumgezin 2, v, protestant, gehuwd
A-241Aan de StadswalAlbertus Leyenaar33 jpottebakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
A-241Aan de StadswalJanke van Oud35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-241Aan de StadswalEelke Leyenaar9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-241Aan de StadswalJan Leyenaar6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-241Aan de StadswalHans Leyenaar4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-241Aan de StadswalTjepke Leyenaar6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-241Aan de StadswalDieuwke Leyenaar8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-244Aan de StadswalAnthony Posthuma36 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-244Aan de StadswalLouiza de Vlij35 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-244Aan de StadswalJoseph Posthuma8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-244Aan de StadswalFrans Posthuma6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-244Aan de StadswalAnthony Posthuma6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-244Aan de StadswalFrouwkje Posthuma10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vissersstraat 2 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vissersstraat 2 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-241Vissersstraat 2Willem Unia, overleden op 3 juni 184210 mnd, overleden Bargeburen A 241. (Certificaat van onvermogen nr. 2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-244Vissersstraat 2Antoon Posthuma, overleden op 12 september 18434 1/2 jr (geboren 2/3/1839), overleden Bargeburen A 244. (Certificaat van onvermogen nr. 77) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 33 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-244Vissersstraat 2Anne Antonis Posthuma, overleden op 18 juni 18463 jr (geboren 4/1/1843), overleden Bargebuurt A 244, zoon van Antoni Franzes Posthuma, arbeider en Louisa Jozeph de Vrij, broer van minderjarige Froukje, Joseph en Frans Antonis Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-244Vissersstraat 2Louisa Josephs de Vrij, overleden op 9 november 1846(Certificaat van onvermogen), 42 jr, geboren Franeker 13/8/1804, overleden Bargebuurt A 244, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vissersstraat 2 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1221 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-141Vissersstraat 2Haring Martens Bos, overleden op 29 juni 184827 jr (geboren 23/5/1821), overleden Zoutsloot A 141, soldaat, ongehuwd, zoon van Marten Ypes Bos, arbeider en Grietje Martens Klaver, broer van Ype, idem en Elizabeth Martens Bos (vrouw van Douwe Gerrits Dijkstra, timmerknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-244Vissersstraat 2Pieter Huitema, overleden op 28 juli 1848(Certificaat van onvermogen), 9 mnd (geboren 11/10/1847), overleden Bargeburen A 244. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Janneke Straatsmageb 20 jun 1803 Sneek, A 2 nov 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-141


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Coenraad Boterweg... HRL 1851 wijk A-114, 241; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman/winkelier, wijk D-027; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 11Bargebuurt A-277Lijkle Olphert Duikerwoonhuis
Sectie A nr. 12Bargebuurt A-244Rigtje Tolsma en mede eig.woonhuis
Sectie A nr. 13Bargebuurt A-241Lubertus Jans Kroesewoonhuis
Sectie A nr. 87Zoutsloot A-141Waltje Kuiperswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 87Bargebuurt A-246Hendrik Kerkhovenwoonhuis en plek grond
Sectie A nr. 2764Bargebuurt A-279Gerben Bouritius, erfpachterbokkinghang
Sectie A nr. 11Bargebuurt A-280Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 12Bargebuurt A-281Rigtje Tolsma, wed. Klaas Kuiperswoonhuis
Sectie A nr. 13Bargebuurt A-282Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 87Vissersstraat 2 (A-ong)Lijsbertus Koopshuis, ijshok en rookerij


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Visscherstraat 2G. Koopsjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
vischrookerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Visscherstraat 2 Gijsbert Koopsvischkooperf. 1200f. 900


1940 - variabron: Raadsvergadering 30 januari
adresgegevens
Vissersstraat 2Onbewoonbaar verklaard
  terug