Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vissersstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVissersstraat 41-0581-0581-087A-207A-245


Naastliggers vanVissersstraat 4
ten oostenVissersstraat 6
ten zuidenZoutsloot 29
ten westenVissersstraat 2
ten noordende Vissersstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-058 , folio 8Vissersstraat 4woning
eigenaarEvert Hingst
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-058 , folio 5rVissersstraat 4stal
eigenaarEvert Hingst wed.
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-058 , folio 5rVissersstraat 4stal
eigenaarHylke Douwes
gebruikerHylke Douwes
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-058 , folio 5rVissersstraat 4stal
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerEvert Hanekuik
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑13‑08 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-058 , folio 5rVissersstraat 4stal
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerEvert Hanekuik
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0181r van 16 jan 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0094r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 4stadsvesten bij de Bargeburen60‑14‑00 ggstal en naastgelegen pakhuis
koperYpe Feykes oud herbergier
koperDouwe Lieuwes mr. wagenmaker
naastligger ten oostenYpe Willems molenaar
naastligger ten zuidenDouwe Hanekuyck koopman
naastligger ten westende weduwe van wijlen Evert Hanekuyck
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperDouwe Hanekuyckkoopman


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0117r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet pakhuis van Ype Feykes oud herbergier


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0148v van 21 apr 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 4Vissersstraat ZZ [staat: stadsvesten bij de Bargeburen]77‑10‑00 cgpakhuis
koperLykle Reidses mr. schilder
naastligger ten oostende stalling van Sybren Dirks
naastligger ten zuidenDouwe Hanekuik
naastligger ten westende weduwe van wijlen Evert Hanekuik
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperDouwe Lieuwesmr. wagenmaker
verkoperYpe Feikesoud herbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLykle Reidses, mr. schilder, koopt een pakhuis omtrent de Bargeburen. Ten O. de stal van Sybren Dirks, waardoor dit pakhuis beklemd is, ten W. wd. Evert Hanekuik, ten Z. Douwe Hanekuik, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Douwe Lieuwes, mr. wagenmaker en Ype Feikes, herbergier, voor 77 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-058 , folio 5rVissersstraat 4stal
eigenaarLykle Reidses
gebruikerLykle Reidses
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-058 , folio 5rVissersstraat 4stal
eigenaarLykle Reidses
gebruikerLykle Reidses
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0234r van 15 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 4stadsvesten bij de Bargebuiren105‑00‑00 cgpakhuis
koperArjen Reitses Blomberg mr. schilderaar
naastligger ten oostende stallinge van Sybren Dirks
naastligger ten zuidenSierk Tolsma koopman
naastligger ten westenSierk Tolsma koopman
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSjeuke Hendriks, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Lykle Reytses Blomberg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Reitses Blomberg, mr. schilder, koopt een pakhuis c.a. aan de Stadsvesten omtrent de Bargeburen. Ten O. de stal van Sybren Dirks, die dit pakhuis beklemt, te W. en Z. Sierk Tolsma, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Sjeuke Hendriks wv Lykle Reitses Blomberg, winkelierse, als erfgename van haar man, voor 105 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-087 , folio 10rVissersstraat 4wagenhuis
eigenaarArjen Reidses
gebruikerArjen Reidses
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0075r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArjen Reidses Blomberg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0166r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vissersstraat 4Bargeburen, stadsvesten bij de100‑00‑00 cgpakhuis
koperPiebo Bakker mr. schoenmaker
koperHarmen Gonggrijp stadswachtmeester
naastligger ten oostenSybren Dirks
naastligger ten oostenPiebo Bakker
naastligger ten zuidenHarmen Gonggrijp
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperArjen Reidses Blomberg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-087 , folio 10rVissersstraat 4wagenhuis
eigenaarJohannes Cresner
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 1-095


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0132v van 6 sep 1789 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Janzen


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-087 , folio 10rVissersstraat 4wagenhuis
eigenaarJan Jansen
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 1-095


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-087 , pag. 10Vissersstraat 4Johannes Cremer 0‑00‑00 cgstal


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Dirk Sibrens... de bruid gecompareerd D.S., de broeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; wed. D.S. eigenaar en gebruiker wijk A-207, stal ledig, 1814. (GAH204); kind: Sibren Dirks, geb 27 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-207Vissersstraat 4wed Dirk Siebrens stal ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 86Vissersstraat 4Folkert Draaisma pottebakkerHarlingenschuur (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Antje Siegman... het Stadsarmhuis, huwt met Luitjen de Boer, dv Johannes S, en ... ; BS ovl 1900; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 29 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Luitjen/Luitzen de Boer... zeilmakersknecht, zv Lubbert de B., en Tjietske de Vries; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk C-165; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Rein Willems Kramer... 1851, ovl wijk A-209, zv Willem Alkes K, en Antje R. Klok; BS huw 1826, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Antje Jurjens van Deulen... dv Jurjen D, en Sijtske Jochems Feenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 86Bargebuurt A-207Marius Nauta Peters pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2911Bargebuurt A-245 Jan Meijer jr.woonhuis


1898 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Vissersstraat 4, HarlingenVissersstraat 4Bloem, Cornelia'De eerste steen
gelegd door
CORNELIA BLOEM
oud 14 jaar
22 Juni 1898'
gerestaureerd 1991


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2911Vissersstraat 4 (A-245)Gerben Tigchelaarwoonhuis en schuur


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Visschersstr. 4E. v.d. Geest86Vischh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Visschersstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Visserstraat 4B.W. (Bauke) Brouwer


2023
0.13354110717773


  terug