Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vissersstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVissersstraat 8(niet bekend)(niet bekend)A-206A-243
 huisnummer lager  huisnummer hogerVissersstraat 81-056 1-085 A-275A-243


Naastliggers vanVissersstraat 8
ten oostenVissersstraat 10
ten zuidenZoutsloot 33
ten westenVissersstraat 6
ten noordende Vissersstraat


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0076v van 14 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-056Vissersstraat 8gorterie
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerSchelte Wybrens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-056Vissersstraat 8gorthuis
eigenaarSchelte Wybrens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-056Vissersstraat 8gorthuis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerDouwe Idsers
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-056Vissersstraat 8huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerWillem Jans
gebruikerN. N. cum soc.
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-056 Vissersstraat 8Harmen Willems, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
1-056 /2Vissersstraat 8Eelke Bernardus, bestaande uit 5 personen05‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
1-056 Vissersstraat 8Heere Wybrens, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-056Vissersstraat 8huis
eigenaarHarmen Willems
gebruikerHarmen Willems
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0117r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerlof Jansen Builart trekveerschipper


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0158r van 1 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaeye Durks


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0085r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybren Dirks sleper


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0132v van 6 sep 1789 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Molenaar


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-0851/2, pag. 10Vissersstraat 8Ids Dirks wed0‑00‑00 cgstal


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Rients Ruurds Bakker... ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Broer Wytses Blom... kind: Eke Broers B., geb 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1815, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248 254, wijk H-092; gebruiker van wijk F-057, varensgesel; eigenaar Joodse ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Casper Bartholomeus Klok... HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1838, ovl 1857, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-220; gebruiker van wijk A-206, rogmolenaarsknegt, medegebruiker is wed. Jansen, eigenaar en medegebruiker is Rienk Ruurds Bakker wed., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Rienk Bakker... ih Weeshuis, kwit. no. 3, 2 jan 1783. (GAH1114); wed. Rienk Ruurds Bakker eigenaar en gebruiker van wijk A-206, gealimenteerd; medegebruikers wed. Jansen, gealimenteerd, Casper Klok, rogmolenaarsknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-206Vissersstraat 8Rienk Ruurds Bakker wedRienk Ruurds Bakker wedgealimenteerd
A-206Vissersstraat 8Rienk Ruurds Bakker wed Jansen wedgealimenteerd
A-206Vissersstraat 8Rienk Ruurds Bakker wedCasper Klok rogmolenaarsknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 84Vissersstraat 8de Stad HarlingenHarlingenerf (154 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Ake O. van der Stok... van Neeltje vd Weide in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248, 254, wijk H-092; Broer W. Blom en Aafke (!) O. vdS., beide van HRL, zijnde ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Gerke Siebes Zwart... en Hendrikje Johannes Belstra; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Rinske Lavermangeb 20 sep 1800 Leeuwarden, Vst dec 1850 uit Leeuwarden, A dec 1850 Leeuwarden (naar haar man), gedetineerd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-206


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 84Bargebuurt A-206de Stad Harlingenplek grond
Sectie A nr. 85Bargebuurt A-275Douwe J. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 85Bargebuurt A-276Douwe J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 84Bargebuurt A-242Gemeente Harlingenplek grond
Sectie A nr. 3458Bargebuurt A-243Douwe Jans de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3458Vissersstraat 8 (A-243)Douwe de Boerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Visscherstraat 8B. Visserpetroleumventer
  terug